• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar administratiu per al Centre d’Art Lo Pati

Oferta de treball: Auxiliar administratiu per al Centre d’Art Lo Pati

publicat el 27/01/2016


Aquest procés de selecció ja està tancat

L'Ajuntament d'Amposta busca un auxiliar administratiu amb coneixements de comunicació i difusió per al Centre d'Art Lo Pati. Què ha de fer el treballador? Tasques de difusió i comunicació de les activitats i serveis del Centre d'Art de les Terres de l'Ebre LO PATI, així com altres tasques administratives i de suport a la direcció del Centre en l'organització i muntatge de les activitats que s'hi organitzen anualment. Requisits imprescindibles del perfil professional
 • Formació mínima imprescindible: Graduat Escolar, ESO, FP I o equivalents, degudament acreditada.
 • Formació específica en màrqueting i publicitat, degudament acreditada. La puntuació d'aquesta formació serà d'acord amb el seu nivell (cursos, cicles formatius, llicenciatura de publicitat i relacions públiques i altres formacions complementàries).
 • Experiència mínima acreditada d'1 any en tasques de comunicació i difusió d'equipaments o projectes culturals relacionats en arts visuals, i preferentment en l'àmbit de les administracions públiques, que s'haurà d'acreditar com a mínim aportant la vida laboral de l'interessat.
Requisits no imprescindibles i altres dades
 • Permís de conducció B1 (degudament acreditat), vehicle propi i disponibilitat per mobilitat.
 • Flexibilitat d'horaris.
 • Altres coneixements i experiència en programes informàtics de disseny gràfic i webs i d'edició de vídeo, degudament acreditats.
 • Nivell bàsic d'anglès.
 • No és imprescindible estar inscrit al SOC.
Característiques de l'oferta
 • Jornada: parcial, 20 h/setmana
 • Sou brut mensual aprox.: 900 €
 • Durada del contracte: 6 mesos (prorrogable a un any)
 • Nombre de llocs oferts: 1
Observacions Data màxima de lliurament de currículums pel SOC i de persones no inscrites al SOC (no és imprescindible): 1 de febrer. Els que no estiguin inscrits al SOC presentaran el currículum al Dep. de Secretaria de l'Ajuntament d'Amposta. Els candidats han de presentar còpia d'estar en possessió dels títols i requisits exigits i còpia del DNI, al registre del Dep. de Secretaria de l'Ajuntament, com a màxim el dijous 2 de febrer, acompanyat del rebut conforme han pagat la taxa de 10 € per presentar-se a proves de personal (a pagar a l'Oficina de Gestió Tributària, Pl. de l'Ajuntament, 6, planta baixa). El dia 8 de febrer, a les 9 h del matí i a l'Ajuntament d'Amposta, es realitzaran totes les proves de selecció als candidats/es que compleixin tots els requisits imprescindibles de l'oferta. Els candidats hauran de superar les proves que a continuació es detallen. Així mateix, es valorarà el currículum i l'experiència dels candidats. Les proves consistiran en:
 1. Un test de 10 preguntes relacionat amb la normativa vigent de la Xarxa Pública de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya. Aquest test és de caràcter eliminatori, valorat com a màxim en 5 punts. El candidat/a l'ha de superar com a mínim en 2,5 punts, per poder continuar en la següent prova del procediment de selecció.
 2. Realització d'una prova escrita consistent en el desenvolupament d'un tema relacionat amb la difusió i comunicació d'activitats culturals, i especialment d'arts visuals. El candidat/a l'ha de superar com a mínim en 2,5 punts, valorat com a màxim en 5 punts.
En el cas d'empat, prevaldrà qui hagi obtingut més puntuació en la segona prova. En cas d'un segon empat, es realitzarà una entrevista pel Tribunal de selecció, per valorar el currículum i l'experiència dels candidats/es. Els candidats que no hagin pogut acreditar tenir la titulació del nivell C1 de català o equivalent, hauran de superar, a més, la prova del seu coneixement.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament