• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Comissió de serveis de quatre (4) llocs de treball vacants d’agents de Policia Local: resultats

Oferta de treball: Comissió de serveis de quatre (4) llocs de treball vacants d’agents de Policia Local: resultats

publicat el 26/06/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Essent les nou hores del dia 25 de juny de 2018 es constitueix l’òrgan de selecció, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó d’Amposta, que ha de qualificar les proves selecti­ves convocades per a cobrir temporalment mitjançant comissió de serveis, de quatre (4) places d’Agents de la Policia Local d’Amposta, grup C1, escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Policia Local, escala bàsica, adscrites a la Policia Local d’Amposta, Àrea de Governació de l’Ajuntament d’Amposta.

L’òrgan de selecció qualificador de les proves resta integrat pels següents membres:

 • Sr. Josep MASSANA INIESTA - President
 • Sr. Andreu DÍEZ ANTICH - Secretari
 • Sr. Jaume ROSELLÓ PRATS - Vocal

Constituït l’òrgan de selecció es procedeix a cridar als aspirants, compareixent:

 • 173G
 • 279A
 • 449F
 • 694L
 • 628E
 • 606H
 • 269D
 • 744X
 • 539T
 • 886Y
 • 636D

Realitzada la prova psicotècnica es procedeix a realitzar l’entrevista personal a cadascun dels candidats.

El resultat de l’entrevista realitzada, en base als factors de valoració Control Emocional i presa de decisions, Flexibilitat i polivalència, i Coneixements i experiència per al desenvolupament de les funcions d’agent de policia local, ha estat el següent:

Puntuació

DNI Puntuació
173G 6
279A 10
449F 11
694L 11
628E 7
606H 4
269D 10
744X 11
539T 6
886Y 9
636D 5

La puntuació atorgada s’ha realitzat en base a la puntuació individual assignada per cadascun dels membres de l’òrgan de valoració vers els ítems a valorar, dictant la puntuació conjunta en cadascun d’ells a partir de les mitjanes de les puntuacions individuals de cada membre.

Seguidament els membres de l’òrgan de selecció realitzen la valoració dels mèrits dels aspirants segons els criteris establerts a les bases de la convocatòria, resultant:

DNI

Total mèrits

173G

9

279A

5,6

449F

3,5

694L

4,9

628E

5,35

606H

7

269D

6,5

744X

7,5

539T

4,9

886Y

10

636D

6,5

Finalment, el resultat de la puntuació total de la selecció ha estat la següent:

DNI

Entrevista

Mèrits

Total puntuació

173G

6

9

15

279A

10

5,6

15,6

449F

11

3,5

14,5

694L

11

4,9

15,9

628E

7

5,35

12,35

606H

4

7

11

269D

10

6,5

16,5

744X

11

7,5

18,5

539T

6

4,9

10,9

886Y

9

10

19

636D

5

6,5

11,5

Els aspirants que han superat la puntuació mínima de 12 punts establerts a les bases de la convocatòria, segons l’ordre de puntuació són els següents:

APTES

DNI

Puntuació

886Y

19 punts

744X

18,5 punts

269D

16,5 punts

694L

15,9 punts

279A

15,6 punts

173G

15 punts

449F

14,5 punts

628E

12,35 punts

NO APTES

DNI Puntuació
636D 11.5
606H 11
539T 10.9

636D 11,5 punts

606H 11 punts

539T 10,9 punts

L’òrgan de valoració dictamina de manera col·legiada que els quatre (4) aspirants amb més puntuació proposats per ocupar el lloc de treball d’agent de la policia local, mitjançant comissió de serveis, són:

 • 886Y
 • 744X
 • 269D
 • 694L

La resta de candidats que formaran part de la borsa de treball amb una vigència de dos (2) anys, segons ordre de prelació, són els següents:

 • 279A
 • 173G
 • 449F
 • 628E

En el supòsit que algun dels quatre (4) aspirants proposats no puguin prendre possessió de la plaça per motius administratius, automàticament seran cridats segons ordre de prelació els aspirants de formen part de la borsa de treball.

Els aspirants seleccionats hauran de presentar la documentació especificada al punt 8 de les bases de la convocatòria en el termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació dels resultats del procés mitjançant la pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament