Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Ajuts per a estudis superiors del curs 2020/21

Ajuts per a estudis superiors del curs 2020/21

publicat el 30/11/2021


Convocatòria aprovada per decret d’alcaldia el 30/11/2021.

Convocatòria dels Ajuts per a estudis superiors del curs 2020/21


Descarregar document convocatòria (PDF 129 KB)


Termini de presentació de les sol·licituds fins al dilluns 13/12/2021.

Sol·licitud

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (formulari PDF INS198)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:


Atorgaments


Aquest llistat és provisional, segons l’article 24.4 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, teniu el termini de 10 dies per presentar al·legacions a la vista de la proposta de resolució. 

DNI

IMPORT QUE LI PERTOCA BASAT AMB LA MATRICULA

8593R

383,59 €

8293P

501,62 €

9904R

265,56 €

7466S

545,88 €

5320W

255,00 €

7110K

472,11 €

6075G

295,07 €

2407V

383,59 €

6046S

250,81 €

8872N

413,10 €

0708P

383,59 €

9531X

472,11 €

2980S

413,10 €

2830Z

427,85 €

8213A

162,29 €

7172Z

383,59 €

7172Z

413,10 €

9274Y

236,06 €

0064P

280,32 €

5205W

457,36 €

7515M

250,81 €

2318Z

383,59 €

6391J

368,84 €

2258T

383,59 €

2259R

383,59 €

9936H

354,09 €

5551D

309,82 €

4908B

265,56 €

7210J

398,35 €

1317L

265,56 €

3004G

280,32 €

3309G

427,85 €

3600W

383,59 €

8473G

383,59 €

0115J

398,35 €

6065V

383,59 €

5698H

295,07 €

9939K

250,81 €

7703Q

280,32 €

1417G

383,59 €

9147B

280,32 €

9147B

236,06 €

1286B

183,00 €

2566A

486,87 €

3071W

442,61 €

2722W

191,80 €

7282D

413,10 €

3024F

221,30 €

8807E

250,81 €

2803X

383,59 €

0906E

383,59 €

0907T

383,59 €

8263F

309,82 €

0831E

383,59 €

2641D

236,06 €

5584L

250,81 €

7642Q

250,81 €

0908T

442,61 €

9698X

280,32 €

5265K

354,09 €

3600Z

383,59 €

6642L

280,32 €

0298D

280,32 €

1145P

413,10 €

3416W

427,85 €

2327V

413,10 €

0172C

250,81 €

2177B

413,10 €

9668A

280,32 €

3349G

250,81 €

9427F

472,11 €

8937P

2,22 €

9924K

398,35 €

6497N

413,10 €

8433Q

280,32 €

3025P

177,04 €

3310M

427,85 €

7798W

413,10 €

9765P

398,35 €

4608K

383,59 €

3348A

295,07 €

6451N

221,30 €

8602R

442,61 €

1787N

354,09 €

8935N

383,59 €

5722W

413,10 €

8324E

413,10 €

5721R

221,30 €

8954P

442,61 €

7376B

324,58 €

5557S

383,59 €

7925Z

383,59 €

0244G

236,06 €

2139J

383,59 €

7388Y

324,58 €

1837X

324,58 €

1394G

309,82 €

3073G

354,09 €

9254Z

383,59 €

2057T

354,09 €

0170M

413,10 €

8006A

250,81 €

1750K

354,09 €

5527P

221,30 €

3441G

162,29 €

7924J

398,35 €

1242L

354,09 €

1857F

221,30 €

2184N

383,59 €

9746G

236,06 €

8124S

472,11 €

3679M

354,09 €

3420Y

398,35 €

6526H

354,09 €

1419Y

427,85 €

9100Q

531,13 €

1670X

383,59 €

3613K

320,00 €

2983N

427,85 €

3742H

354,09 €

2872S

162,29 €

8812G

383,59 €

8680G

236,06 €

9456G

324,58 €

6524P

413,10 €

7977Z

265,56 €

1605P

324,58 €

9730L

383,59 €

7935R

206,55 €

DNI

MOTIU EXCLUSIÓ

7989A

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

8458B

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

6846Q

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

1442Y

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

9067V

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

9522H

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

8626L

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

2140Z

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

8649L

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

9468Q

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

9776L

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

1145P

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

6721T

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

8166G

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

0566G

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

4994T

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

9409A

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

8737

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

1464B

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

Atorgaments definitius

DNI

IMPORT QUE LI PERTOCA BASAT AMB IMPORT MATRICULA

8593R

380,32 €

8293P

497,34 €

9904R

263,30 €

7466S

541,23 €

5320W

255,00 €

7110K

468,09 €

6075G

292,55 €

2407V

380,32 €

6046S

248,67 €

8872N

409,58 €

0708P

380,32 €

9531X

468,09 €

2980S

409,58 €

2830Z

424,20 €

8213A

160,91 €

7172Z

380,32 €

7172Z

409,58 €

9274Y

234,04 €

0064P

277,93 €

5205W

453,46 €

7515M

248,67 €

2318Z

380,32 €

6391J

365,69 €

2258T

380,32 €

2259R

380,32 €

9936H

351,07 €

5551D

307,18 €

4908B

263,30 €

7210J

394,95 €

1317L

263,30 €

3004G

277,93 €

3309G

424,20 €

3600W

380,32 €

8473G

380,32 €

0115J

394,95 €

6065V

380,32 €

5698H

292,55 €

9939K

248,67 €

7703Q

277,93 €

1417G

380,32 €

9147B

277,93 €

9147B

234,04 €

1286B

183,00 €

2566A

482,72 €

3071W

438,83 €

2722W

190,16 €

7282D

409,58 €

3024F

219,42 €

8807E

248,67 €

2803X

380,32 €

0906E

380,32 €

0907T

380,32 €

8263F

307,18 €

0831E

380,32 €

2641D

234,04 €

5584L

248,67 €

7642Q

248,67 €

0908T

438,83 €

9698X

277,93 €

5265K

351,07 €

3600Z

380,32 €

6642L

277,93 €

0298D

277,93 €

1145P

409,58 €

3416W

424,20 €

2327V

409,58 €

0172C

248,67 €

2177B

409,58 €

9668A

277,93 €

3349G

248,67 €

9427F

468,09 €

8937P

2,22 €

9924K

394,95 €

6497N

409,58 €

8433Q

277,93 €

3025P

175,53 €

3310M

424,20 €

7798W

409,58 €

9765P

394,95 €

4608K

380,32 €

3348A

292,55 €

6451N

219,42 €

8602R

438,83 €

1787N

351,07 €

8935N

380,32 €

5722W

409,58 €

8324E

409,58 €

5721R

219,42 €

8954P

438,83 €

7376B

321,81 €

5557S

380,32 €

7925Z

380,32 €

0244G

234,04 €

2139J

380,32 €

7388Y

321,81 €

1837X

321,81 €

1394G

307,18 €

3073G

351,07 €

9254Z

380,32 €

2057T

351,07 €

0170M

409,58 €

8006A

248,67 €

1750K

351,07 €

5527P

219,42 €

3441G

160,91 €

7924J

394,95 €

1242L

351,07 €

1857F

219,42 €

2184N

380,32 €

9746G

234,04 €

8124S

468,09 €

3679M

351,07 €

3420Y

394,95 €

6526H

351,07 €

1419Y

424,20 €

9100Q

526,60 €

1670X

380,32 €

3613K

320,00 €

2983N

424,20 €

3742H

351,07 €

2872S

160,91 €

8812G

380,32 €

8680G

234,04 €

9456G

321,81 €

6524P

409,58 €

7977Z

263,30 €

1605P

321,81 €

8737

380,32 €

9730L

380,32 €

7935R

204,79 €DNI

MOTIU EXCLUSIÓ

7989A

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

0458B

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

6846Q

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

1442Y

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

9067V

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

9522H

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

8626L

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

2140Z

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

8649L

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

9468Q

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

9776L

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

1145P

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

6721T

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

8166G

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

0566G

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

4994T

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

9409A

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

1464B

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies