Inici Comunicació Informació d’interès Bases per a participar al Mercat de Productes de Proximitat dins la Festa de l’Arròs i la Carxofa 2024

Bases per a participar al Mercat de Productes de Proximitat dins la Festa de l’Arròs i la Carxofa 2024

publicat el 15/01/2024

Bases per a participar al Mercat de Productes de Proximitat i Comerç Local d’Amposta dins la Festa de l’Arròs i la Carxofa 2024

L’Ajuntament d’Amposta, a través de les regidories de Comerç i Turisme, i en el marc de la Festa de l’Arròs i la Carxofa 2024, té previst organitzar un Mercat de Productes de Proximitat de les Terres de l’Ebre i de productes del Comerç Local d’Amposta al carrer Sebastià Juan Arbó (davant de l’Auditori Municipal) per a generar ocupació, fomentar el creixement econòmic, la cohesió social i contribuir a la difusió gastronòmica de totes les Terres de l’Ebre.

1) Organització

Per a la realització d’aquest mercat, l’Ajuntament posa a disposició de cada un dels comerços expositors:

 • 1 taula de 200x70cm.

 • Comunicació i publicitat de la festa i el mercat en diferents mitjans.

 • Servei de protecció civil i d’ambulància.

El nombre total d’assistents podrà variar en funció de l’espai final disponible.

L’horari de la Festa i del Mercat serà:

 • De presentació i col·locació de les parades: a partir de les 8.00h fins les 10.00h del diumenge 25 de febrer.
 • De permanència i venta al públic: de 10h a 14h del diumenge 25 de febrer.

Les parcel·les s’atorgaran d’acord a l’acompliment dels requisits d’accés establerts en aquestes bases.

Per més informació us podeu ficar en contacte amb l’àrea de turisme a turisme@amposta.cat o trucant al 977 70 34 53.

2) Requisits d’accés

 • Ser ciutadà espanyol, de la UE o amb permís de residència a Espanya.
 • Haver complert els 18 anys.

Cal adjuntar a la instància la fotocopia requerida:

 • Alta de IAE.

3) Inscripcions

 • Caldrà presentar la sol·licitud via instància genèrica o bé al registre electrònic de l’ajuntament a instancia generica  o bé de forma presencial al registre de l’Ajuntament, a la Plaça de l’Ajuntament 3-4 d’Amposta, telèfon 977 70 00 57, horari de dilluns a divendres de 9h a 14h ,on caldrà especificar:

a) Nom i dades del comerç.

b) Productes exposats.

 • El termini de presentació de la sol·licitud és el 9 de febrer de 2024.
 • Si un expositor renuncia a la participació del mercat, ho haurà de notificar per escrit.
 • L’organització comprovarà d’ofici la documentació aportada.

4) Valoració de sol·licituds

 • Les sol·licituds es valoraran d’acord amb el següents criteris:
  • El compliment dels requisits d’aquestes bases.
  • El nombre de parcel·les disponibles.
  • L’ordre de les sol·licituds.
  • La major varietat de productes possible.
  • Les parades, sempre i quan els seus productes siguin escaients per a la tipologia de festa gastronòmica i/o sigui comerç local d’Amposta.

La valoració final es comunicarà als interessats per correu electrònic i/o per via telefònica.

Un cop confirmada la participació al mercat de productes, caldrà realitzar una transferència de 10 €, quantitat que marca l’ordenança municipal reguladora número 51/2018, article 4.11, al número de compte de l’ajuntament d’Amposta:

ES78-2100-3512-61-2200073039, especificant en el concepte: Mercat Festa Arròs i Carxofa + el nom del comerç.

5) Obligacions dels paradistes:

 • Les parades hauran de romandre obertes durant tot l’horari del mercat.
 • Cada paradista haurà de responsabilitzar-se de la neteja de la parada i disposar dels elements necessaris per a la recollida de residus.
 • Els paradistes són responsables dels danys que pugui patir el mobiliari urbà per causes imputables a la falta de diligència.
 • L’Ajuntament o el personal tècnic organitzador podrà inspeccionar les parades per comprovar si es compleixen les prescripcions d’aquestes bases o els criteris generals per garantir el bon funcionament de la fira.
 • Els paradistes es fan responsables dels objectes que deixin a la seva carpa. L’organitzador no es fa responsable dels objectes i productes que es deixin a la carpa i dels furts que hi pugui haver.
 • Es prohibeix l’exposició de productes que, per la seva naturalesa puguin posar en perill la seguretat del lloc i del públic en general, en especial productes perillosos i insalubres.
 • Els organitzadors de la fira es reserven el dret d’admissió de persones o objectes.
 • Cada paradista és responsable del compliment de la normativa aplicable al desenvolupament de la seva activitat o productes que ven. Es fa responsable de la normativa higiènico-sanitària.
 • Cada paradista es fa responsable dels danys a tercers derivats de la decoració o dels materials que incorpori a la seva parada o dels productes que vengui o exposi.
 • Els organitzadors tenen la plena potestat de prendre decisions davant successos imprevistos en el transcurs de la festa.

6) Suspensió del mercat:

Si la Festa de l’Arròs i la Carxofa i el Mercat de Productes i Comerç Local d’Amposta no es celebrés per causes meteorològiques o de força major, l’organitzador no es fa responsable dels danys i perjudicis que se’n deriven. Els participants no tindran dret ni opció a cap mena de reclamació ni indemnització.

7) Disposició Final:

La participació a la Festa de l’Arròs i la Carxofa i al Mercat de productes Terres de l’Ebre i Comerç Local d’Amposta implica l’acceptació d’aquesta normativa.

En tot allò no previst en aquestes bases s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies