• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Normativa Anuncis i edictes Edicte per la legalització d’edificació existent al polígon 28, parcel·la 222

Edicte per la legalització d’edificació existent al polígon 28, parcel·la 222

publicat el 05/10/2015

EDICTE

Sol·licitada llicència d’obres per l’Associació Siloé, per la legalització d’edificació existent al polígon 28, parcel·la 222 d’aquest terme municipal d’Amposta.

De conformitat amb el que determina l’article 13 de la llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, on es modifica l’article 48 del text refós de la Llei d’Urbanisme, es sotmet el projecte i la sol·licitud a informació pública per un termini d’un mes, comptat a partir del següent al de la publicació del present edicte en el Butlletí oficial de la província, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o al·legacions, podent consultar-se l’expedient en el Departament d’obres d’aquest Ajuntament (Exp. 193/2015).

Amposta, 5 de setembre de 2015
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament