• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases V concurs d’aparadors de la vuitena Festa del Mercat a la plaça

Bases V concurs d’aparadors de la vuitena Festa del Mercat a la plaça

Bases del 2016

publicat el 21/03/2016

L’Ajuntament d’Amposta, mitjançant la Regidoria de Comerç, convoca la V edició del Concurs d’Aparadors dintre la Festa del Mercat a la Plaça 2016 per tal d’impulsar l’animació comercial i crear un ambient festiu que doni una bona imatge comercial d’Amposta a tots els seus veïns i visitants. Les presents bases contenen els requisits que hauran de complir els comerços que participen en el V Concurs d’Aparadors de la 8a. Festa del Mercat a la Plaça 2016.

1. Participants: El Concurs d’Aparadors per a establiments comercials 2016 tindrà un àmbit geogràfic circumscrit al municipi d’Amposta. Així mateix, podran participar els establiments p úblics inclosos en l’agrupació 67 (bars, cafeteries, restaurants).

2. Convocatòria: Des de la data d’aprovació d’aquestes bases per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Amposta fins als dia 1 de maig de 2016.

3. Tema: El Mercat a la Plaça “Transports fluvials i vapor Anita”.

4. Durada: Del 5 al 15 de maig del 2016.

5. Jurat: Designat per l’Àrea de Comerç, integrat per un màxim de 4 experts en el sector del comerç al detall, 1 de l’Escola Esardi, 1 del Batxillerat Artístic, i 2 de comerços de la Ciutat entre ells un representant de l’Àrea de Comerç, que actuarà com a secretari del jurat. La composició del Jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho. El jurat es basarà en l’Originalitat, Impacte comercial, la Qualitat artística, il·luminació, el respecte pel medi ambient i el tema “Transports fluvials i vapor Anita”. Aquest jurat exercitarà la valoració, la qual justificarà documentalment mitjançant acta firmada pels seus integrants, el dia 12 de maig. Així mateix, l’Ajuntament d’Amposta donarà publicitat del concurs i inclourà les imatges dels aparadors premiats en les pàgines web municipals: www.amposta.cat www.ampostacomercial.cat

6. Visita: S’efectuarà: entre els dies 5 a 12 de maig de 2016. S’efectuaran entre les 10:00 h del matí i les 14:00h de la tarda i de 16:30 h de la tarda a les 21:00 h de la nit. Els aparadors hauran d’estar visibles durant l’horari de visita. Els establiments que no tinguin aparadors visibles i il·luminats dins de l’horari de visita, no seran considerats per a la concessió dels premis. Els establiments que el dia de la visita no tinguin decorat l’aparador tampoc seran avaluats pel jurat. La visita del jurat a l’establiment és única, i es farà segons determini l’organització, dins dels terminis i horaris fixats per les presents bases.

7. Veredicte del jurat: Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix si aquest ho cregués oportú, podrà declarar deserta la concessió d’algun premi.

8. Inscripcions: Seran gratuïtes i hauran de formalitzar-se, a la mateixa Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta Telèfon: 977702306 - Per correu electrònic a: comerc@amposta.cat. Data límit d’inscripció: fins el dia 1 de maig de 2016.

Premis: L’Ajuntament d’Amposta atorgarà 3 premis als millors aparadors de la ciutat, mitjançant el jurat qualificador, i un premi especial al millor establiment públic (bar, cafeteria, restaurant), consistents en:

Premi al millor aparador:

  • 1r.premi: 150€ i diploma.
  • 2n. Premi: 100€ i diploma.
  • 3r. premi: 50€ i diploma.

Premi al millor establiment públic “Mercat a la Plaça”

Premi: 150€ i diploma.

Notes: Els premis amb dotació econòmica estan subjectes a la retenció que s’estipuli en les disposicions legals vigents. L’Ajuntament d’Amposta garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, la persona inscrita queda informada i autoritza el tractament de les seves dades per a l’única finalitat de facilitar la seva participació al Concurs d’Aparadors de la Festa del Mercat a la Plaça, segons el que preveuen les bases. La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat respecte als premiats, la qual és inapel·lable. Els premis podran quedar deserts si així ho estima el jurat. L’Ajuntament es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases. L’Ajuntament d’Amposta es reserva el dret de les imatges dels guanyadors per a poder utilitzar-les en posteriors campanyes de promoció comercial.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament