• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases de la 14a edició del Premi Biennal d’Art Ciutat d’Amposta

Bases de la 14a edició del Premi Biennal d’Art Ciutat d’Amposta

publicat el 14/03/2016

1. La participació a la 14a edició del Premi Biennal d’Art Ciutat d’Amposta resta oberta a tots els artistes d’àmbit estatal.

2. Es concedirà un primer premi indissoluble, la dotació del qual serà de 4.000 euros. El premi no podrà declarar-se desert.

3. L’obra guanyadora esdevindrà propietat de l’Ajuntament d’Amposta, passant a formar part del seu Fons d’Art i podrà fer-ne l’ús que en cregui oportú. L’Ajuntament d’Amposta quedarà com a propietari de l’obra premiada, inclosos tots els drets d’explotació de la propietat intel•lectual sobre aquesta obra, amb caràcter exclusiu, sota qualsevol forma de les existents en aquesta data, sense límits de temps ni d’àmbit territorial i en especial els drets de comunicació pública, reproducció total i parcial, inclòs el lloguer i la cessió a tercers.

4. Seran admeses obres originals i inèdites, que no hagin estat seleccionades ni premiades en un altre certamen.

5. Tant el tema com la tècnica a emprar són lliures, així com les dimensions.

6. Per a l’admissió en el certamen, i per a participar en la selecció, els artistes hauran de d’enviar la butlleta de participació emplenada juntament amb un sol dossier que ha de complir els següents requisits (format PDF, màxim 12 pàgines, màxim 5 Mb), que inclourà quatre fotografies, les quals han de correspondre cadascuna a una obra diferent que pugui optar a premi, i que hagin estat realitzades en els darrers dos anys. A més de la fitxa tècnica de les obres (mides, tècnica i any d’execució) i de les fotografies esmentades, el dossier inclourà, com a mínim, un resum del currículum i una fotografia de l’artista, podent-se ampliar amb informació d’obra anterior. A més, s’hauran d’especificar les quatre obres que assigna l’artista per entrar a concurs. En cap cas s’acceptaran links de descàrrega, carpetes compartides i arxius més grans de 5 Mb.

7. La tramesa de la documentació es farà fins l’1 de maig de 2016 a través de l’email comunicacio@lopati.cat, enviant un sol correu electrònic amb el tema “BIAM 2016” que contindrà tota la documentació.

8. Qualsevol consulta relativa a la tramesa podrà fer-se a través del correu electrònic abans esmentat; i al telèfon 977 70 09 04, divendres i dissabtes, de 16:00 a 20:00 hores.

9. El jurat estarà format per David G. Torres (crític i curador), Sabel Gavaldón (curador independent i investigador), Vanessa H. Sánchez (directora de la Galería Silvestre) i Gerardo Peral (gerent de blueprojectfoundation.org); i Manel Margalef, director de la Biennal.

10. D’entre les propostes, el jurat seleccionarà els artistes que participaran en la Biennal d’Art, així com l’obra que opta a premi.

11. Una vegada notificada a l’artista la seva selecció, aquest haurà de trametre a Lo Pati - Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, en el termini de dotze dies, l’obra que li hagi estat seleccionada per optar al premi.

12. Els artistes seleccionats hauran de cedir per escrit els drets de reproducció de la seva obra per a figurar en el catàleg que editarà l’Ajuntament d’Amposta així com per a la difusió de la Biennal, sigui quin sigui el mitjà.

13. Les obres seleccionades seran exposades de l’11 de juny al 30 de juliol de 2016, al Centre d’Art de les Terres de l’Ebre - Lo Pati. Aquestes dates poden sofrir algun
canvi.

14. El veredicte del jurat es farà públic el dia de la inauguració, i el lliurament del premi es realitzarà el mateix dia.

15. Els artistes no seleccionats no tindran dret a reclamar la devolució dels dossiers.

16. L’organització no es fa responsable dels danys, pèrdues, etc., que poguessin sofrir les obres presentades al premi, tanmateix vigilarà la seva correcta conservació i tracte adient.

17. Les despeses de transport, tant de tramesa com de devolució, així com l’embalatge, assegurança, etc., seran per compte i risc dels concursants.

18. La participació en la 14ena edició del Premi Biennal d’Art Ciutat d’Amposta suposa l’acceptació incondicional d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament