• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases sobre el concurs d’aparadors comercials en motiu de la Festa del Mercat a la Plaça.

Bases sobre el concurs d’aparadors comercials en motiu de la Festa del Mercat a la Plaça.

Aprovades per la Junta de Govern Local el dia 6 de març de 2015.
La data límit d’inscripció és el dia 3 de maig de 2015

publicat el 31/03/2015

BASES

L’Ajuntament d’Amposta, mitjançant la Regidoria de Comerç, convoca la 4a edició del Concurs d’Aparadors Comercials dintre la Festa del Mercat a la Plaça per tal d’impulsar l’animació comercial i crear un ambient festiu que doni una bona imatge comercial d’Amposta a tots els seus veïns i visitants.

Les presents bases contenen els requisits que hauran de complir els comerços que participen en el IV Concurs d’Aparadors del Mercat a la Plaça 2015.


1. Participants
El Concurs d’Aparadors per a establiments comercials 2015 tindrà un àmbit geogràfic circumscrit al municipi d’Amposta. Així mateix, podran participar els establiments públics inclosos en l’agrupació 67 (bars, cafeteries, restaurants).

2. Tema
El Mercat a la Plaça “el pas del temps”.

3. Durada
Del 7 al 17 de maig del 2015.

4. Jurat
Designat per l’Àrea de Comerç, integrat per un màxim de 3 experts en el sector del comerç al detall, entre ells un representant de l’àrea de comerç, que actuarà com a secretari del jurat. Un dels Experts ho serà de màrqueting digital aplicat al comerç al detall.
La composició del Jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho. El jurat es basarà en l’Originalitat, Impacte comercial, la Qualitat artística, il·luminació, el respecte pel medi ambient i el tema “el pas del temps”.
Aquest jurat exercitarà la valoració, la qual justificarà documentalment mitjançant acta firmada pels seus integrants, el dia 14 de maig.
Així mateix, l’Ajuntament donarà publicitat del concurs i inclourà les imatges dels aparadors premiats en les pàgines web municipals:

5. Visita
S’efectuarà:
• entre els dies 4 a 14 de maig de 2015.
• s’efectuaran entre les 10 h del matí i les 14h de la tarda i de 16:30 h de la tarda a les 21:30 h de la nit.

ELS APARADORS HAURAN D’ESTAR VISIBLES DURANT L’HORARI DE VISITA.
Els establiments que no tinguin aparadors visibles i il•luminats dins de l’horari de visita, no seran considerats per a la concessió dels premis. Els establiments que el dia de la visita no tinguin decorat l’aparador tampoc seran avaluats pel jurat.
La visita del jurat a l’establiment és única, i es farà segons determini l’organització, dins dels terminis i horaris fixats per les presents bases.
6. Veredicte del jurat
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.
Així mateix si aquest ho cregués oportú, podrà declarar deserta la concessió d’algun premi.
7. Inscripcions
Seran gratuïtes i hauran de formalitzar-se, mitjançant l’entrega de la butlleta adjunta degudament complimentada a:
- Al mateix Ajuntament d’Amposta
- Per fax: 977703605
- Per correu electrònic a: aescuin@amposta.cat

Data límit d’inscripció: fins el dia 3 de maig de 2015.
Premis:
L’Ajuntament d’Amposta atorgarà 3 premis als millors aparadors de la ciutat, mitjançant el jurat qualificador, i un premi especial al millor establiment públic (bar, cafeteria, restaurant), consistents en:

Premi al millor aparador

  • 1r Premi 150€ i diploma
  • 2n Premi 100€ i diploma
  • 3r Premi 50€ i diploma

Premi al millor establiment públic “Mercat a la Plaça”

  • Premi 150€ i diploma

Notes:
Els premis amb dotació econòmica estan subjectes a la retenció que s’estipuli en les disposicions legals vigents.
L’Ajuntament d’Amposta garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, la persona inscrita queda informada i autoritza el tractament de les seves dades per a l’única finalitat de facilitar la seva participació al Concurs d’Aparadors de la Festa del Mercat a la Plaça, segons el que preveuen les bases.
La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat respecte als premiats, la qual és inapel·lable.
Els premis podran quedar deserts si així ho estima el jurat. L’Ajuntament es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.
L’Ajuntament d’Amposta es reserva el dret de les imatges dels guanyadors per a poder utilitzar-les en posteriors campanyes de promoció comercial.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament