• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta de treball: educadora llar d’infants (TANCADA)

Oferta de treball: Oferta de treball: educadora llar d’infants (TANCADA)

publicat el 01/07/2015


Aquest procés de selecció ja està tancat

Lloc de treball oferts: 1 Candidats per lloc: TOTS/TOTES Tipus de gestió: Currículum Observacions (particularitats de la gestió) Els/les candidats/es hauran de superar tres proves de caràcter eliminatori que es realitzaran a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó el dia 29 de juliol a les 9.00 hores.
 1. La primera prova consistirà en la realització d'un test psicotècnic, la qualificació del qual serà Apte o No Apte. El/la candidat/a haurà d'obtenir la qualificació d'Apte per continuar en el procés selectiu.
 2. Realització d'un examen tipus test, d'un màxim de 20 preguntes, sobre el Nou Currículum de 0 a 3 anys del Departament d'Ensenyament. La qualificació màxima d'aquest tipus test serà de 10 punts, havent d'obtenir el/la candidat/a una puntuació mínima de 5 punts.
 3. Realització d'un supòsit pràctic plantejat pel Tribunal de Selecció, sobre la pràctica quotidiana que es pot trobar l'educador/a a la llar d'infants. Aquest supòsit pràctic es valorarà en una puntuació màxima de 10 punts. Per a superar-lo caldrà obtenir un mínim de 5 punts.
En cas d'empat entre 2 o més candidats prevaldrà el/la candidat/a que hagi obtingut una major puntuació en l'exàmen dle supòsit pràctic (el tercer). En cas de prevaldre l'empat, aleshores el Tribunal de Selecció realitzarà les preguntes o proves que consideri oportunes entre els/les candidats/es en que es doni l'empat. Protocol d'actuació Per poder prestar el servei relacionat amb aquesta oferta, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) efectuarà les accions que hi ha en aquest imprès. Per la seva part, l'empresa es compromet a: -Facilitar al SOC la informació necessària per a la gestió correcta de l'oferta. -Atendre els candidats degudament derivats. -Remetre al SOC la informació necessària per al tancament de l'oferta. Captació de dades Què busca l'empresa? L'empresa busca una persona que pugui dirigir i dur una aula d'infants compresos en edats de 0 a 3 anys. Què ha de fer el treballador/a? Descripció del lloc de treball: detalleu-ne les funcions, les tasques i la tecnologia a utilitzar (màquines, tècniques, etc). -Dirigir l'aula, realitzar els treballs i activitats que es programin per part del centre, atendre els nens/es, relacionar-se educadament amb els pares i companys. Requisits imprescindibles del perfil professional, en cas d'haver-hi (*) Coneixements necessaris (formació reglada, ocupacional, etc., títols i cursos) i habilitats i disponibilitats requerides (disponibilitat per viatjar, flexibilitat d'horaris, etc)
 • Cicle Superior en Educació Infantil
 • Superar les proves que proposi el tribunal seleccionador
 • Tenir mínim experiència d'1 any en llar d'infants públiques o privades.
*El SOC haurà de facilitar a l'Ajuntament els currículums de les persones que compleixin els requisits imprescindibles per al lloc de treball, com a molt tard el dia 8 de juliol de 2015. *Els candidats/es escollits pel SOC hauran d'acreditar estar en possessió del Títol de Cicle Superior en Educació Infantil abans del dia 15 de juliol, a les dependències de l'Ajuntament d'Amposta (departament d'ensenyament – 1a planta).   Característiques de l'oferta
 • Retribució mensual bruta aproximada (14 pagues i 8 hores diàries) (*): 1.554,43 €/mes
 • Jornada (*): 7,30 hores
 • Horari (*):
 • Tipus de contracte: Substitució permís maternitat
 • Durada del contracte: Aprox. 6 mesos a partir 1/9/2015
 • Possibilitat de pròrroga: No
 • Nombre de llocs oferts: 1
 •  Data prevista incorporació: 1 de setembre
 • Adreça del lloc de treball: Llar d'Infants Municipal
 • Municipi: Amposta
 • Codi postal: 43870
 • Barreres arquitectòniques: No

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament