• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès BAN: neteja de les branques que envaeixen els camins

BAN: neteja de les branques que envaeixen els camins

publicat el 19/10/2015

AJUNTAMENT D’AMPOSTA

BAN

Adam Tomàs i Roiget, Alcalde – President de l’Ajuntament d’Amposta,

Fa Saber que:

A la pràctica totalitat del municipi, l’espai dels camins rurals es veu envaït per branques d’arbres situats en parcel·les particulars o solars, provocant manca de visibilitat, en especial a les corbes, amb el conseqüent risc de possibles accidents.

La poda d’aquestes branques suposaria millorar la circulació i facilitar l’accés a les finques de conreu.

Tenint en compte que la tasca de poda l’han de dur a terme els propietaris de les respectives finques, aquesta Alcaldia

HA RESOLT

PRIMER.- Informar de forma general als propietaris de les finques del municipi de les obligacions que els pertoquen de podar pel seu compte les branques que envaeixen els camins.

SEGON.- Atorgar un termini d’1 mes per efectuar els anteriors treballs, amb advertència de possible execució forçosa per l’Ajuntament, en el supòsit d’incompliment de l’anterior obligació, ja sigui per mitjà de multes coercitives fins un import de 300,00€ o bé a través d’execució subsidiària amb càrrec als interessats de les despeses que s’originin, que es podran exigir via de constrenyiment.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i per al seu compliment.


Amposta, a 16 d’octubre de 2015

L’Alcalde,

Adam Tomàs i Roiget


Ajuntament d´Amposta > Informació Oficial > BAN: neteja de les branques que envaeixen els camins

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament