• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Oferta de feina: auxiliar administratiu de Turisme i Fires

Oferta de treball: Oferta de feina: auxiliar administratiu de Turisme i Fires

publicat el 17/03/2016


Aquest procés de selecció ja està tancat

Què busca l'empresa? Contractar temporalment un/a auxiliar administratiu al departament de Turisme i Fires de l'Ajuntament d'Amposta, jornada de 25 hores setmanals durant 8 mesos. Què ha de fer el treballador/a?
 • Atenció al visitant amb català, castellà, anglès i francès fluït. Podent ser atesos presencialment, per telèfon o per correu electrònic.
 • Flexibilitat d'horaris ( torn seguit, torn partit, caps de setmana i festius )
 • Gestió i buidatge de l'estadística dels visitants
 • Organització d'esdeveniments de caire turístic. Assistència a fires de caire nacional i internacional
 • Gestió i creació de productes turístics
 • Gestió d'accions de la CETS
Requisits imprescindibles del perfil professional
 • Tenir complerts 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació el dia en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies
 • Tenir el títol de FPI, ESO o equivalent
 • Tenir el nivell c de català o equivalent
 • Tenir coneixements d'anglès, francès, català i castellà
 • Disponibilitat per viatjar
 • Flexibilitat d'horaris, ser atent i agradable
 • Presentar el currículum al SOC
Requisits no imprescindibles i altres dades
 • Tenir experiència en oficines de turisme o similars.
 • Tenir coneixements acreditats amb titulacions oficials d'altres idiomes.
Característiques de l'oferta
 • Jornada: 25 h/ setmanals
 • Retribució mensual bruta (14 pagues i 8 hores diàries): 1.574€/mes: El sou brut a percebre correspon a 25 hores setmanals
 • Tipus de contracte: C2-14
 • Durada del contracte: 8 mesos aproximadament
 • Data prevista d'incorporació: 04/04/2016
Observacions La data màxima d’entrega de currículums a l'Ajuntament pel SOC serà el dia 22 de març de 2016 a les 13 hores. Els candidats seleccionats hauran de personar-se a l'Ajuntament d’Amposta, al departament de secretaria i acreditar estar en possessió del títol dels estudis de FP1, ESO o equivalent, mitjançant entrega de còpia del mateix, així com, còpia d'estar en possessió del nivell C de català o equivalent, còpia del certificat de la vida laboral que expedeix la seguretat social i còpia del DNI. En cas d'haver realitzat pràctiques a una oficina de turisme, caldrà presentar còpia del conveni o certificat d'empresa. S'haurà de pagar la taxa corresponent a l'Oficina de Gestió Tributària i aportar còpia del rebut. Tota aquesta documentació s'haurà de presentar a l'Ajuntament com a molt tard a les 13:00 hores del dia 23 de març de 2016. A la pàgina web de l'ajuntament d'Amposta, (www.amposta.cat) es publicarà la llista d'admesos i exclosos (apartat transparència/ofertes de treball). També s’especificarà el lloc de les proves. 1) El dia 29/03/2016, a les 9 hores, al lloc que especifiqui l’Ajuntament d’Amposta, es realitzarà la primera prova consistent en un examen tipus test general de coneixements d'un màxim de 40 preguntes curtes com a màxim sobre: recursos turístics del municipi d'Amposta, recursos turístics de les Terres de l'Ebre i, sobre coneixements de les xarxes socials i màrqueting digital. 2) El dia 30/03/2016, a les 9 hores, al lloc que especifiqui l’Ajuntament d'Amposta, mitjançant la pàgina web, els aspirants que hagin superat la primera prova, realitzaran les proves d'idiomes: prova d'anglès i prova de francès 3) En cas d'empat, es realitzarà una entrevista en preguntes i altres qüestions a decidir pel tribunal, inclús podent-se valorar en aquests casos l'experiència laboral en el desenvolupament de tasques en activitats turístiques; títols oficials en altres idiomes, estar en possessió de titulacions universitàries relacionades amb el lloc de treball..., entre els candidats en que es produeixi l'empat.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament