• Webs Municipals  

Oferta de treball: Monitor de natació: acta i resultats

publicat el 23/08/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Lloc: Saló de plens
Data: 22 d’agost de 2018
Hora: 9:00

Representants de l’Ajuntament:

  • Sr. Ignasi Fàbregues Barceló, Director del CTE
  • Sra. Eva Roig Castell: Coordinadora de monitors i socorristes de la PMA
  • Sr. Benjamí Gacia Balaguer, Director de la PMA, el qual actua com a vocal i secretari del Tribunal de Selecció

Currículums presentats:

DNI  
7420D Admès amb condicions f i h *
0538E Admès sense condicions
8373L Admès amb totes les condicions c, d, e, f, g i h
2715Z Admès amb condicions f *
6780V Admès sense condicions
8220X Admès amb condicions f i g*

Manca acreditar la condició f. Les persones aspirants hauran d’acreditar, dins del termini de presentació de sol·licituds, estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent corresponent al nivell B. En cas que no es compti amb el certificat esmentat caldrà realitzar la corresponent prova de coneixements de català.

Manca acreditar la condició g. Disposar del certificat oficial que acrediti que no consten dades penals del candidat al Registre Central de Delinqüents sexuals del Ministeri de Justícia.

Manca acreditar la condició h. Apartat, inscripció al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya) 

Es fa constar que per error, el candidat 8373L, constava a la llista d’admesos i exclosos, quan en realitat no havia de constar i per tant se l’exclou d’aquest procès.
Un cop acreditades les persones assistents es procedeix a realitzar un supòsit pràctic consistent en tres preguntes curtes (Valor màxim 15 punts)

El resultat es el seguent

DNI Puntuació
7420D 11 punts
0538E 9 punts
2715Z 10 punts
6780V 12 punts
8220X 10 punts

Seguidament es passa a realitzar una entrevista amb valoració màxima de 10 punts i el
resultat següent:

DNI Puntuació
7420D 6,25 punts
0538E 6,25 punts
2715Z 8,50 punts
6780V 6,00 punts
8220X 8,00 punts

El resultat final de la fase oposició és el següent:

DNI Puntuació
7420D 17,25 punts
0538E 15,25 punts
2715Z 18,50 punts
6780V 18,00 punts
8220X 18,00 punts

Seguidament es procedeix a valorar la fase de concurs, experiència professional, formació i
cursos (Valor màxim 15 punts) Amb el resultat següent

DNI Puntuació
7420D 0 punts
0538E 0 punts
2715Z 0 punts
6780V 2,40 punts
8220X 0 punts

El resultat de les dues fases oposició i concurs és:

DNI Puntuació
7420D 17,25 punts
0538E 15,25 punts
2715Z 18,50 punts
6780V 20,40 punts
8220X 18,00 punts

Amb tot l’indicat, el Tribunal Qualificador, proposa a 6780V, seguit de 2715Z i 8220X com les persones que han de cobrir de forma provisional la plaça de monitors elevant la mateixa a l’òrgan administratiu competent per tal d’efectuar la contractació corresponent.

La seva contractació queda condicionada a que aporti la documentació que li mancava.
La resta de candidats passaran a formar part de la borsa de treball de monitors d’acord amb les bases

El Sr. Benjamí Garcia Balaguer, com a secretaria del Tribunal qualificador de les proves, dona per acabat el procés de  selecció a les onze hores i quaranta minuts del dia 22 d’agost de 2018 i signa aquesta acta juntament amb la resta de representants de l’Ajuntament

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament