• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Normativa Anuncis i edictes Edicte mercantil Fastsini , SL autorització municipal per l’obertura de l’activitat de magatzem de materials per a muntatge d’espectacles

Edicte mercantil Fastsini , SL autorització municipal per l’obertura de l’activitat de magatzem de materials per a muntatge d’espectacles

publicat el 08/04/2019

AJUNTAMENT D’AMPOSTA

EDICTE

Sol•licitada per la mercantil Fatsini, SL, autorització municipal per l’obertura de l’activitat de magatzem de materials per a muntatge d’espectacles, situat a la carretera N340 PK1081, al terme municipal d’Amposta.

De conformitat amb el que determina l’article 48 , Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme es sotmet la sol•licitud a informació pública per un termini d’un mes, comptats a partir del següent al de la publicació del present edicte en el Butlletí oficial de la província, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o al•legacions, podent consultar-ne l’expedient (128/2018) al Departament d’Activitats d’aquest Ajuntament.


Amposta, 8 d’abril de 2019

L’ALCALDE

Adam Tomàs i Roiget

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament