• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès BAN: Exempció de l’impost de circulació en els vehicles agrícoles

BAN: Exempció de l’impost de circulació en els vehicles agrícoles

publicat el 02/05/2016

AJUNTAMENT D’AMPOSTA

BAN

Adam Tomàs i Roiget, Alcalde – President de l’Ajuntament d’Amposta,

Fa Saber:

Segons el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, tots els propietaris de tractors, remolcs, semirremolcs i maquinària previstos de Cartilla d’Inspecció Agrícola estan exempts de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Però per poder aplicar aquestes exempcions, els interessants hauran de demanar la seva concessió a l’Ajuntament indicant les característiques del vehicle, la matrícula i la causa del benefici.

Segons les prescripcions de la llei, els titulars de maquinàries agrícoles hauran de presentar una instància a l’Ajuntament que acompanyaran de la fotocòpia de la documentació del vehicle (permís de circulació i fitxa tècnica); acreditament oficial del Registre Oficial de Maquinària Agrícola del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat i fotocòpia del DNI.

L’Ajuntament comprovarà que es compleixen tots els requisits indicats anteriorment i prendrà l’acord de l’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica a comptar de l’exercici següent en què se sol·licita.


Amposta, a 28 d’abril de 2016

L’Alcade,


Adam Tomàs i Roiget

Ajuntament d´Amposta > Informació Oficial > BAN: Exempció de l’impost de circulació en els vehicles agrícoles

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament