• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Professor/a Escola d’Art i Disseny ESARDI

Oferta de treball: Professor/a Escola d’Art i Disseny ESARDI

publicat el 02/08/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

02/08/2019

Descripció del lloc de treball:

Professor/a Escola d’Art i Disseny ESARDI

Categoria:

A2

Departament:

Escola d’Art i Disseny ESARDI

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 2/08/2019 al 16/08/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos:  22/08/2019.
 • Període d’al·legacions: 23/08/2019 al 29/08/2019.
 • Publicació definitiva admesos i exclosos: 30/08/2019.
 • Inici de les proves: 3/09/2019.

Funcions del lloc de treball:

 • Classes d’interiorisme, materials, normativa i instal·lacions.
 • Projectes a l’alumnat de Cicle Formatiu de Grau Superior de Projectes i Direcció d’obres de decoració.

Requisits imprescindibles:

Formació mínima:

 • Grau en Arquitectura.

Documentació a presentar:

Fotocòpia i original dels següents documents:

 • DNI.
 • Currículum.
 • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Certificat de Català C1 o C actual o equivalent (no presentar-lo, comporta fer la prova del nivell requerit corresponent, en cas de superar totes les proves).
 • Acreditar experiència docent.
 • Acreditar experiència en l’obra, actiu en l’empresa.

Requisits valorables

 • Nivell d’anglès.
 • Màster Formació Professorat ESO i Batx., FP i idiomes (antic CAP).

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats.

Durada del contracte:

Curs Escolar 2019-2020.

Lloc de treball:

Escola d’Art i Disseny ESARDI.

Data prevista d’incorporació:

Immediata.

Descripció del procés de selecció:

 • Fase 1: Prova escrita.
 • Fase 2: Prova pràctica.

Observacions (particularitats de la gestió):

Veure les observacions més avall.

Més informació sobre l’oferta

ATENCIÓ: Tota la documentació que cal presentar amb la sol·licitud ha de ser original i fotocòpia.

El dia 3 de setembre a les 9.30 hores, a l’Escola d’Art ( Pl. del Castell,nº2), es realitzaran les proves de selecció als candidats que compleixin els requisits imprescindibles de l’oferta. Les proves de selecció consistiran en:

 1. Prova escrita. Els temes a estudiar són:
  • Normativa d’habitabilitat, barrers arquitectòniques, instal·lacions, evacuació, història de l’interiorisme del segle XX.
 2. Prova pràctica.
  • Distribució d’un habitatge a partir d’una planta que es facilitarà el dia de la prova.

El tribunal decidirà, una vegada passades les proves, si realitza o no una entrevista a les persones que hagin superat totes les proves.

Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell bàsic de català (certificat C1) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit pel centre, que convalidi el nivell de català assolit. En cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades a participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.

Aportar una declaració jurada (inclosa a la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció) del candidat/a que en cas de ser seleccionat/ada no incorre en cap supòsit d’irregularitat en la contractació laboral temporal que pogués donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefnit no fix, en els termes establerts de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i, el Text Refós de la Llei reguladora de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

El candidat/a que hagi obtingut una major puntuació serà el proposat per a incorporar-se en primer lloc. La resta de candidats que hagin superat el procés, formaran part de la borsa de treball de professors/es de l’Escola d’Art i Disseny ESARDI d’Amposta, amb una durada de 2 anys, prorrogable 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Les incorporacions es duran a terme per ordre de puntuació. El fet de rebutjar incorporar-se farà que el candidat/a passi a l’última posició.

Les persones en què la contractació per les que es fa la selecció suposés incórrer en una irregularitat en la contractació laboral temporal, d’acord amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, no seran admesos en el procés de selecció que es convoca.

Per a participar en el procés els candidats s’han d’inscriure a l’Ajuntament d’Amposta, al Registre Municipal durant el període de sol·licituds. Per a formalitzar la inscripció cal aportar la informació indicada als requisits imprescindibles del quadre detallat.


Actualitzat el 22/8/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es (DNI)

2809-K

Exclosos/es (DNI)

Motiu

8909-A

1,2

3759-M

3,4

 1. Manca dni
 2. Manca porta originals de tota la documentació aportada per ser compulsada per l’Ajuntament d’Amposta.
 3. No acredita experiència docent
 4. No acredita experiència el l’obra

D’acord amb l’oferta de treball publicada, el període d’al·legacions és del 23 d’agost de 2019 al 29 d’agost de 2019. El dia 30 d’agost es publicarà el llistat definitiu i l’emplaçament al lloc i hora de les proves.

Les persones que queden excloses, i volen fer al·legacions durant el període establert a les bases de la convocatòria de l’oferta de treball, hauran d’anar al registre Municipal de l’Ajuntament d’Amposta.

Gràcies per la vostra participació.

Actualitzat el 30/8/2019

Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es

D’acord amb l’oferta de treball publicada, el període d’al·legacions ha estat des del 23 d’agost de 2019 al 29 d’agost de 2019. Avui dia 30 d’agost es publica aquest llistat definitiu.

Admesos/es (DNI)

2809-K

8909-A

3759-M

S’emplaça als candidats anteriorment citats com a ADMESOS/SES a realitzar les proves el proper:

Dia i hora:
03/09/2019 a les 9:30h.

Lloc: 
Escola d’Art i Disseny ESARDI d’Amposta
Plaça de Castell, nº2, 43870 Amposta, Tarragona

Tribunal qualificador

Presidenta:  Georgina Bosch Gas

Vocal 1: Marian Marin Felipe

Vocal 2: Josep Maria Sanz Massó

Recordeu que tots els aspirants heu de presentar el vostre DNI a l’inici de les proves.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/9/2019

Resultats definitius

Havent realitzat les proves de selecció, a tots els aspirants admesos al procés de selecció, el dia 3 de setembre de 2019,

El tribunal qualificador constitueix la borsa amb les següents puntuacions i ordre:

DNI

Qualificacions prova escrita

Qualificacions prova pràctica

Qualificacions finals

Ordre de la borsa

8909-A

1,77

Renúncia

-

-

2809-K

3,52

6

9,52

1

3759-M

1,60

5

6,60

2

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més.

Tots els candidats/es que hagin superat totes les proves, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Professors/es de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta.

Les incorporacions es duran a terme per ordre de puntuació.

El fet de rebutjar incorporar-se farà que el candidat/a passi a l’última posició.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament