• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Monitor/a de plàstica per al Poble Nou

Oferta de treball: Monitor/a de plàstica per al Poble Nou

publicat el 24/08/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

20/08/2018

Descripció del lloc de treball:

Monitor/a de plàstica

Departament:

Escola Poble Nou del Delta

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

  1. Presentació del currículum al SOC: 20/08/2018 al 05/09/2018.
  2. Presentació de la sol·licitud/documentació a l’Ajuntament: 20/08/2018 al 12/09/2018.
  3. Data de publicació de la llista d’admesos i exclosos: 13/09/2018.
  4. Inici de les proves: 17/09/2018 a les 9:00 a l’Escola d’Art (ESARDI, plaça del Castell)
  5. Publicació provisional d’admesos i exclosos: 18/09/2018.

Requisits imprescindibles:

  • Tècnic superior en arts aplicades(preferentment especialitat en dibuix i pintura) o Grau de Belles Arts o altres titulacions equivalents
  • Estar inscrits al SOC
  • Certificat A2 català

Requisits no imprescindibles:

  • Monitor de lleure

Tipus de contracte:

Duració del curs escolar

Durada del contracte:

Del 1/10/2018 al 30/06/2019

Jornada:

3h a la setmana

Horari:

-

Retribució mensual bruta aproximada:

-

Lloc de treball:

Escola Poble Nou del Delta

Data prevista d’incorporació:

03/10/2018

Observacions (particularitats de la gestió):

  • Els interessats han de registrar-se al SOC i posteriorment han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).


Data màxima entrega currículums SOC: 5 setembre 2018.

Els candidats seleccionats pel SOC hauran de presentar a secretaria de l’Ajuntament còpia d’estar en possessió dels títols i requisits exigits, còpia DNI fins el dia 12 de setembre.

El dia 17 setembre, a les 9 hores, a l’Escola d’Art ( Pl. del Castell), es realitzaran les proves de selecció als candidats que compleixin els requisits imprescindibles de l’oferta.

La selecció consistirà en:

1.- Realització d’una entrevista personal

2.- Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell bàsic de català (certificat A2) la qual cosa es podrà acreditar amb la presentació dels títols, i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats realitzats, caldrà presentar un certificat expedit pel centre, que convalidi el nivell de català assolit. En cas de no acreditar documentalment l’esmentat nivell de català, les persones interessades a participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua catalana de l’esmentat nivell.

Les persones en les que la contractació per les que es fa la selecció suposés incórrer en una irregularitat en la contractació laboral temporal, d’acord amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, no seran admesos en el procés de selecció que es convoca.

Actualitzat el 13/09/2018

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per a cobrir el lloc de Monitor/a de plàstica per a l’escola del Poble Nou del Delta.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procediment selectiu de personal, el 12 de setembre de 2018,

Els aspirants admesos queden convocats per a realitzar les proves especificades a les bases el dilluns 17 de setembre a les 9.00 hores a l’Escola d’Art i Disseny ESARDI (Plaça del Castell, s/n)

ES RESOL:

La llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos és la següent :

Admesos (DNI)

0957-W

4736-P

2274-F

8539-R

 

Exclosos (DNI)

CAP

actualitzat el 24/09/2018

En les proves realitzades el dimarts 17 de setembre de 2018 a les 9.00 hores, a l’Escola d’Art i Disseny ESARDI (Plaça del Castell, 43870 Amposta) consistent en la realització d’una entrevista personal.

Els resultats a continuació:

DNI

QUALIFICACIÓ ENTREVISTA

0957-W

9,5

4736-P

8

2274-F

6

8539-R

9

El candidat/a guanyador de les proves de selecció ha estat:

DNI

QUALIFICACIÓ ENTREVISTA

0957-W

9,5

La borsa es crea només per al curs 2018-2019, en cas que quedi la vacant deserta es recorrerà als integrants de la borsa per ordre de puntuació.

La borsa de treball queda integrada pels següents candidats/es que han superat totes les proves i en l’ordre que consten a continuació:

DNI

QUALIFICACIÓ ENTREVISTA

8539-R

9

4736-P

8

2274-F

6


Amposta, 24 de setembre de 2018

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament