Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Bases i convocatòria XLVIII Concurs nacional de vestits de paper d’Amposta

Bases i convocatòria XLVIII Concurs nacional de vestits de paper d’Amposta

publicat el 18/05/2018

L’objecte de les bases del XLVIII Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta és premiar els millors vestits, confeccionats única i exclusivament en paper. Confeccionar un vestit única i exclusivament emprant paper com a matèria primera i amb el condicionant afegit que està prohibit l’ús de qualsevol tipus de cola, considerem des de l’Ajuntement d’Amposta que és realitzar una obra d’art i que per tant estem premiant obres d’art. El Concurs Nacional de Vestits de Paper té una llarga tradició a les Terres de l’Ebre, arribant enguany a la XLVIII edició.

Requisits per a participar al XLVIII Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta:

Poden participar els/les modistes que ho desitgin amb l’únic requisit que els vestits, ornaments i complements (capes, abrics, vels, barrets, joies, etc.) han d’estar confeccionats, única i exclusivament, amb paper, cosit a mà o a màquina, no estant permès l’ús de coles o similars. que s’autoritza l’ús de frisulina de paper com a reforç del vestit.

Cada concursant pot presentar només un vestit per a cada modalitat.

El Concurs consta de quatre modalitats:

  • Moda Actual: tot tipus de vestits dins la moda actual (cocktail, passeig, nit, etc.).
  • Vestit d’Època: aquells que fan referència a esdeveniments o cerimònies d’època, adaptant- se el màxim al model original. En cas d’estar basats en algun quadre o fotografia, cal que s’aporti el document per poder comparar.
  • Vestit de Fantasia: inspirat en mitologies, llegendes, ciència-ficció, amb motius fantàstics, etc.
  • Infantil: Els vestits seran especialment dissenyats per a nens i els/les models no superaran els 14 anys d’edat.

En tots els vestits presentats, el jurat tindrà en compte la imatge, el calçat i els complements, que han d’anar d’acord amb el vestit.

Cada participant ha de presentar-se a concurs amb un/-a model per a cada vestit inscrit. El/la modista pot exhibir el vestit que ha confeccionat, si es tracta d’un sol.

Tots els vestits presentats han de ser inèdits, i no poden participar, ni abans ni després, en cap altre concurs o exhibició similar.

Els/les modistes concursants i els/les models hauran de presentar-se al recinte de Festes (exterior pavelló firal) el dia 17 d’agost a partir de les 15h., amb els corresponents vestits, per efectuar, a partir de les 16h., el passi previ i privat davant el Jurat. La falta de puntualitat i assistència a aquest primer passi significarà la desqualificació del/la concursant, que no prendrà part en la desfilada. Posteriorment a la desfilada, els vestits restaran a les perxes per a què ell Jurat pugui observar-los, sense la presència de modistes o models.

El passi públic tindrà lloc el mateix dia 17 d’agost a les 22,00h.

Els/les participants hauran de presentar la butlleta d’inscripció abans del 21 de juliol de l’any en curs, al registre general de l’Ajuntament d’Amposta.

Per a cada vestit concursant cal formalitzar la corresponent butlleta d’inscripció, on es consignaran les característiques de cada model amb els detalls més sobresortints del mateix. La Comissió organitzadora tindrà cura que aquestes, siguin enregistrades per rigorós ordre de recepció. Els primers inscrits seran els darrers en desfilar.

Els/les modistes i els/les models hauran d’acatar estrictament les indicacions que, durant la celebració del concurs, siguin donades per la Comissió organitzadora.

El jurat:

Es formarà un jurat d’experts que decidirà la concessió dels premis, els vestits que hagin obtingut una major puntuació. El Jurat aplicarà la puntuació als vestits de la següent manera:

  • Tallatge i confecció: de 0 a 10 punts.
  • Treball artesanal: de 0 a 10 punts.
  • Originalitat: de 0 a 10 punts.

En cas d’empat, es tindran en compte els punts de porte i si aquell persistís, s’efectuarà una nova votació en presència del Notari a fi de determinar l’ordre en què ha de quedar establerta la classificació definitiva.

Seran desqualificats els vestits que el Jurat cregui oportú.

La decisió del Jurat és inapel·lable.

El vestit guanyador del primer premi de cada modalitat quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Amposta.

Requisits per a ser beneficiari d’algun dels premis del XLVIII Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta:

Poden ser beneficiaris els/les modistes que ho desitgin, sempre i quan es troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb hisenda i seguretat social i no tinguin deutes pendents en l’Ajuntament d’Amposta.

- Els premis, que s’atorgaran únicament als/les modistes concursants, es repartiran de la següent manera:

Moda Actual:

Vestit de Fantasia:

Vestit d’Època:

Infantil:

Primer premi: 1000€

Primer premi: 1200€

Primer premi: 1200€

Primer premi: 200€

Segon premi: 600€

Segon premi: 800€

Segon premi: 800€

Segon premi: 100€

Tercer premi: 300€

Tercer premi: 500€

Tercer premi: 500€

Tercer premi: 80€

A més, s’atorgarà un premi de participació de 100€ a cada vestit no premiat en les modalitats d’època i fantasia; i de 70€ a la modalitat d’actual i 50€ a la modalitat d’infantil.

El pressupost total del Concurs de Vestits de Paper 2018 és de 12.710€: resultant de màxim de participants en les modalitats d’època i fantasia 30 x 100€ a cadascun més, màxim de

participants en la modalitat d’actual 24 x 70€ i infantil 15 x 50€ a cadascun, més l’import total dels premis 7.280€.

El pagament dels premis s’efectuarà única i exclusivament mitjançant transferència bancària, per aquest motiu cal que a les butlletes d’inscripció s’anoti el núm. de compte corrent de cada modista, també adjuntar el certificat de tresoreria.

La inscripció i la participació en el Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta implica l’acceptació d’aquestes bases.

La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la pàgina web municipal i la BDNS.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies