• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta de feina: director/a Centre d’Art Terres de l’Ebre Lo Pati

Oferta de treball: Oferta de feina: director/a Centre d’Art Terres de l’Ebre Lo Pati

publicat el 26/01/2016


Aquest procés de selecció ja està tancat

L'Ajuntament d'Amposta busca gestor cultural: director/a del centre d'art Terres de l'Ebre Lo Pati. Què ha de fer el treballador/a? Funcions de programació, gestió, control i execució de les activitats del Centre d'Art Terres de l'Ebre Lo Pati, a la mateixa seu a Amposta i en d'altres espais de les terres de l'Ebre o de fora d'aquestes on s'organitzin activitats del Pati. Requisits imprescindibles del perfil professional, en cas d'haver-hi
 • Llicenciat universitari en Belles Arts o Història de l'Art.
 • Experiència mínima acreditada d'un any en direcció o gestió tècnica d'equipaments o projectes culturals relacionats en arts visuals, i preferentment en l'àmbit de les administracions públiques, que s'haurà d'acreditar com a mínim aportant la vida laboral de l'interessat.
 • Acreditar estar en possessió del nivell C1 de català.
Requisits no imprescindibles i altres dades
 • Formació acreditada en arts visuals: màster, postgrau o cursos, degudament acreditats.
 • Disponibilitat per viatjar, carnet de conduir B-1 i vehicle propi.
 • No és imprescindible estar inscrit al SOC.
Característiques de l'oferta
 • Retribució mensual bruta aproximada (14 pagues, 28 h setmanals): 1.680 euros
 • Jornada: 75%
 • Tipus de contracte: eventual
 • Durada del contracte: 6 mesos (prorrogable a 1 any)
Observacions:  Data màxima de lliurament de currículums pel SOC i de persones no inscrites al SOC (no és imprescindible): divendres 29 de gener. Els que no estiguin inscrits al SOC, han de presentar el currículum al departament de Secretaria de l'Ajuntament d'Amposta. Els candidats han de presentar còpia d'estar en possessió dels títols i requisits exigits i còpia del DNI, al registre del Dep. de Secretaria de l'Ajuntament, com a màxim el dimecres 3 de febrer, acompanyat del rebut conforme han pagat la taxa de 10 € per presentar-se a proves de personal (a pagar a l'Oficina de Gestió Tributària, Pl. de l'Ajuntament, 6, planta baixa). El dia 5 de febrer, a les 9 h del matí i a l'Ajuntament d'Amposta, es realitzaran les proves de selecció als candidats/es que compleixin tots els requisits imprescindibles de l'oferta. Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen. Així mateix, es valorarà el currículum i l'experiència dels candidats. Les proves consistiran en:
 1. Un test de 10 preguntes relacionades amb la normativa vigent de la Xarxa Pública de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya. Aquest test és de caràcter eliminatori, valorat com a màxim en 5 punts. El candidat/a l'ha de superar com a mínim en 2,5 punts, per poder continuar en la següent prova del procediment de selecció.
 2. Realització d'una prova escrita consistent en el desenvolupament d'un tema relacionat amb la gestió de centres d'art, i especialment d'arts visuals. El candidat/a l'ha de superar com a mínim en 2,5 punts, valorat com a màxim en 5 punts.
En el cas d'empat, prevaldrà qui hagi obtingut més puntuació en la segona prova. En cas d'un segon empat, es realitzarà una entrevista pel Tribunal de selecció, per valorar el currículum i l'experiència dels candidats/es. Els candidats que no hagin pogut acreditar tenir la titulació del nivell C1 de català o equivalent, hauran de superar, a més, la prova del seu coneixement.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament