• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases del XLVI Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta

Bases del XLVI Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta

Termini presentació butlletes: 20 de juliol de 2016, a les 13h., a la Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Amposta

publicat el 21/06/2016

1. Poden participar els/les modistes que ho desitgin.


2. Cada concursant pot presentar només un vestit per a cada modalitat.


Els vestits, ornaments i complements (capes, abrics, vels, barrets, joies, etc.) han d’estar confeccionats, única i exclusivament, amb paper, cosit a mà o a màquina, no estant permès l’ús de coles o similars. Sí que s’autoritza l’ús de frisulina de paper com a reforç del vestit.


En tots els vestits presentats, el jurat tindrà en compte la imatge, el calçat i els complements, que han d’anar d’acord amb el vestit.


El Concurs consta de quatre modalitats:


Moda Actual: tot tipus de vestits dins la moda actual (cocktail, passeig, nit, etc.).


Vestit d’Època: aquells que fan referència a esdeveniments o cerimònies d’època, adaptant-se el màxim al model original. En cas d’estar basats en algun quadre o fotografia, cal que s’aporti el document per poder comparar.


Vestit de Fantasia: inspirat en mitologies, llegendes, ciència-ficció, amb motius fantàstics, etc.


Infantil: Els vestits seran especialment dissenyats per a nens i els/les models no superaran els 14 anys d’edat.


Cada participant ha de presentar-se a concurs amb un/-a model per a cada vestit inscrit. El/la modista pot exhibir el vestit que ha confeccionat, si es tracta d’un sol.


Els/les modistes concursants i els/les models hauran de presentar-se al recinte de Festes (exterior del pavelló firal) el dia 19 d’agost a partir de les 15h., amb els corresponents vestits, per efectuar, a partir de les 16h., el passi previ i privat davant el Jurat. La falta de puntualitat i assistència a aquest primer passi significarà la desqualificació del/la concursant, que no prendrà part en la desfilada. Posteriorment a la desfilada, els vestits restaran a les perxes per a què ell Jurat pugui observar-los, sense la presència de modistes o models.


El passi públic tindrà lloc el mateix dia 19 d’agost a les 22,00h.


3. Els premis, que s’atorgaran únicament als/les modistes concursants, es repartiran de la següent manera:

Moda Actual: Vestit de Fantasia: Vestit d’Època: Infantil:

Primer premi: 1000€ Primer premi: 1000€ Primer premi: 1000€ Primer premi: 200€

Segon premi: 700€ Segon premi: 700€ Segon premi: 700€ Segon premi: 100€

Tercer premi: 500€ Tercer premi: 500€ Tercer premi: 500€ Tercer premi: 50€


A més, s’atorgarà un premi de participació de 80€ a cada vestit no premiat en les modalitats d’actual, època i fantasia. En la modalitat infantil, s’atorgarà un premi de participació de 40€.


El pressupost total del Concurs de vestits de Paper 2016 és de 11.070€: resultant de màxim de participants en les modalitats d’actual, època i fantasia 43 x 80€ a cadascun més, màxim de participants en la modalitat infantil 17 x 40€ a cadascun, més l’import total dels premis 6.950€.


4. El pagament dels premis s’efectuarà única i exclusivament mitjançant transferència bancària, per aquest motiu cal que a les butlletes d’inscripció s’anoti el núm. de compte corrent de cada modista, també adjuntar el certificat de tresoreria.


5. Els/les participants hauran de presentar la butlleta d’inscripció i el full de declaració abans del 20 de juliol de l’any en curs, a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta (pl. Ajuntament, núm. 6, 2n pis, 43870 Amposta).; o bé per e-mail a cultura@amposta.cat


6. Per a cada vestit concursant cal formalitzar la corresponent butlleta d’inscripció, on es consignaran les característiques de cada model amb els detalls més sobresortints del mateix. La Comissió organitzadora tindrà cura que aquestes, siguin enregistrades per rigorós ordre de recepció. Els primers inscrits seran els darrers en desfilar.


7. Es formarà un jurat d’experts que decidirà la concessió dels premis, als vestits que hagin obtingut una major puntuació. El Jurat aplicarà la puntuació als vestits de la següent manera:

Tallatge i confecció: de 0 a 10 punts.

Treball artesanal: de 0 a 10 punts.

Originalitat: de 0 a 10 punts.

En cas d’empat, es tindran en compte els punts de porte i si aquell persistís, s’efectuarà una nova votació en presència del Notari a fi de determinar l’ordre en què ha de quedar establerta la classificació definitiva. Seran desqualificats els vestits que el Jurat cregui oportú. El decisió del Jurat és inapel·lable.


8. Tots els vestits presentats han de ser inèdits, i no poden participar, ni abans ni després, en cap altre concurs o exhibició similar.


Els/les modistes i els/les models hauran d’acatar estrictament les indicacions que, durant la celebració del concurs, siguin donades per la Comissió organitzadora.


El vestit guanyador del primer premi de cada modalitat quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Amposta.


La inscripció i la participació en el Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta implica l’acceptació d’aquestes bases.Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament