• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta de feina: peó de neteja viària

Oferta de treball: Oferta de feina: peó de neteja viària

publicat el 21/12/2015


Aquest procés de selecció ja està tancat

L'Ajuntament d'Amposta busca un peó de neteja viària, responsable, que sàpiga treballar en equip i, si pot ser, que tingui experiència com a netejador/a i tingui habilitats per conduir un vehicle de neteja. Què ha de fer el treballador/a? Tasques de netejador/a que li siguin encarregades pel responsable del departament. Requisits imprescindibles del perfil professional
 • Tenir complerts 18 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació el dia en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
 • Tenir el títol de certificat d'estudis primaris o equivalent.
 • Tenir carnet de conduir B.
 • Estar inscrit al soc.
 • Justificar, dins del termini atorgat a registre de Secretaria de l'Ajuntament d'Amposta, estar en possessió dels requisits exigits a aquesta convocatòria.
Característiques de l'oferta
 • Retribució mensual bruta per 14 pagues i 8 hores diàries: 1249,19€/mes
 • Jornada: 50% (el sou serà del 50% de 1249,19€/mes)
 • Tipus de contracte: relleu
 • Durada del contracte: 42 mesos aproximadament
 • Possibilitat de pròrroga: no
Observacions:  Data màxima d'entrega de Currículums pel SOC: 12.01/2016 (inclòs). Els candidats presentaran còpia d'estar en possessió dels títols i requisits exigits i còpia del DNI, al registre del departament de Secretaria de l'Ajuntament d'Amposta com a molt tard el dia, 19/01/2016. La primera  prova es realitzarà el dia 15/02/2016, a les 9:00 hores, al lloc que es determini per l'Ajuntament, del qual se'n donarà publicitat a la pàgina Web de l'Ajuntament d'Amposta, amb un mínim d'antelació de 48 h. a la data de realització del primer examen. Totes les proves tenen caràcter eliminatori. Les proves a fer són:
 • Test Psicotècnic, de caràcter eliminatori. El candidat/a sigui superat amb la qualificació D'APTE per poder continuar en la següent fase del procediment de selecció.
 • Finalitzat el test psicotècnic, a criteri del tribunal i sempre que així ho consideri convenient el tècnic, es podrà complementar amb una entrevista. Examen Test de seguretat en el lloc de treball, a partir del material facilitat per l'Ajuntament. Caldrà obtenir com a mínim una puntuació de 5 sobre 10, per a superar-lo.
 • Examen Pràctic, de caràcter eliminatori, de 10 punts com a màxim. Caldrà obtenir com a mínim una puntuació de 5 punts sobre 10, per a superar-lo.
 • En cas d'empat preval qui hagi obtingut més puntuació en el supòsit pràctic. En cas de prevaldre l'empat, es realitzarà una entrevista pel Tribunal de Selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament