• Webs Municipals  

Inici Comunicació Informació d’interès Convocatòria sorteig activitats PIAC 2016

Convocatòria sorteig activitats PIAC 2016

publicat el 13/08/2018

Departament: Activitats
Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Amposta

 1. En data 14 de febrer de 2017, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número31, el Pla de Verificació d’Activitats Comunicades d’Amposta, 2017-2020, on és contemplem els
  objectius, organització, periodicitat, planificació i metodologia a seguir en les actuacions de comprovaciódel compliment de les normatives aplicables en les activitats i els establiments subjectes a règims dedeclaració responsable i comunicació prèvia.
 2. En data 21 de juny de 2018, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 120,la modificació del Pla de Verificació d’Activitats Comunicades 2017-2020.
 3. En data 4 de desembre de 2017, es va aprovar en Sessió de Junta de Govern Local, el Pla d’Inspecciód’Activitats Comunicades. Identificat com a codi de procediment intern PA_076.
 4. Es redacta, per part de l’enginyer municipal, el Programa de verificació d’Activitats 2016, on es detallenquin percentatge de cada secció d’activitats s’han d’inspeccionar.
 5. Atès que el procediment PA_076, Pla d’Inspecció d’Activitats Comunicades, indica que les activitatsque s’inspeccionaran s’escolliran per sorteig ponderat per índex de criticitat.

FONAMENTS DE DRET

 1. D’acord amb allò que preveuen els articles 4 i 21, de la Llei 7 /1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
  Bases del Règim Local.

RESOLC

 1. Determinar el dia 5 de setembre a les 13.30h, com a dia en que es portarà a terme el sorteig de les
  activitats a inspeccionar de l’any 2016, d’acord amb el PV AC i el PIAC.
 2. Indicar que el sorteig es portarà a terme al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Amposta.
 3. Donar publicitat d’aquest sorteig a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta , per tal que sigui possible
  l’assistència de totes aquelles persones que ho creguin convenient.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament