Inici Comunicació Informació d’interès Bases de les parades de Sant Jordi 2024

Bases de les parades de Sant Jordi 2024

publicat el 02/02/2024

Convocatòria per l’Autorització d’Instal·lació de parades per la Diada de Sant Jordi de l’any 2024

La venda de llibres, flors i altres articles relacionats amb la Diada de Sant Jordi és una activitat que requereix autorització municipal i porta associada el pagament d’una taxa. El tràmit per participar-hi amb la instal·lació d’una parada/es es regula a partir d’aquesta convocatòria.

Les persones i entitats interessades poden sol·licitar l’autorització per a la instal·lació de parades, per al dimarts23 d’abril de 2024, a partir de les bases reguladores següents.

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la inscripció i la participació a la Diada de Sant Jordi que organitza l’Ajuntament d’Amposta, i que tindrà lloc a la plaça de l’Ajuntamenti al carrer Major. La Diada de Sant Jordi a Catalunya és una festa que se celebra el 23 d’abril amb el Dia del Llibre i la Fira de les Roses, símbols de la cultura i l’amor, i és també una jornada que reivindica la cultura catalana. És el dia dels enamorats, i per això des del segle XV és costum regalar una rosa vermella "com la sang" a l’estimada. A la dècada de 1930 s’hi afegeix el costum de regalar un llibre al noi, amb motiu del dia del llibre.

Article 2. Disposicions generals

2.1 Les parades es muntaran a la plaça de l’Ajuntament i al carrer Major, el dimarts dia 23 d’abril, a partir de les 9:00 h. del matí i restaran obertes fins a les 21:00 h., respectant aquests horaris d’obertura al públic.

2.2 Un cop finalitzada la descàrrega dels articles a la parada assignada, s’ha de retirar el vehicle, per no entorpir el muntatge de totes les parades a la plaça de l’Ajuntament d’Amposta i al carrer Major. L’ajuntament habilitarà algunes places de pàrquing properes al carrer Major per als paradistes, als quals se’ls entregarà una acreditació per posar-la a un lloc visible del vehicle.

2.3 Tots el productes que es comercialitzin hauran de complir la normativa específica que correspongui a cada cas.

2.4 L’organització no es fa responsable dels robatoris que es puguin produir a la parada, sent responsable d’aquesta cada persona o entitat que la posi.

2.5 Per a la realització de l’activitat, l’Ajuntament posa a disposició dels paradistes:

  • Una carpa de 3 x 3 m
  • Taules de 200 x 70 cm
  • Cadires
  • Comunicació i difusió de l’activitat als diferents mitjans.
  • Servei de protecció civil

Article 3. Sol·licitud de participació

3.1 El full de sol·licitud per a la participació de parades de Sant Jordi s’ha de fer presentant el formulari corresponent al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, plaça de l’Ajuntament, 3-4, baixos, o a l’enllaç següent de la pàgina web de l’Ajuntament: Sol·licitud instal·lació d’una parada, juntament amb la documentació que consta en l’article 4.

3.2 El termini per a presentar la sol·licitud d’inscripció i tota la documentació annexa és el22 de març de 2024.

3.3La regidoria de Cultura convocaràa una reunió al Saló de Plens de l’Ajuntament el dia 10 d’abril a les 13:15h a totes les persones i entitats sol·licitants admeses, per tal de coordinar els detalls de la Diada.

Article 4. Documentació a presentar

4.1 La documentació a presentar juntament amb la instància de sol·licitud de participació, és la següent:

a) Fotocòpia del DNI o CIF.

b) Fotocòpia de l’alta d’activitat econòmica.

c) Fotocòpia de registre sanitari, en cas de venda de productes alimentaris d’elaboració pròpia, expedit per sanitat.

I tota aquella documentació que sigui necessària, en cada cas, per certificar que es tracta d’una activitat regulada i subjecta a la legalitat vigent.

Article 5. Procediment d’admissió i exclusió dels participants

5.1 La concessió de les parades s’atorgarà primerament en funció de la qualitat i la varietat dels articles i activitats a realitzar pel sol·licitant. Aquests factors seran més importants en l’admissió de les parades que l’ordre d’arribada de les sol·licituds.

5.2 Les parades admeses rebran per escrit l’acord aprovat per Junta de Govern Local, i hauran de fer efectiu el pagament del preu públic al número de compte que se’ls facilitarà, o presencialment a l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça de l’Ajuntament, 6, planta baixa). Els expositors admesos hauran de presentar la còpia del justificant de pagament a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament. El termini de pagament finalitzarà el dia 19 d’abril. Si no es compleixen els terminis s’entendrà que l’interessat desisteix en la seva sol·licitud i no es reservarà cap espai dins del carrer Major i plaça de l’Ajuntament -espai on es realitza la Diada amb les parades-, i per tant l’interessat/da no es podrà instal·lar sota cap concepte.

5.3 La venda de productes no autoritzats i la ubicació de parades en espais diferents als atorgats per l’organització, la instal·lació de parades no autoritzades o la comercialització de productes que no constin a la sol·licitud suposarà l’expulsió immediata i, si s’escau, l’inici d’expedient sancionador per part de l’Ajuntament.

Article 6. Condicions econòmiques

6.1 La participació de les parades en la Diada de Sant Jordi estarà sotmesa a l’aplicació de la taxa específica de preus públics de l’ordenança fiscal núm. 17/2022, inclosa en l’epígraf 3 de l’article 5.3, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic, per activitats de promoció turística i comercial de l’Ajuntament d’Amposta, que correspon a:

  • Parada per a la Diada de Sant Jordi: 25 €

Article 7. Condicions tècniques

7.1 L’organització prestarà subministrament elèctric bàsic i la instal·lació de les parades, sota els criteris de seguretat i eficiència energètica. L’organització es reserva el dret de retirar la parada en cas que la instal·lació presenti riscos per la seguretat de les persones i els béns.

Disposició final

La presentació de la sol·licitud de participació a la Diada de Sant Jordi implica l’acceptació d’aquestes bases i la normativa actual. L’organització es reserva el dret d’admissió i modificació de les condicions que es considerin necessàries.

 

Amposta, a 15 de gener de 2024


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies