• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu/va Intervenció i creació de borsa

Oferta de treball: Administratiu/va Intervenció i creació de borsa

publicat el 19/02/2020


Actualització terminis: s’informa a tots/es els interessats/des en el procés de selecció que ens ocupa, que en data 25/05/2020 ha estat publicat al BOPT l’anunci que indica que es reprèn dit procés, i queda obert el termini d’inscripció segons es detalla seguidament. Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació.

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

19/02/2020

Descripció del lloc de treball:

Administratiu/va Intervenció i creació de borsa

Categoria:

C1

Departament:

Intervenció

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 01/06/2020 al 20/06/2020 actualitzat

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases més avall, o a la publicació a l’eBOPT

Requisits imprescindibles:

actualitzat

Per formar part d’aquest procés de selecció, que a banda de reunir els requisits general detallats a les bases generals de processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta, i també caldrà reunir els requisits específics següents:

 • Titulació: Tècnic superior en Administració i finances, Batxillerat o equivalent
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Documentació a presentar per fer la inscripció tant presencial com telemàtica (del 01-06-2020 al 20-06-2020):

Els aspirants que desitgin fer la inscripció via telemàtica, caldrà que acompanyin la documentació anterior indicada juntament amb la instància genèrica.

Requisits valorables:

Consultar les bases més avall, o a la publicació a l’eBOPT.

Tipus de contracte:

Indefinit

Durada del contracte:

Indefinit

Jornada:

Completa

Horari:

08h a 15h

Retribució mensual bruta aproximada:

1.875,50€ bruts mensuals per 12 pagues + 1.771,54€ bruts per 2 pagues extra

Lloc de treball:

Intervenció

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases més avall, o a la publicació a l’eBOPT.

Observacions (particularitats de la gestió):

Aquesta oferta és per una plaça definitiva i per tant es regeix per unes bases que cal consultar. Les bases s’han publicat el dia 18/02/2020 al BOPT i també a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, però el termini d’inscripció no s’iniciarà fins que aquestes no estiguin publicades al BOE, d’acord amb la normativa vigent.


Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter definitiu un lloc de treball de administratiu/va per al departament d’intervenció, com a personal funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració general i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentatDescarregar PDF

Actualitzat el 26/5/2020

Actualització terminis

S’informa a tots/es els interessats/des en el procés de selecció que ens ocupa, que en data 25/05/2020 ha estat publicat al BOPT l’anunci que indica que es reprèn dit procés, i queda obert el termini d’inscripció segons es detalla seguidament:

Inscripció presencialment:

 • Període d’inscripció: Del 01/06/2020 al 20/06/2020
 • Lloc: Pavelló Firal 1 d’octubre, C/ Sebastià Juan Arbó, 43870 Amposta
 • Hora: De 09:00h a 13:00h

Els aspirants que ho desitgin podran fer la inscripció via telemàtica, tal com estava previst a les bases.

La resta de terminis seran d’acord amb les bases i la normativa vigent.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/5/2020

Actualització terminis

S’informa a tots/es els interessats/des en el procés de selecció, que a banda de reunir els requisits general detallats a les bases generals de processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta, i també caldrà reunir els requisits específics següents:

 • Titulació: Tècnic superior en Administració i finances, Batxillerat o equivalent
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Documentació a presentar per fer la inscripció tant presencial com telemàtica (del 01-06-2020 al 20-06-2020):

Els aspirants que desitgin fer la inscripció via telemàtica, caldrà que acompanyin la documentació anterior indicada juntament amb la instància genèrica.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/6/2020

Actualització lloc d’inscripcions

Es prega a tots els/les aspirants que per poder formar part d’aquest procés de selecció, es faci la inscripció telemàtica sempre que siga possible.

Per les inscripcions presencials es comunica que a partir del dilluns 8 de juny i fins que finalitzi el termini, es durant a terme a l’Ajuntament d’Amposta (Oficina d’Atenció al Ciutadà OAC).

Amb aquestes consideracions:
 • L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) està al vestíbul l’edifici principal de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 3-4, planta baixa).
 • Horari d’atenció és de 9 a 13h.
 • És obligatori l’accés amb mascareta.
 • Caldrà portar els originals i les fotocòpies ja fetes.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 26/6/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

9110C

0383M

0466B

3648R

8310E

6914D

3534X

4662M

8976N

7981N

5040K

0400A

1002W

3049P

7794B

7835Q

6004W

7102J

6477J

6597P

8541A

1509X

6200T

0780B

0114E

2623H

4532J

2190S

6802G

7914M

3275G

6892W

6492B

7594Q

9484H

5128B

7177B

4550Z

8643J

8338F

7656D

1764A

1326C

1849X

6343M

6031Y

7793Z

1466G

9655T

1583Y

3040K

0516Y

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

4945V

2937E

7389H

3741W

6675L

8096X

8203S

Admesos/es pendents acreditació nivell Superior de llengua Castellana

DNI

4945V

6675L

Exclosos/es

DNI

Motiu

5425S

No s’aporta la titulació requerida

2920F

No s’aporta la titulació requerida

Període d’al·legacions: del 29-06-2020 al 10-07-2020

Si finalitzat el període d’al·legacions no s’ha presentat cap esmena, aquesta llista es considerarà definitiva.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

04/09/2020

Hora:

09:00h

Prova:

Coneixements teòrico-pràctics

Lloc:

Auditori Municipal

C/ Sebastià Joan Arbó

43870 Amposta

NOTA IMPORTANT: Degut a l’actual situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les proves de coneixements de llengües oficial es faran quan hagi finalitzat tota la fase d’oposició i només faran les proves els/les aspirants que l’hagin superat. En el cas que en la prova de llengües oficials siguin qualificats com a no aptes, quedaran exclosos del procés.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Mª del Mar Medall i González
 • Vocal: Maribel Querol Querol
 • Vocal: Norbert Martínez Bausili
 • Secretària: Verònica Arasa Gallego
 • Vocal: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament