• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Admesos i exclosos a l’oferta de conserge per al Museu de les Terres de l’Ebre

Oferta de treball: Admesos i exclosos a l’oferta de conserge per al Museu de les Terres de l’Ebre

publicat el 28/12/2016


Aquest procés de selecció ja està tancat

Després que la data màxima per lliurar la documentació acreditativa de la formació i experiència laboral era el dia 27 de desembre, els candidats admesos que consten a la llista següent, hauran de presentar-se el dijous dia 29 de desembre de 2016, a les 9.00 hores, al Casal municipal d'Amposta (c/ Simpàtica, núm. 6, d'Amposta). Hauran d’aportar el DNI original.

La selecció consistirà en:

1) Realització d’un test psicotècnic, el qual té caràcter eliminatori i, caldrà que pel candidat/a sigui superat amb la qualificació d’APTE per poder continuar en la següent fase del procediment de selecció. Cal dir que un cop finalitzat el test psicotècnic, a criteri del tribunal de selecció i sempre així ho consideri convenient el tècnic, es podrà complementar amb una entrevista.

2) Realització d’una prova d’habilitat manual i de manteniment (elèctric, pintura,...)

3) Realització d’un tipus test de caràcter específic d’un màxim de 20 preguntes, el qual també tindrà caràcter eliminatori. Els temes a estudiar d’aquest tipus test són:

a) Nocions bàsiques de funcionament de instal·lacions d’electricitat, aire acondicionat i equips electrònics i informàtics.

b) Bones pràctiques en l’atenció al públic en els museus i equipaments patrimonials.

En cas d’empat de les puntuacions totals entre dos o més candidats, guanyarà aquesta contractació el candidat que hagi obtingut una major puntuació en la tercera prova (tipus test de caràcter específic). En cas de persistir l’empat, el tribunal plantejarà la realització de les proves que consideri oportunes entre els candidats en que es doni l’empat, inclús podent-se realitzar una entrevista, entre aquests.

Els candidats sel·leccionats que no hagin pogut acreditar tenir la titulació del nivell B de català o equivalent, hauran de superar, a més, la prova del seu coneixement, que es realitzarà el dia 9 de gener de 2017, a l'Ajuntament d'Amposta.

 • ADMESOS
 • 29532M
 • 15556F
 • 21873M
 • 63470L
 • 15479C
 • 22452D
 • 58434B
 • 47125Q
 • 80384X
 • 24828P
 • 22593N
 • 25040J
 • 31028K
 • 28047S
 • 29883B
 • 21791F
 • 31324H
 • 28273A
 • 82678G
 • 24889T
 • 21915R
 • 82585A
 • 01901V
 • 77468D
 • 01957R
 • 09125Y
 • 01247V
 • 57565Q
 • 23230C
 • 16166V
 • 2630W
 • 02890G
 • 20496T
 • 05630F
 • 76927A
 • 06403K
 • 25083H
 • 27818Q
 • 23872A
 • 04311E
 • 32074D
 • 34039L
 • 20047B
EXCLOSOS
 • 65695G
 • 36010N
 • 19341H
 • 20330H
 • 28873M
 • RCD
 • RZF
 • NHC
 • ECN
 • SOR
 • MAB
 • MCB
 • LQ
 • AS
 • MGR
 • MEGM

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament