• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Normativa Anuncis i edictes Edicte mercantil Alberto Fumadó Panisello, SLU per a activitat dedicada a emmagatzematge i venda de productes fitosanitaris

Edicte mercantil Alberto Fumadó Panisello, SLU per a activitat dedicada a emmagatzematge i venda de productes fitosanitaris

publicat el 02/04/2019

AJUNTAMENT D’AMPOSTA

EDICTE

Sol·licitada per la mercantil Alberto Fumadó Panisello, SLU, sol·licitud d’autorització amb ús provisional per l’obertura de l’activitat dedicada a emmagatzematge i venda de productes fitosanitaris, situat al polígon 59, parcel·la 85 i 125, al terme municipal d’Amposta.

De conformitat amb el que determina l’article 54 , Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme es sotmet la sol·licitud a informació pública per un termini de 20 dies (20), comptats a partir del següent al de la publicació del present edicte en el Butlletí oficial de la província, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o al·legacions, podent consultar-ne l’expedient (117/2018) al Departament d’Activitats d’aquest Ajuntament.


Amposta, 1 d’abril de 2019

L’ALCALDE
Adam Tomàs i Roiget


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament