Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Un lloc de treball d’Agent de la Policia Local d’Amposta, per a cobrir temporalment en comissió de serveis, per mobilitat funcionarial

Oferta de treball: Un lloc de treball d’Agent de la Policia Local d’Amposta, per a cobrir temporalment en comissió de serveis, per mobilitat funcionarial

publicat el 28/02/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

28/02/2022

Nom de l’oferta de treball:

1 lloc de treball d’Agent de la Policia Local d’Amposta, per a cobrir temporalment en comissió de serveis, per mobilitat funcionarial, mitjançant el sistema de concurs, i creació de borsa per a cobrir possibles baixes que es puguin produir. 

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Policia Local

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 01/03/2022 al 21/03/2022.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Documentació a presentar: Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2022-01242, de data 23/02/2022.

Bases Reguladores de la convocatòria per la provisió temporal per mobilitat funcional, pel sistema de concurs, mitjançant comissió de serveis, d’un (1) lloc de treball d’Agent de Policia Local, reservat a Funcionari, i constitució d’una borsa de treball.


Descarregar Bases reguladores (PDF,407Kb)

Actualitzat el 22/3/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 774/2022 i de data 22-03-2022, en relació al procés de selecció que ens ocupa, s’informa de la següent informació:

Admesos/es:

DNI

4627Q

Exclosos/es:     No en hi ha

S’informa que havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de selecció de personal, i havent-se revisat totes les sol·licituds de participació sense haver-hi cap aspirant exclòs, d’acord amb el punt 3 de les bases de la convocatòria, s’eleva a definitiva la llista anterior.

Convocatòria de les proves:   Entrevista

Dia:

25/03/2022

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, núm. 2-4, 2a planta

43870 - Amposta

Hora:

09.30h

Tribunal qualificador:

President

 • Titular:    Josep Massana Iniesta, Inspector de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 1

 • Titular:    Ruben Clemente Gil, Sergent de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 2

 • Titular:    Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Qui designi la corporació

S’informa que et Tribunal comptarà amb l’assistència d’un assessor extern, que tindrà veu però no vot.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 25/3/2022

Resultat del procés de selecció

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, en data 25 de març del 2022, realitzada l’entrevista, les proves psicotècniques i la valoració de mèrits, d’acord amb el punt sisè de les bases reguladores, els resultats son els següents:

Aspirant

Psicotècnic

Mèrits

Entrevista

Total

4627Q

Apte/a

5,15

7

12,15

El tribunal proposa el nomenament per cobrir la plaça d’Agent de la Policia Local en comissió de serveis, a l’aspirant amb número de DNI i lletra acabat amb 4627-Q, donant per finalitzat el procés.

D’acord amb el punt novè de les bases, l’aspirant disposa de 5 dies hàbils per acreditar tots aquells requisits que no s’hagin justificat inicialment.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies