• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Model ESARDI amb caràcter temporal i creació de borsa per a futures vacants

Oferta de treball: Model ESARDI amb caràcter temporal i creació de borsa per a futures vacants

publicat el 11/12/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

11/12/2020

Nom de l’oferta de treball:

Oferta d’ocupació per a cobrir amb caràcter temporal el lloc de treball de Model ESARDI  i creació de borsa per a futures vacants.

Categoria:

AGP-7 (AgP.6)

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea d’Educació

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 14/12/2020 al 15/01/2021
 • Període d’al·legacions: 5 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Posar com a model del natural (del cos nu o seminu) perquè l’alumnat de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta pugui fer interpretacions artístiques del nu i de l’anatomia humana.

Requisits imprescindibles:

Documentació a presentar:

Requisits valorables:

Tenir coneixements i/o formació de IOGA o Teatre (relacionat amb el cos i les postures que pot adoptar).

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

En funció de les necessitats

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció de la contractació

Lloc de treball:

ESARDI – Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de  preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencial o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta pàgina.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.
Actualitzat el 11/12/2020

El procés de selecció consistirà en una entrevista personal.

La creació de la borsa té una durada de dos anys prorrogable a 1 any més per acord de Junta de Govern Local.

Tots/es els/les aspirants que hagin superat la prova, constaran per ordre de puntuació a la borsa de Model ESARDI.

Actualitzat el 18/1/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es procés selecció

Admesos/es

DNI

2579G

7455G

Exclosos/es

No en hi ha

 

Període d’esmena:  19-01-2021 al 25-01-2021

 Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es:   26-01-2021

S’informa que si no hi ha cap al·legació durant el període d’esmena, el present llistat provisional esdevindrà a definitiu.

Convocatòria a les proves:

 1. Entrevista personal

Dia:

01/02/2021

Hora:

10.00 h

Lloc:

Escola d’Art i Disseny d’Amposta ESARDI

Plaça del Castell, s/n

43870 Amposta

 Tribunal qualificador:

 Presidenta: Georgina Bosch Gas (Directora ESARDI)

Vocal 1: Gemma Mauri Estupiña (Professora ESARDI)

Vocal 2:  Sefa Villabí Prades (Professora ESARDI)

 

IMPORTANT: Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/1/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es, i Tribunal qualificador procés selecció

S’informa que no hi ha hagut cap al·legació durant el període d’esmena, i per tant el present llistat  provisional ha esdevingut a definitiu.

Convocatòria a les proves:

 1. Entrevista personal

Dia:

01/02/2021

Hora:

10.00 h

Lloc:

Escola d’Art i Disseny d’Amposta ESARDI

Plaça del Castell, s/n

43870 Amposta

Tribunal qualificador: 

 • Presidenta:  Georgina Bosch Gas (Directora ESARDI)
 • Vocal 1:        Antònia P. Ripoll (Professora ESARDI)
 • Vocal 2:       Sefa Villabí Prades (Professora ESARDI)

IMPORTANT: Degut a l’actual situació de crisi sanitària l’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/2/2021

Resultat proves procés selecció

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa per Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades el passat dia 02/02/2021 han estat els següents:

DNI

Resultat proves

7455G

Apte/a

2579G

No presentat/da

El Tribunal qualificador proposa a l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 7455-G per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

En relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda únicament per l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 7455-G.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament