• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases del X Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta" 2017

Bases del X Premi de Recerca a Batxillerat “Ciutat d’Amposta” 2017

publicat el 18/04/2017

La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta i l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià, per tal de promoure la curiositat i la recerca científica a Batxillerat sobre temàtiques d’interès local i/o territorial, impulsa el X Premi de Recerca a Batxillerat “Ciutat d’Amposta”, d’acord amb les següents Bases:

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017, elaborats per alumnes de 2n de Batxillerat dels Instituts de la Ciutat d’Amposta, que tractin sobre qualsevol tema d’interès local i/o territorial.

2. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals, escrites en català i hauran de tenir el vist-i-plau explícit de la direcció de l’Institut.

3. Els treballs guanyadors obtindran el premi següent:

 • Primer Premi: 300€ a l’autor.
 • Accèssit opcional: 150€ a l’autor.
 • L’edició del/s treball/s premiat/s.
 • Entrega de Diploma del IX Premi de Recerca a Batxillerat “Ciutat d’Amposta”.

4. En la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte:

 • El rigor i tractament científic en el desenvolupament del tema del treball.
 • L’originalitat en el plantejament del tema i en la metodologia emprada.
 • La capacitat per resoldre els problemes presentats, la idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús d’aquestes fonts.
 • L’estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l’ús adequat de recursos gràfics.
 • L’ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi.
 • La contribució a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb la Ciutat d’Amposta, la comarca del Montsià i les Terres de l’Ebre.

5. El Jurat el composaran:

 • Regidora d’Ensenyament (com a Presidenta).
 • Membre de l’Institut d’Estudis Comarcals.
 • Director del Museu Terres de l’Ebre i responsable de l’Antena de Coneixement URV Amposta.
 • Arxiver Comarcal del Montsià.
 • Tècnic Municipal d’Ensenyament.

6. El Jurat podrà declarar desert el Premi si no s’han presentat treballs amb els mèrits suficients i el President del Jurat tindrà el vot de qualitat, en cas d’empat.

7. Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del Premi l’autor o autors cediran a l’Ajuntament d’Amposta, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per la xarxa Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicarà el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al que pertanyen.

8. Els treballs aspirants al Premi han de presentar-ne un exemplar anònim, juntament amb una plica tancada amb el nom i cognoms de l’autor, nif, adreça, adreça correu electrònic, Institut, tutor/s del treball i un telèfon de contacte. L’exemplar haurà de ser en format PDF.

El termini final d’admissió dels originals serà el divendres 12 de maig de 2016. Els treballs s’han de presentar en suport CD/USB i còpia en paper, al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (plaça de l’Ajuntament, 3-4, 43870-Amposta) o per qualsevol dels altres mitjans de presentació que s’estableixen a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

9. Un cop registrat el treball, s’entendrà que l’autor coneix i accepta aquestes Bases. Els exemplars dels treballs que no resultin premiats podran ser retirats pels seus autors dins un termini d’1 mes comptat a partir de la data que es faci públic el veredicte del jurat. Els exemplars es podran retirar al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta. Si una vegada vençut aquest termini no han estat retirats, els organitzadors dels premis entendran que els seus autors hi renuncien.

10. Un cop reunit el Jurat i elaborada l’acta, es procedirà a l’acte d’entrega del IX Premi de Recerca “Ciutat d’Amposta”2017. Es comunicarà públicament i als interessats el dia, hora i lloc de l’acte.

11. Qualsevol qüestió que es plantegi i que no resolguin aquestes bases, serà resolta pel jurat o, en el seu defecte, pels òrgans competents de l’Ajuntament d’Amposta i de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament