Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar d’informació TRFO Línia DONA Oferta 09 2023 1685

Oferta de treball: Auxiliar d’informació TRFO Línia DONA Oferta 09 2023 1685

publicat el 10/02/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

10/02/2023

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar d’informació – TRFO Línia DONA – Oferta 09 2023 1685

Categoria:

AgP – Auxiliar d’informació

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

2

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: del 11/02/2023 al 13/02/2023 (Ambdós inclosos)
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 14/02/2023
 • Període d’al·legacions: del 15/02/2023 al 16/02/2023 (fins les 14.00h al registre de l’Ajuntament)
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 16/02/2023
 • Entrevistes: 17/02/2023

Funcions del lloc de treball:

 • Facilitar informació general, personalment i telefònica.
 • Participació i execució d’actes culturals.
 • Donar cobertura a feines puntuals ocasionades per la creació de projectes nous.
 • Participar en projectes nous d’atenció a persones de col·lectius vulnerables.
 • Atenció a persones, famílies, empresaris, etc.. per ajudar-los en les seves necessitats
 • Orientar a empreses i persones de com realitzar les noves sol·licituds d’ajudes, subvencions.
 • Control dels accessos als edificis municipals, i fer respectar les mesures.
 • -Millora de la qualitat dels processos administratius incorporant transparències.
 • Vetllar per la seguretat i salut del lloc de treball.
 • Reportar als seus superiors incidències que puguin sorgir.
 • Aquestes tasques es portaran a terme des de llocs de treball (no estructurals).

Requisits imprescindibles:

Com a requisits específics, per aquesta convocatòria, poden participar les dones en situació d’atur que es trobin en una de les situacions següents:

 • Les dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), en situació de violència masclista. Tenen caràcter preferent, les dones que siguin mares de famílies monoparentals. Aquest requisit es pot acreditar mitjançant la presentació del carnet de família monoparental.
 • Les dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació. S’entén per dones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

Requisits valorables:

 • Atenció al públic.
 • Formació relacionada amb el lloc de treball
 • Disponibilitat horària de dilluns a diumenge, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

Completa

Horari:

A definir

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons mòdul retributiu actualitzat

Lloc de treball:

Dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans del 28/02/2023.

Descripció del procés de selecció:

Entrevista personal i valoració de l’experiència laboral relacionada amb el lloc de treball.

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta vinculada al Programa Treball i Formació 2022 Línia DONA, adreçada a dones en situació d’atur inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb registre número 09 2023 1685, a l’Oficina de Treball d’Amposta (900 800 046).

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 
Actualitzat el 14/2/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Segons Decret d’Alcalde número 380/2023 de data 14/02/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

7413W

0953M

5640Y

2372L

6108Z

2947Q

5523P

0770R

2657E

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

5541K

 • Fotocòpia del DNI o document equivalent
 • Currículum  
 • Fotocòpia del document DARDO actualitzat

Període d’al·legacions: del 15 al 16/02/2023 (fins a les 14,00h al registre de l’Ajuntament)

Convocatòria d’inici de les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Dia:

20/02/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1

43870 Amposta

Hora:

Cada aspirant té assignada una franja horària determinada.

Candidats/es admesos/es a la realització de les proves

DNI / NIE

Hora

7413W

09:10

0953M

09:20

5640Y

09:30

2372L

09:40

6108Z

09:50

2947Q

10:00

5523P

10:10

0770R

10:20

2657E

10:30

5541K

10:40

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Maria Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2:

 • Titular: Maite Subirats Argentó
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de les proves el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es  externs/es que tindran veu però no vot.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/2/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 408/2023 de data 16/02/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

7413W

0953M

5640Y

2372L

6108Z

2947Q

5523P

0770R

2657E

0097E

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

5541K

-          Fotocòpia del DNI o document equivalent

-          Currículum  

-          Fotocòpia del document DARDO actualitzat

Convocatòria d’inici de les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Dia:

20/02/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1

43870 Amposta

Hora:

Cada aspirant té assignada una franja horària determinada.

Candidats/es admesos/es a la realització de les proves

DNI / NIE

Hora

7413W

09:10

0953M

09:20

5640Y

09:30

2372L

09:40

6108Z

09:50

2947Q

10:00

5523P

10:10

0770R

10:20

2657E

10:30

5541K

10:40

0097E

10:50

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Maria Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2:

 • Titular: Maite Subirats Argentó
 • Suplent: Un/a funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de les proves el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es  externs/es que tindran veu però no vot.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/2/2023

Resultats finals

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció, el resultat de les proves realitzades el dia 20/02/2023, ha estat el següent:

Admesos/es

DNI

RESULTAT

7413W

No seleccionat/da

0953M

No seleccionat/da

5640Y

No seleccionat/da

2372L

Seleccionat/da

6108Z

No seleccionat/da

2947Q

No seleccionat/da

5523P

Suplent/a

0770R

Suplent/a

2657E

Seleccionat/da

0097E

No seleccionat/da

Per la qual cosa el Tribunal qualificador proposa la contractació de les aspirants amb DNI/NIE  finalitzats amb número i lletra  2372L i 2657E

S’informa que el Tribunal proposa com a suplents a les aspirants amb DNI/NIE  finalitzats amb número i lletra 5523P i 0770R

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies