• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Normativa Anuncis i edictes Edicte mercantil Amposta Stocks SL llicència municipal amb ús provisional

Edicte mercantil Amposta Stocks SL llicència municipal amb ús provisional

publicat el 08/03/2016

AJUNTAMENT D’AMPOSTA

EDICTE

Sol·licitada per la mercantil AMPOSTA STOCKS, SL, llicència municipal amb ús provisional per portar a terme l’activitat dedicada a la venda d’electrodomèstics, a l’Av. Sant Jaume, 103, planta baixa, al terme municipal d’Amposta.

De conformitat amb el que determinen l’article 54 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, es sotmet el projecte a informació pública pel termini de vint dies, comptat a partir del següent al de la publicació del present edicte en el Butlletí oficial de la província, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o al·legacions, podent consultar-se l’expedient en el Departament d’Activitats d’aquest Ajuntament (Exp. 027/2016).


Amposta, 7 de març de 2016

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament