• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès El 12 de setembre i el 5 de desembre, festes locals del 2016

El 12 de setembre i el 5 de desembre, festes locals del 2016

publicat el 23/10/2015

MARIA CINTA VIDAL BAYARRI, SECRETARIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT D’AMPOSTA (TARRAGONA).

C E R T I F I C O: Que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària duta a terme el dia 28 de setembre de 2015 va adoptar el següent acord:

FIXACIÓ DELS DIES DE FESTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2016.

D’acord amb la proposta de la Comissió informativa municipal de Comerç I Mercat municipal, reunida en sessió celebrada el dia 14 de setembre de 2015, per la que s’informa favorablement la fixació dels dos dies de festes locals per al municipi d’Amposta per l’anualitat 2016, els dies 12 de setembre i 5 de desembre.

El Ple municipal, per unanimitat, adopta els següents acords:

PRIMER. Aprovar com a festes locals d’Amposta per a l’any 2016, els dies 12 de setembre i 5 de desembre.

SEGON. Traslladar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

I per a que així consti i tingui els seus efectes lliuro la present certificació d’ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

Amposta, 29 de setembre de 2015

Vist i plau,

L’ALCALDE,


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament