Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis 2n Concurs de Pintura "Fòrum Jove 2019"

2n Concurs de Pintura "Fòrum Jove 2019"

publicat el 22/03/2019

Bases per a convocar el 2n Concurs de Pintura "Fòrum Jove 2019"

L’Ajuntament d’Amposta convoca el 2n Concurs de Pintura amb motiu de l’activitat anual "Fòrum Jove".

1. Objecte

L’objecte de les bases del II Concurs de Pintura "Fòrum Jove 2019" és premiar les millors obres pictòriques realitzades pels estudiants d’art de les Terres de l’Ebre. Des de l’Ajuntament es vol promoure i reconèixer les formacions artístiques del territori i en aquest marc es convoca el present concurs.

2. Requisits dels participants

- La participació està oberta a tots els i les joves que estudiïn batxillerat artístic o qualsevol dels cicles d’art mitjà i superiors que es fan als instituts i Escoles d’Art i Disseny de les Terres de l’Ebre.

- Per poder ser beneficiari d’aquest premi s’hauran de complir els requisits fixats a la Llei General de Subvencions. A més, trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Amposta.

- La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

3. Temàtica del premi i estil

- Hi haurà un tema de concurs que es comunicarà al començant d’aquest.

- No es permetrà cap suport d’accés a xarxes mentre duri el concurs (mòbils, tablets,...) per tal d’evitar reproduccions d’altres obres o imatges.

- L’estil i la tècnica de l’obra és lliure, dins les diferents disciplines de la pintura i el dibuix.

- Totes les obres d’art, una vegada finalitzades, estaran exposades a la zona oberta del Fòrum Jove 2019 fins a l’acabament d’aquest.

- Quedaran eliminats aquells quadres que el jurat consideri ofensius a terceres persones o a un col·lectiu específic.

- Les mesures de la pintura o el dibuix han de fer un mínim de DIN A4 i un màxim de DIN A1.

- El material utilitzat ha de ser rígid, per tal de poder-ho exposar durant el Fòrum Jove 2019.

4. Condicions del concurs

- El concurs es realitzarà el dimecres 27 de març de 2019, a les 10:00 del matí. El lloc serà l’espai obert del Fòrum Jove, que es farà al Pavelló 1 d’Octubre d’Amposta.

- La persona participant tindrà dues hores i mitja per a realitzar l’obra.

5. Criteris de valoració

- Els criteris de valoració del jurat seran: l’originalitat, la qualitat artística, el

disseny i l’estil emprat.

- El jurat que valorarà les obres d’art estarà format per tres artistes del territori.

- El jurat ja estarà valorant les obres mentre els i les artistes les estiguin pintant. Una vegada acabat el temps del concurs, el jurat deliberarà quines són les obres guanyadores.

- El jurat podrà declarar desert algun premi en el cas que els treballs presentats no tinguin la suficient originalitat o qualitat.

- La decisió del jurat no es podrà impugnar.

6. Inscripcions

- La inscripció al concurs és gratuïta i s’ha de formalitzar mitjançant una butlleta d’inscripció col·lectiva que la regidoria de Joventut ha enviat als instituts i escoles d’art de les Terres de l’Ebre.

- Els/les professors/es dels instituts i escoles d’art seran els/les responsables dels menors que s’apuntin al concurs.

- El període d’inscripció al concurs serà fins al 22 de març del 2019.

-Les inscripcions s’han de fer la registre de l’Ajuntament fins al 22 de març de 2019, aquest inclòs.


7. El concurs

- La persona que concursa haurà de portar tots aquells materials necessaris per a fer l’obra, inclús el suport que necessiti per posar el material de l’obra mentre ho realitza.

- Prèviament a l’inici del concurs es mancarà a la part del darrere del material on es farà l’obra, el segell de l’Ajuntament d’Amposta.

8. Premis

- Hi haurà 2 premis. El primer premi consistirà en 300 euros i el segon en 200 euros. El pagament dels premis es farà per transferència bancària.

- El nomenament dels guanyadors/es es farà a les 13:00h al mateix dia i lloc que el concurs.

- Les obres guanyadores seran propietat de l’Ajuntament. La resta es podran retirar el dijous, dia 28 de març, a partir de les 19.00 h. Aquelles obres que no es retirin es traslladaran al Casal d’Amposta on, els artistes que les hagin fet, tindran un mes per a venir-les a buscar.

-La suma total del premi que a dalt es detalla, no pot superar la quantitat de 500 euros.

9. Règim Jurídic

- Aquestes bases es regeixen segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de l’anterior llei.

- Aquests premis estan subjectes a la llei de l’IRPF.

10. Publicació Bases

- Aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així com a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

11. Organització

- La regidoria encarregada d’organitzar el 2n Concurs de Pintura "Fòrum Jove 2019" és la de Joventut i Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Amposta.

12. Final

- Qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquestes bases serà resolt pel jurat i l’organització del concurs.

- Per a més informació:

El Casal

Carretera Simpàtica, 6

Amposta

977 70 75 00

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies