• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Normativa Anuncis i edictes Edicte de llicència ambiental sol·licitada per Investigación y Fomento SA

Edicte de llicència ambiental sol·licitada per Investigación y Fomento SA

publicat el 24/10/2018

EDICTE
AJUNTAMENT D’AMPOSTA

Sol·licitada per la mercantil Compañia Española de Investigación y Fomento, SA, llicència ambiental per portar a terme l’activitat de magatzem agrícola de sal (ús provisional), situat al polígon 57, parcel·la 23, al terme municipal d’Amposta.

De conformitat amb el que determina l’article 54, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, es sotmet la sol·licitud a informació pública per vint dies (20), comptats a partir del següent al de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions o al·legacions, podent consultar-se l’expedient (116/2017) al Departament d’Activitats d’aquest Ajuntament.

Amposta, 22 d’octubre de 2018


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament