• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta de Treball: Auxiliars administratius/ves per cobrir places de plans d’ocupació

Oferta de treball: Oferta de Treball: Auxiliars administratius/ves per cobrir places de plans d’ocupació

publicat el 29/10/2015


Aquest procés de selecció ja està tancat

L'Ajuntament d'Amposta busca, dins dels plans d'ocupació del programa Treball i Formació 2015 del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per majors de 45 anys inscrits com a demandants d'ocupació a l'Oficina del Treball, quatre auxiliars administratius/ves per a participar dels projectes:
 • Promoció cultural: Centenari "Pont Penjat d'Amposta" i suport a les activitats educatives organitzades per la Biblioteca Comarcal, Regidoria de Cultura
 • Dinamització i Promoció d'activitats i projectes per al col.lectiu de joves d'Amposta. Regidoria de Juventut
 • Pla d'Ajut alimentari: Seguiment i control. Serveis socials d'Amposta
 • Impuls d'Expedients en matèria d'habitatges buits d'Amposta. Oficina de Gestió
per a contractar-lo dins del programa Treball i formació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació, majors de 45 anys. La data màxima per inscriure's a les ofertes és fins el 9 de novembre. Per formar part del procés de selecció cal dirigir-se a l'Oficina de Treball. Què ha de fer el treballador/a? Ha de realitzar tasques administratives, d'informació i d'atenció al públic personal i telefònica, enviament de correus electrònics i recerca d'informació a través de la xarxa, d'arxiu de documentació i tractament de dades, registre documental i utilització de programes informàtics específics de cadascun dels serveis. Requisits imprescindibles del perfil professional
 • Reunir els requisits que demana la convocatòria del programa
 • Tenir el perfil professional d'un/a auxiliar administraiu/va, amb coneixements i/o experiència professional de treballar en tasques administratives, en empresa privada o pública. Amb estudis d'una FPI Adminstrativa o CFGM d'Administració.
 • Coneixements d'informàtica i gestió documental.
 • Acreditar almenys tres dies hàbils abans de la realització de la primera prova d'estar en possessió del títol de FPI o equivalent, al registre de Secretaria de l'Ajuntament d'Amposta.
Requisits no imprescindibles i altres dades: 
 • Tasques d'atenció al públic personal, email i telefònicament.
Característiques de l'oferta:
 • Jornada: 7: 30 h.
 • Tipus de contracte: per obra i servei determinat pel programa
 • Durada del contracte: 6 mesos
 • Retribució mensual aproximada: segons acord Marc Retributiu de 2015
 • Possibilitat de pròrroga: no
 • Nombre de llocs oferts: 4
 • Nivell professional: auxiliar
 • Experiència professional: en administració i atenció al públic
Observacions: El Procés de selecció consistirà amb: 1. La realització d'una prova pràctica relacionada amb la seva professió: realització d'una prova tipus test sobre la LLEI 30/1992, DE 26 DE NOVEMBRE, DE RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ, de caràcter eliminatori. ( màx 10 punts ) 2. Prova pràctica de confecció d'un document administratiu, de caràcter eliminatori. ( màx 10 punts ) 3. En cas d'empat, obtindrà la plaça el candidat que hagi obtingut una major puntuació a la prova pràctica. En cas de persistir l'empat, es realitzarà una entrevista, on es formularan qüestions per part del tribunal, podent-se valorar experiència laboral acreditada mitjançant la vida laboral de la Seguretat Social ( que caldrà portar ), i estudis cursats reglats ( que caldrà portar els títols o certificats que s'al·leguen).    

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament