• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu departament d’Intervenció

Oferta de treball: Administratiu departament d’Intervenció

publicat el 09/11/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

 09/11/2018

Descripció del lloc de treball:

Administratiu departament d’Intervenció

Categoria:

C1

Departament:

Departament d’Intervenció

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 09/11/2018 al 16/11/2018.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 19/11/2018.
 • Període d’al·legacions:  19/11/2018 al 22/11/2018
 • Inici de les proves: 23/11/2018

Funcions del lloc de treball:

 • Comptabilització d’operacions relacionades amb despeses i ingressos.
 • Registre de factures al programa comptable i tramitació de les mateixes.
 • Elaboració d’informes administratius
 • Seguiment del pressupost  municipal
 • Resta de tasques administratives relacionades amb la Intervenció Municipal així com les que així li atribueixi la Intervenció.

Requisits imprescindibles:

 • Titulació de tècnic superior en administració i finances o equivalent
 • Nivell C1 de català

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

6 mesos prorrogables per 6 més

Jornada:

Completa

Horari:

7.30h a 15h o 8h a 15.30h

Retribució mensual bruta aproximada:

 

Lloc de treball:

Departament de Intervenció

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

 • Resolució cas pràctic relacionat en les tasques a desenvolupar. 85 punts
 • Entrevista. 5 punts
 • Valoració de mèrits. 10 punts (caldrà justificar-los degudament dins dels terminis indicats). Les indicacions sobre la puntuació dels mèrits està en una pàgina annexa.

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Documentació a presentar: sol·licitud per a la participació en processos de selecció, fotocòpia del DNI, currículum, vida laboral, fotocòpia de la titulació requerida.
 • Per a participar en el procés cal aportar tota la documentació al registre de l’Ajuntament d’Amposta en les dates indicades de 9h a 14h.


Oferta

SISTEMA DE VALORACIÓ DELS MÈRITS

Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 3 punts, segons el següent barem:

 • Llicenciatura o graus: 2 punts
 • Diplomatura: 1,5 punts
 • Màsters : 1 punt
 • Postgraus : 0,5 punt

Cursos de formació o perfeccionament directament vinculats a l’àrea i tasques a desenvolupar, fins a un màxim de 2 punts, segons l’escala següent:

 • Per cursos de 5 a 25 hores, 0,15 punts per curs
 • Per cursos de 26 a 50 hores, 0,25 punts per curs
 • Per cursos de 51 a 100 hores, 0,4 punts per curs
 • Per cursos de durada superior a 100 hores, 0,5 punts per curs

Quan els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’15punts la puntuació obtinguda per cada curs.

Experiència professional (fins a un màxim de 5 punts):

 • En llocs de treball a l’Administració pública vinculats a l’àrea de Intervenció: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 3 punts.
 • En llocs de treball en empreses privades vinculats a l’àrea d’hisenda: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 2 punts
Actualitzat el 19/11/2018

Llista provisional d’admesos i exclosos

Candidats admesos

DNI

OBSERVACIONS

1312B

 

5040K

 

1283P

 

4841M

 

5150B

PENDENT ACREDITAR NIVELL C-1 DE CATALÀ

1774Y

PENDENT ACREDITAR NIVELL C-1 DE CATALÀ

Candidats exclosos *

DNI

OBSERVACIONS

8906P

 TITULACIÓ NO EQUIVALENT

9551H

TITULACIÓ NO EQUIVALENT

4519Y

TITULACIÓ NO EQUIVALENT

5462T

TITULACIÓ NO EQUIVALENT

* S’informa que els aspirants que han estat exclosos per no haver presentat la titulació imprescindible indicada en les bases, tenen com a període d’al·legacions del 19/11/2018 al 22/11/2018 per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió o per si es vol aportar nova documentació.

Es convoca als candidats admesos per a realitzar el cas pràctic indicat a l’oferta el dia 23 de novembre a les 10.30h a l’Ajuntament d’Amposta, plaça de l’Ajuntament n.º 3-4, Sala Saint Jean de la Ruelle al 2on pis.

Els candidats que superin el cas pràctic seran informats pel Tribunal* el mateix dia 23 sobre quan es realitzarà l’entrevista.

Aquells candidats que hagin aprovat el cas pràctic i també l’entrevista, però que no hagin acreditat el nivell C1 de català, hauran de realitzar un examen oficial durant els dies següents. Seran informats degudament pel Tribunal.

*El Tribunal qualificador estarà format pels següents membres:

 • President/a: Montserrat Ferré Peris
 • Vocal: Verònica Arasa Gallego
 • Vocal: Marian Arasa Ventas

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/11/2018

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Candidats admesos

DNI

Observacions

1312B

 

5040K

 

1283P

 

4841M

 

5150B

PENDENT ACREDITAR NIVELL C-1 DE CATALÀ

1774Y

PENDENT ACREDITAR NIVELL C-1 DE CATALÀ

Candidats exclosos

DNI

Observacions

8906P

TITULACIÓ NO EQUIVALENT

9551H

TITULACIÓ NO EQUIVALENT

4519Y

TITULACIÓ NO EQUIVALENT

5462T

TITULACIÓ NO EQUIVALENT

Es convoca als candidats admesos per a realitzar el cas pràctic indicat a l’oferta el dia 23 de novembre a les 10:30h a l’Ajuntament d’Amposta, plaça de l’Ajuntament n.º 3-4, Sala Saint Jean de la Ruelle al 2on pis.

Els candidats que superin el cas pràctic seran informats pel Tribunal* el mateix dia 23 sobre quan es realitzarà l’entrevista.

Aquells candidats que hagin aprovat el cas pràctic i també l’entrevista, però que no hagin acreditat el nivell C1 de català, hauran de realitzar un examen oficial durant els dies següents. Seran informats degudament pel Tribunal.

*El Tribunal qualificador estarà format pels següents membres:

 • President/a: Montserrat Ferré Peris
 • Vocal: Verònica Arasa Gallego
 • Vocal: Marian Arasa Ventas

 Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/11/2018

Resultats definitius

Data de realització de les proves: 23/11/2018

Lloc: Ajuntament d’Amposta


Proves realitzades: Cas Pràctic

DNI

Cas Pràctic

1312B

6

5040K

78,50

1283P

5

4841M

0

5150B

 19

1774Y

0

 

Proves realitzades: Entrevista

DNI

Entrevista

5040K

5

 

Amb el resultat de les proves realitzades, es proposa a la persona amb DNI ...5040K com la persona que ha d’ocupar el lloc d’administratiu/va per a l’Àrea d’Intervenció:

Cas pràctic: 78,50

Entrevista:5

Mèrits: 7,85

Total: 91,35

Agraïm a totes les persones candidates la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament