• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Informació d’interès per als pensionistes

Informació d’interès per als pensionistes

publicat el 20/11/2015

Les lleis de pressupostos generals de l’Estat garanteixen uns imports mínims de pensió segons els tipus de prestació i la situació familiar del pensionista. Si la pensió o la suma de pensions no arriba a aquests mínims, els pensionistes tenen dret a sol·licitar el que es coneix com a complement a mínim, un complement econòmic que complementa la pensió fins a les quantitats mínims.

Aquestes xifres varien en funció del tipus de pensió percebuda. Per exemple, en el cas de la jubilació amb un cònjuge al seu càrrec, la quantitat mínima és, per al 2015, de 782,90 euros mensuals. En el cas de percebre menys d’aquesta xifra, es pot sol·licitar el complement a mínim. Altres quantitats mínimes són: Jubilació o retir sense cònjuge a càrrec: unitat econòmica unipersonal (634,50); jubilació o retir quan hi ha un cònjuge no a càrrec (601,90); viduïtat (634,50) i pensió o pensions a favor de diversos beneficiaris (618,40).

Els complements econòmics són incompatibles amb la percepció, per part de la persona pensionista, de rendiments de treball, tant per compte propi o aliè, o capital, o qualsevol altre rendiment substitutiu d’aquests rendiments (com ara les plusvàlues o els guanys patrimonials) quan la suma de totes les percepcions, exclosa la pensió que s’ha de complementar, superi els 7.098,43 € anuals.

Per a sol·licitar aquests complements a mínims, cal dirigir-se a l’Institut Nacional de Seguretat Social, ubicat a Tortosa, a l’avinguda de Cristòfol Colom, 16.

Més informació aquí.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament