• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta de treball: auxiliar administratiu per a Turisme i Fires

Oferta de treball: Oferta de treball: auxiliar administratiu per a Turisme i Fires

publicat el 02/11/2015


Aquest procés de selecció ja està tancat

L’Ajuntament d’Amposta busca contractar temporalment un/a auxiliar administratiu per al departament de Turisme i Fires del consistori. Què ha de fer el treballador/a?
 • Atenció al visitant amb català, castellà, anglès i francès fluït, podent ser atesos presencialment, per telèfon o per correu electrònic.
 • Flexibilitat d'horaris ( torn seguit, torn partit, caps de setmana i festius).
 • Gestió i buidatge de l'estadística dels visitants.
 • Sol·licitud i justificació de subvencions a la Diputació de
 • Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
 • Organització d'esdeveniments de caire turístic. Assistència a fires de caire nacional i internacional.
 • Gestió i creació de productes turístics.
 • Gestió d'accions de la CETS.
Requisits imprescindibles:
 • Tenir complerts 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació el dia en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies
 • Tenir el títol d'FPI, ESO o equivalent
 • Tenir coneixements d'anglès, francès, català i castellà
 • Disponibilitat per viatjar
 • Flexibilitat d'horaris, ser atent i agradable
 • Presentar el currículum al SOC
Requisits no imprescindibles:
 • Tenir experiència en oficines de Turisme o similars, tenir coneixements acreditats amb titulacions oficials d'altres idiomes.
Característiques de l'oferta:
 • Retribució mensual bruta aproximada (14 pagues i 8 h. diàries): 1.559 €/mes aprox.
 • Jornada: sencera
 • Tipus de contracte: C2-14
 • Possibilitat de pròrroga: Sí
 • Nombre de llocs oferts: 1
 • Adreça del lloc de treball: oficina de Turisme / Fires
Observacions:

Data màxima entrega currículums a l'Ajuntament pel SOC: 06 de novembre 2015

Els candidats seleccionats hauran de personar-se a l'Ajuntament al departament de secretaria i acreditar estar en possessió del títol dels estudis de FP1, ESO o equivalent, mitjançant entrega de còpia del mateix, així com còpia del certificat de la vida laboral que expedeix la Seguretat Social. En cas d'haver realitzat pràctiques a una Oficina de Turisme, caldrà presentar còpia del conveni o certificat d'empresa. Tota aquesta documentació s'haurà de presentar a l'Ajuntament com a molt tard a les 13:00 hores del dia 11 de novembre de 2015.

Les proves d'idiomes es realitzaran el dia 13 de novembre a les 9:00 h, a l'Ajuntament d'Amposta, en cas de canvi del lloc, s'avisarà amb una antelació mínima de 24 hores mitjançant anunci a la pàgina web de l'Ajuntament. El dia 18/11/2015, es realitzarà la prova 3, avisant-se el lloc amb 24 h d'antelació. Cadascuna de les proves seran eliminatòries.

Les proves a realitzar, són:

 1. prova d'anglès realitzada per professors de l'escola oficial d'idiomes
 2. prova de francès realitzada per professors de l'escola oficial d'idiomes.
 3. examen tipus test general de coneixements d'un màxim de 40 preguntes curtes com a màxim sobre: recursos turístics del municipi d'Amposta, recursos turístics de les Terres de l'Ebre i, sobre coneixements de les xarxes socials i màrqueting digital.
 4. en cas d'empat, es realitzarà una entrevista en preguntes i altres qüestions a decidir pel tribunal, inclús podent-se valorar en aquests casos l'experiència laboral en el desenvolupament de tasques en activitats turístiques; títols oficials en altres idiomes, estar en possessió de titulacions universitàries relacionades amb el lloc de treball..., Entre els candidats en que es produeixi l'empat.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament