• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Classificació segons la funció urbanística: usos generals

Classificació segons la funció urbanística: usos generals

publicat el 07/05/2019

Els usos generals són aquells que el Pla estableix genèricament pels sectors, entès com àmbit de planejament (pla parcial, pla especial etc.) o com agrupació d’un conjunt de zones (sector residencial en edificació compacta, sector residencial en eixampla, sector residencial en edificació unifamiliar en filera, sector residencial en edificació unifamiliar aïllada, sector residencial en edificació oberta, sector residencial en conjunts unitaris, sector industrial, sector de serveis terciari-logístics, sector d’activitats agrícola-ramaderes i forestals) i pels sistemes en el sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable:

1. Residencial:

És aquell referit a l’allotjament perllongat de les persones en edificis condicionats per aquesta funció, anomenats habitatges. Inclou els usos específics, definits en l’article que segueix a continuació, següents: habitatge unifamiliar i habitatge plurifamiliar.

2. Terciari:

Comprèn les activitats de tipus comercial i de servei. Inclou els usos específics, definits en l’article que segueix a continuació, següents: residencial especial, hoteler, comercial, oficines i serveis, restauració i recreatiu.

3. Industrial:

Comprèn les activitats de tipus industrial i de magatzem. Inclou els usos específics, definits en l’article que segueix a continuació, següents: magatzems i industrial.

4. Agrari:

Comprèn les activitats que són pròpies del medi rural destinades a l’explotació del camp, el bestiar o els boscos, incloses les petites activitats de caràcter familiar o artesanal derivades del mateix. Inclou els usos específics, definits en l’article que segueix a continuació, següents: habitatge rural, agrícola, ramader i forestal.

5. Comunicacions:

Comprèn aquells usos destinats al transport de les persones i mercaderies en les serves diferents modalitats: viari, ferroviari i aeri.

6. Equipaments i serveis tècnics:

Comprèn els usos o activitats al servei directe dels ciutadans: educació, assistència, sanitat, cultura, esport, religió i aquells relacionats amb les infrastructures de serveis tècnics. Inclou els usos específics, definits en l’article que segueix a continuació, següents: educatiu, sanitari, assistencial, socio-cultural, esportiu, administratiu, serveis tècnics, estacionament i aparcament.

7. Espais lliures:

Comprèn aquelles activitats destinades a l’esbarjo, esplai o repòs dels ciutadans a l’aire lliure, en espais no edificats.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament