• Webs Municipals  

Relació de contractes menors 2017

Data aprovació JGL Objecte Adjudicatari Import Tipus contracte menor
27/03/2017 5 projectors per a l’Escola d’Art M&C Systembre SL 2.359,00 € Subministraments
27/03/2017 16 armaris amb portes correderes per a les aules de l’escola Agustí Barberà Almain Montsià Fusteria i Lacats SL 3.809,08 € Subministraments
27/03/2017 l’actuació de l’obra de teatre "La distància entre el llamp i el tro" Associació Jean Van Mour 3.660,25 € Serveis
27/03/2017 recepció i atenció al públic a la residència d’esportistes del Centre de Tecnificació Esportiva de l’1 d’abril de 2017 al 31 de març de 2018 20.412,07 € Serveis
27/03/2017 càpsula formativa Storytelling. Presentacions d’alt impacte FEMAREC SCCL 520,00 € Serveis
27/03/2017 dues xerrades dintre de la programació del Fòrum Jove 2017 que tindrà lloc els dies 29, 30 i 31 de març i 1 d’abril de 2017 Coaching x valores SLU 968,00 € Serveis
27/03/2017 manteniment de la instal·lació existent de climatització de l’Arxiu Comarcal del Montsià durant l’any 2017 SA Calfri 1.933,79 € Serveis
20/03/2017 70 pilones Grupo Prisma Dos Inversión SL 2.879,80 € Subministraments
20/03/2017 l’assessorament i tramitació de reclamacions per la clàusula del sòl i devolucions de despeses hipotecàries M.I.P.G. 4.500,00 € Serveis
13/03/2017 transport adaptat dels centres de dia de la residència i del centre de dia de malalties neurodegeneratives d’Amposta de l’1 al 30 d’abril de 2017 Cruz Roja Española Amposta 5.991,53 € Serveis
13/03/2017 cobertura informativa i altres d’acord amb el contracte de col·laboració i prestació de serveis adjunts Ebre Digital SL 9.000,00 € Serveis
13/03/2017 cobertura informativa i altres d’acord amb el contracte de col·laboració i prestació de serveis adjunts Televisió Teveon Ebre SL 5.000,00 € Serveis
13/03/2017 construcció de 768 m2 d’stand octogonal amb paret i gris color Maple/Negre, amb il·luminació general i retolació amb vinil per al Fòrum Jove d’Emancipació Juvenil 2003 SA 15.670,35 € Obres
13/03/2017 reparació asfàltica del Passeig Canal Contregisa 2.831,40 € Obres
06/03/2017 Paviment de gimnàstica rítmica per a entrenaments i competicions esportives Febega Sports SL 4.053,50 € Subministraments
06/03/2017 96 caixes (480 paquets) de DINA4 DISCOVERY Lyreco España SA 1.167,40 € Subministraments
06/03/2017 Realització del servei de prevenció aliè (especialitats tècniques) i medicina del treball durant el mes de març de 2017 Prevenactiva, SLU 1.487,67 € Serveis
06/03/2017 Ampliació del contracte de prestació de serveis, per augmentar de 12 a 24 les substitucions de les unitats higièniques de la piscina Rontokil Innitial España SA 3.132,76 € Serveis
06/03/2017 Millora en el disseny i gestió de la organització funcionament de l’ajuntament i suport tècnics en matèria de negociació sindical per un termini d’1 any Genera Innova SCCL 13.189,00 € Serveis
06/03/2017 Recollida i eliminació de la branca de poda de l’arbrat de titularitat municipal Jardineria Sostenible 4.646,40 € Serveis
06/03/2017 Extensió de la xarxa d’aigua potable a l’avinguda Santa Bàrbara, 186 Gpaec Excan SL 3.219,29 € Obres
27/02/2017 Flotadors i perfils d’alumini U reno per a l’embarcador del riu A.S.S. 1.014,22 € Subministraments
20/02/2017 Contractació de professionals experts en restauració per a conservar el patrimonial arqueològic i històric de la ciutat C.B.C. 7.865,00 € Serveis
20/02/2017 Manteniment anual del sistema de telefonia IP de l’Ajuntament d’Amposta Aplicaciones Eléctricas ENE SA 8.256,88 € Serveis
20/02/2017 Substitució del comptador d’aigua recirculada de la piscina gran per trencament de l’existent Ebrepool SLL 1.332,91 € Subministraments
20/02/2017 Obres murals per al Premi Amposta J.E.A. 1.097,10 € Subministraments
20/02/2017 Roba d’hivern per al personal dels serveis municipals Fabricats i Manipulats Signo SL 3.387,15 € Subministraments
20/02/2017 Sabates de seguretat S-3 per al personal dels serveis municipals Fabricats i Manipulats Signo SL 1.747,24 € Subministraments
20/02/2017 Reparació del pou del Parc de Xiribecs Instal·lacions Montsià SL 2.087,46 € Obres
20/02/2017 Reparació de la tanca metàl·lica del club de Tir i estabilització del talús Construccions Tomàs Vidal 3.479,96 € Obres
20/02/2017 Substitució del mur de tancament del camp de futbol Adolfo Constructors del Montsià SL 24.393,60 € Obres
13/02/2017 Neteja de l’espai municipal comprès entre els carrers Miquel Granell, Passeig Canal, Av. Josep Tarradelles i carrer Soriano Montagut durant els mesos de febrer i març de 2017 Urbaser SA 13.174,06 € Serveis
13/02/2017 Calibratge de l’estació topogràfica de la marca Leica model TPS-1200 per garantirà la fiabilitat de les mesures i correcció de possibles errors Nstop Catalunya SLU 217,80 € Serveis
13/02/2017 Suport tècnic per l’elaboració del plec de prescripcions tècniques per al manteniment de l’arbrat i espais verds M.T.R. (Promas jardineria) 1.815,00 € Serveis
13/02/2017 Contractació de la càpsula formativa "En què sóc bo? Reorientació professional" que tindrà lloc el 24 de febrer de 2017 i que organitza Ampost@EMPRESA dins del Programa Catalunya Emprèn 2017 M.V.F. 632,90 € Serveis
13/02/2017 Serveis publicitaris per al 2017 Ràdio Ulldecona SL 1.500,00 € Serveis
13/02/2017 Serveis publicitaris per al 2017 Imagina Ràdio 3.500,00 € Serveis
13/02/2017 Serveis publicitaris per al 2017 J.S.M. / Radio Ebre 2.100,00 € Serveis
13/02/2017 Serveis publicitaris per al 2017 Promicsa - Diari de Tarragona 5.240,00 € Serveis
13/02/2017 Serveis publicitaris per al 2017 Limícola SL 4.600,00 € Serveis
13/02/2017 Serveis publicitaris per al 2017 Sàpiens SCCL 3.000,00 € Serveis
13/02/2017 Serveis publicitaris per al 2017 Surtdecasa SCCL 2.285,00 € Serveis
13/02/2017 Serveis publicitaris per al 2017 S.C.B. 4.161,00 € Serveis
13/02/2017 Serveis publicitaris per al 2017 El Punt - Hermes Comunicacions SA 1.200,00 € Serveis
13/02/2017 Serveis publicitaris per al primer semestre 2017 Setmanari Ebre 6.000,00 € Serveis
13/02/2017 Lloguer de taules i cadires per ala Festa de la Carxofa el dia 26 de febrer de 2017 Fatsini SL 1.978,30 € Subministraments
13/02/2017 Lloguer de taules i cadires per a la sessió de DJ la nit del dia 18 de febrer de 2017 i per a la xocolatada infantil la tarda del 19 de febrer de 2017 Ferreres SCP 1.800,00 € Subministraments
13/02/2017 Arxivador horitzontal metàl·lic necessari per a la correcta aplicació de les mesures de conservació preventives amb l’objectiu d’evitar, retarda o minimitzar futurs deterioraments o pèrdues de patrimoni cultural Todo para el archivo SL - Volumatic 1.990,30 € Subministraments
13/02/2017 Material de pintura Drogueria Moderna Amposta SL 2.896,35 € Subministraments
13/02/2017 Reparació de 50 m2 de la coberta de l’escola Miquel Granell Adolfo Constructors del Montsià SL 1.756,92 € Obres
08/02/2017 Execució del pla de dinamització comercial d’Amposta 2017 MSC - Comunicació 21.719,50 € Serveis
08/02/2017 4 tractaments de la plaga del morrut a les palmeres de titularitat municipal Garden Arrels SL 18.184,85 € Serveis
08/02/2017 Reparacions a la màquina de clima zona piscina gran, càrregues de gas Sistemes de fred industrial i clima SL 1.846,41 € Serveis
08/02/2017 Reparacions a la màquina de clima zona piscina gran: reparar fuites i circuits hidràulics, muntar antivibradors i vàlvules de servei, modificar línies frigorífiques i realitzar prova de pressió Juan Sistemes de fred industrial i clima SL 2.012,53 € Serveis
08/02/2017 Reparació de bombes per al pou de bombeig d’Eucaliptus Electro Hidraulica Dicam SL 2.148,40 € Subministraments
08/02/2017 Un tallagespa J.J.G.L. 1.629,87 € Subministraments
08/02/2017 Maquinària de jardineria J.J.G.L. 600,14 € Subministraments
08/02/2017 10 papereres semicirculars d’acer inoxidable Novatilu SLU 1.001,88 € Subministraments
08/02/2017 Subministrament i col·locació de porta a l’escola d’Art i Disseny d’Amposta Almain Montsià - Fusteria i Lacats SL 722,37 € Subministraments
08/02/2017 Instal·lacions de la cuina, subministra i col·locació de fregadera i griferia de cuina per a la llar d’infants la Sequieta J.S.N. 2.004,79 € Subministraments
08/02/2017 50 tanques mòbils 2m de polietilè amb logotip de l’Ajuntament d’Amposta Happyludic Playground and Urban Equipment SL 2.963,29 € Subministraments
08/02/2017 1.200 kg de pintura blanca acrílica per a senyalització de tràfic Produr. Projecte i instal·lacions d’espais urbans SL 3.586,44 € Subministraments
30/01/2017 La formació i docència per part de J.V.F.com a desenvolupador del programa de tecnificació de preparació física J.F.V. 6.840,00 € Serveis
30/01/2017 La formació i docència per part de J.V.F. com a tutor i orientador d’esportistes J.V.F. 2.730,00 € Serveis
30/01/2017 La formació i docència per part de D.M.P. com a desenvolupador del programa de tecnificació de rem Club Nàutic Amposta 15.615,68 € Serveis
30/01/2017 La formació i docència per part de M.F.A. com a desenvolupador del programa de tecnificació de natació M.F.A. 10.800,00 € Serveis
30/01/2017 La formació i docència per part de M.C.G. com a desenvolupador del programa de tecnificació d’handbol M.C.G. 5.670,00 € Serveis
30/01/2017 La formació i docència per part de Pau Cecília i Enric Obiol, com a desenvolupadors del programa de tecnificació d’atletisme, Unió Atlètica Montsià 5.040,00 € Serveis
30/01/2017 La formació i docència per part de M.F.D. com a desenvolupador del programa de tecnificació d’esgrima M.F.D. 13.200,00 € Serveis
30/01/2017 Mobiliari, banc de granit, campana extractora, placa d’inducció i forn pirolític per a la llar d’infants la Sequieta Llar i Complements SL 3.994,21 € Subministraments
18/01/2017 Substitució de llosetes a la llar d’infants la Gruneta Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans SL 907,50 € Obres
18/01/2017 Col·locació d’envans a l’Escola d’Art i Disseny Sostre Estan SL 1.147,08 € Obres
18/01/2017 Adequació dels armaris del pavelló poliesportiu segons la normativa d’Endesa Matelfon SL 3.340,81 € Obres
18/01/2017 Pintura Drogueria Moderna Amposta SL 4.958,56 € Subministraments
18/01/2017 Tractament d’antitèrmits al mercat municipal J.E.(IRCO) 9.417,09 € Serveis
18/01/2017 Contractació dels serveis dels experts del certificat de professionalitat Activitats Auxiliars de Comerç (FOAP 2016) J.M.C.T. 4.760,00 € Serveis
18/01/2017 Contractació dels serveis dels experts del certificat de professionalitat Activitats Auxiliars de Comerç (FOAP 2016) M.C.F.M. 680,00 € Serveis
18/01/2017 Contractació dels serveis dels experts del certificat de professionalitat Activitats Auxiliars de Comerç (FOAP 2016) L.M.C. 3.060,00 € Serveis
18/01/2017 Poda de palmeres de titularitat municipal d’Amposta i Poble Nou del Delta durant l’any 2017 Ecoplant 13.697,20 € Serveis
18/01/2017 Manteniment i conservació d’espais enjardinats del nucli d’Amposta durant l’any 2017 Garden Arrels SL 12.100,00 € Serveis
18/01/2017 Manteniment d’espais verds a la Urbanització Eucaliptus durant l’any 2017 Dan Dor 2007 SL 11.942,70 € Serveis
18/01/2017 Manteniment d’espais verds a la Urbanització del Poble Nou durant l’any 2017 Dan Dor 2007 SL 12.883,16 € Serveis
18/01/2017 Manteniment de la via verda i pàrquings entre Amposta i Balada durant l’any 2017 Dan Dor 2007 SL 4.936,80 € Serveis
Data aprovació JGL Objecte Adjudicatari Import Tipus contracte menor
26/06/2017 Actuació de l’orquestra Venus per al ball del dia 13 d’agost de 2017 Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y Eventos 6.776,00 € Privat
26/06/2017 Actuació de l’orquestra Cimarrón per al ball del dia 22 de juliol de 2017 Cimarrón SCCL 7.260,00 € Privat
26/06/2017 Actuació de l’orquestra Junior’s per al ball del dia 17 d’agost de 2017 Junior’s Orquestra SL 6.171,00 € Privat
26/06/2017 Instal·lació d’audiovisuals per a millorar la visualització dels tallers de cuina a l’Esplai Ebre Km0 F.C.G. 3.131,20 € Subministraments
26/06/2017 Bufador Sthil BR200 J.M.M. ABP Forklift Group 359,10 € Subministraments
26/06/2017 Redacció del projecte executiu de la rehabilitació i reforma de l’edifici del Sindicat J.S. Arquitectura 21.054,00 € Serveis
26/06/2017 Serveis veterinaris per als actes taurins del barri del Grau el dia 15 de juliol de 2017 L.L.H. 345,56 € Serveis
19/06/2017 Formació xerrada crowfunding dins del Programa Catalunya Emprèn 2017 Bios URN Enviroment SL 121,00 € Serveis
19/06/2017 Formació xerrada crowfunding dins del Programa Catalunya Emprèn 2017 V.A. 482,79 € Serveis
19/06/2017 Grup musical Hey! Pachucos, per actuar al recinte del castell en motiu de la Nit Màgica del 23 de juny de 2017 S.M.R. 3.025,00 € Serveis
12/06/2017 Servei de càtering per als 100 nens i nenes que assistiran al Delta Summer Camp, més 10 dinars del monitors/es, durant els 21 dies de campus (del 3 al 31 de juliol de 2017.) Fademur Mimna Som Cuina SCCL 12.335,40 € Subministraments
12/06/2017 Actuació de l’orquestra Junior’s per al ball popular a la Plaça Ramon Berenguer IV, el dia 23 de juny de 2017 Junior’s Orquestra SL 3.630,00 € Privat
12/06/2017 Actuació del grup "Sense Sal" per a la nit màgica al Castell, el dia 23 de juny de 2017 Bymedio Submarino International SL 3.630,00 € Privat
12/06/2017 Actuació de música medieval per a la nit màgica al Castell, el dia 23 de juny de 2017 Associació per a la recerca de costums i tradicions en la cultura medieval "Els Berros de la Cort" 2.000,00 € Privat
12/06/2017 Creació de la nova pàgina de turisme Nuwa Agència Digital SLU 4.900,00 € Serveis
12/06/2017 Transport diari de dilluns a divendres del 3 al 31 de juliol de 2017 dels nens i nenes assistents al Delta Summer Camp que es realitzarà al Poble Nou del Delta Autocars Seguí SL 7.350,00 € Serveis
12/06/2017 Manteniment anual de les llicències VMware període 18/07/2017 al 17/07/2018 Alsys Information Technologies SLU 3.457,65 € Serveis
12/06/2017 Realització de treballs del dragat al canal d’entrada a Pesca Imposita amb una embarcació i amb la turbulència de l’hèlix A.C.M. 6.050,00 € Serveis
05/06/2017 Realització del transport adaptat als centres de dia per a gent gran durant el mes de juny de 2017 Fussmont Fundació Serveis Socials del Montsià 7.418,88 € Serveis
05/06/2017 Actualització de l’inventari de jardineria A.C.L. 3.600,00 € Serveis
05/06/2017 Munició per a la pràctica de tir anual dels agents del cos de Policia Local d’Amposta SPY Center SL 2.323,72 € Subministraments
05/06/2017 Trituradora per al tractor dels serveis municipals Sanchez 2012 SLU (Agrosan) 6.449,30 € Subministraments
05/06/2017 Roba d’estiu per als operaris de neteja de les diferents dependències municipals (14 bates, 14 pantalons i 14 sabates) M.A.G.B. (Nus Tramat) 1.134,98 € Subministraments
05/06/2017 Substitució de 8 vidres de doble càmera per trencament de l’aïllament a la piscina municipal Vidres i persianes Bessó SL 1.822,26 € Obres
05/06/2017 Renovació de la pista a les escoles del Poble Nou del Delta GPAEC Excan SL 5.991,59 € Obres
05/06/2017 Arranjament de la corba del camí de Comes Construcciones 3G SA 4.980,65 € Obres
29/05/2017 Lloguer de l’equip de so i llums per al festival solidari "Amposta amb Cor" Bymedio Submarino SL 1.452,00 € Privat
29/05/2017 Actuació de Joan Rovira amb banda per al festival solidari "Amposta amb Cor" Diggers Musics SL 3.630,00 € Privat
29/05/2017 Adquisició d’ordinadors per a Esardi i altres Informàtica i Comunicacions Tarragona SA 6.062,98 € Subministraments
29/05/2017 Adquisició de roba reflectant per al personal de la brigada consistents en 62 jerseis, i 31 pantalons per a l’estiu 2017 Fabricats i Manipulats Signo SL 2.254,35 € Subministraments
29/05/2017 Adquisició de 650 motxilles per a obsequi als participants a la Diada de l’esport al carrer M.G.B. 1.573,00 € Subministraments
29/05/2017 Servei tècnic anual de comptabilitat energètica del municipi d’Amposta, per a l’exercici 2017 Agència d’energia de Terres de l’Ebre (COPATE) 6.316,20 € Serveis
29/05/2017 Redacció de la memòria valorada per determinar actuacions referents a la coberta i paviment de la pista esportiva del pavelló poliesportiu municipal Inor Consultoria Tècnica SL 2.420,00 € Serveis
29/05/2017 Execució de l’estudi geotècnic de l’obra situada a l’Av. Ràpita, 41 J.R.P. 1.030,00 € Serveis
24/05/2017 Lloguer d’un escenari layher i una coberta poligonal per a l’exterior del pavelló firal en motiu del ball de festes majors Grupo Maestrat, Carpas Espectáculos y Eventos SL 5.203,00 € Privat
24/05/2017 Realització dels focs artificials per al dia 20 d’agost de 2017 en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017 Pirotecnia Igual SA 10.500,00 € Privat
24/05/2017 Assegurança d’accidents per a les tres estades que s’organitzen des de la regidoria de joventut i participació ciutadana Ferrer y Ojeda Asociados Correduria de Seguros SL 1.396,80 € Privat
24/05/2017 Lloguer de l’equip de so i llum i personal tècnic per a la desfilada del concurs de vestits de paper, en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017 Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y Eventos SL 4.573,80 € Privat
24/05/2017 Llicències anuals (període 01/07/2017-30/06/2018) del programari XF Codec I per la transmissió d’àudio punt a punt a través d’Internet Agrupación de servicios y productos de Audio SLU 363,00 € Serveis
24/05/2017 Masterització, edició, disseny de CD que ha de contenir de la música i les imatges del concert de bandes de Festes majors d’Amposta. Producció de 600 unitats R.M.V. 5.227,20 € Subministraments
15/05/2017 Guió, direcció i tasques d producció de l’espectacle de cabaret "Ampolino: Els bessons elèctrics" dins el programa d’actes de la IX Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta J.M.G.R. (DH Company) 14.000,00 € Privat
15/05/2017 Guió, direcció i tasques d producció de l’espectacle "Vermut Dansat i altres Varietés: La Boda del Marquès" dins el programa d’actes de la IX Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta J.M.G.R. (DH Company) 11.616,00 € Privat
15/05/2017 Guió, i producció de l’espectacle "Quico el Célio, el noi i el mut de Ferreries, Lo temps és vida" dins el programa d’actes de la IX Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta Túbals SCCL 13.000,00 € Privat
15/05/2017 Guió, direcció i producció de l’espectacle itinerant "Circ Mozarella" dins el programa d’actes de la IX Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta Associació de teatre i circ de les Terres de l’Ebre 6.600,00 € Privat
15/05/2017 Càpsula formativa Mailmarketing que organitza Ampost@EMPRESA dins del Programa Catalunya Emprèn 2017 A.F.S. 360,00 € Serveis
15/05/2017 Equips de llum i àudio per a l’actuació de Segonamà, Txarango i DJOGT en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017 Bymedio Submarino SL 5.445,00 € Subministraments
15/05/2017 Equips de llum i so necessaris i personal tècnic per a les activitats del programa de la Festa del Mercat a la Plaça 2017 Music’s & Clàssics Amposta SL 14.000,00 € Subministraments
15/05/2017 Dos desfibril·ladors fixes, un de mòbil i serveis complementaris Imposita Serveis SL 8.559,24 € Subministraments
15/05/2017 104 reixes de composite marca aco Herraiz Sistemes SA 1.150,49 € Subministraments
15/05/2017 Tauletes 2 en 1 per als regidors Informàtica i comunicacions Tarragona SA 17.289,69 € Subministraments
15/05/2017 Reforma de la barana existent a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó C.C.N. (Serralleria Costes) 1.825,68 € Obres
15/05/2017 Direcció artística de la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta 2017 J.P.C. 16.240,00 € Serveis
08/05/2017 Guió, direcció i producció de l’espectacle itinerant "Viatge Històric Poètic per l’Amposta Centenària" Associació de teatre i circ de les Terres de l’Ebre 3.000,00 € Privat
08/05/2017 Actuació del grup musical Los Sirgadors en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017 M.P.M 1.815,00 € Privat
08/05/2017 Lloguer de l’equip tècnic necessari (so, llum i personal) per a l’actuació del grup musical Pepet i Marieta en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017 Bymedio Submarino International SL 2.420,00 € Privat
08/05/2017 Actuació del grup musical Pepet i Marieta en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017 Bymedio Submarino International SL 4.356,00 € Privat
08/05/2017 Papereres de cartró per a diversos actes Carto Delta SL 1.339,75 € Subministraments
08/05/2017 Subministrament de panot Paviments Millaret SLU 1.702,83 € Subministraments
08/05/2017 Paviment per a dotar a la brigada municipal d’estoc suficient per realitzar diverses reparacions J.G.R. (Pavimientos y terrazos Bellmunt) 3.544,43 € Subministraments
08/05/2017 Instal·lació d’split, pies i neteja de filtres de les unitats interiors existent a l’oficina de turisme (antic escorxador d’Amposta) Electricitat i fontaneria Solà Abellà SL 2.679,42 € Serveis
08/05/2017 Contractació de la càpsula formativa Kit bàsic per millorar la meva imatge de marca dins el Programa Catalunya Emprèn 2017 J.M.C.A. (5d’octubre) 360,00 € Serveis
08/05/2017 Treballs de retirada de tancaments exteriors (dos aules i passadís) de la llar d’infants la Gruneta i nova col·locació de tancaments de pvc, inclòs càrrega i transport a abocador Miravete Habitat SL 1.125,30 € Obres
08/05/2017 Canvi de tancaments exteriors (dos aules i passadís) de la llar d’infants la Gruneta, per tancament de pvc, persianes i mosquiteres incloses Cerramientos Vent-Tec SL 4.689,19 € Obres
03/05/2017 96 caixes (480 paquets) de DINA4 DISCOVERY Lyreco España SA 1.167,40 € Subministraments
03/05/2017 Redacció del Pla Director de la Façana Fluvial d’Amposta en l’àmbit de projecció econòmica Grup ABS, Comunicació Gràfica i Publicitària 7,26 € Serveis
03/05/2017 Redacció del Pla Director de la Façana Fluvial d’Amposta en l’àmbit morfològic D.G.B. 7,80 € Serveis
03/05/2017 Redacció del Pla Director de la Façana Fluvial d’Amposta d’àmbit històric patrimonial C.B.C. 8.228,00 € Serveis
24/04/2017 Combo de la Big Band de la Fila en el marc de la 9a Festa del Mercat a la Plaça Societat Musical la Unió Filharmònica d’Amposta 500,00 € Privat
24/04/2017 Modificació del traçat al circuit de mx del Motoclub d’Amposta Servidel SLU 25.000,00 € Obres
24/04/2017 Gestió i execució del servei de Transport Adaptat durant el mes de maig de 2017 Fussmont 5.829,31 € Serveis
24/04/2017 Lloguer de material (taules, cadires, escenaris) per a les Festes Majors del Poble Nou del Delta 2017 Grupo Maestrat Carpas espectáculos y eventos SL 2.057,00 € Serveis
24/04/2017 Treballs de sanejament, protecció i pintat d’armadures al pont de la Sequieta Maceria XXI SL 1.507,42 € Serveis
19/04/2017 Càpsula formativa kit bàsic per millorar la meva imatge J.M.C.A. 360,00 € Serveis
19/04/2017 Banc de preus/plecs ITEC 2017 necessari per a dur a terme els pressupostos dels projectes d’obra i la valoració de les obres per l’impost de l’ICIO Institut de la Tecnologia de la Construcció de Catalunya 471,90 € Serveis
19/04/2017 Gestió i manteniment dels canals socials a Internet de l’àrea de comerç i mercat municipal i de les xarxes socials, pàgina web i acompanyament i intermediació del Pla de Dinamització Comercial d’Amposta "A la vora" R.H.E. 1.936,00 € Serveis
10/04/2017 Activitat de multiaventura per al Saló de Pasqua 2017 Associació Excursionista d’Amposta 2.159,20 € Privat
10/04/2017 Festa infantil per a la urbanització Eucaliptus Espectaculos Levantes 650,00 € Serveis
10/04/2017 Reparació de la plataforma Movex del camió grua 0306FTS Talleres Velilla SA 1.128,54 € Serveis
10/04/2017 Desenvolupament del Servei Intervenció Socioeducativa durant els mesos de gener, febrer i març de 2017 Fundació Privada Gentis 11.662,13 € Serveis
03/04/2017 Contractació de l’actuació del Tro Guarachá, una discoteca mòbil i un karaoke per a les Festes Majors del Poble Nou 2017 Estructuras Musicales SL 1.512,50 € Privat
03/04/2017 Contractació de dues orquestres (Oceànic i Vintage) un pallasso i 2 inflables per a les Festes Majors del Poble Nou 2017 Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y Eventos SL 4.566,74 € Privat
03/04/2017 Diferents activitats infantils i juvenils en el Saló de Pasqua 2017 Deltaventur (Delta Actiu SL) 1.512,50 € Privat
03/04/2017 Enderroc de les antigues instal·lacions de la depuradora d’Eucaliptus Garcia Excavaciones y Movimientos SL 8.191,70 € Obres
03/04/2017 Reparació asfàltica al Poble Nou del Delta Contregisa 7.142,03 € Obres
03/04/2017 Comprovació en l’àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis a la Residència de Tecnificació Bureau Veritas ECA 1.573,00 € Serveis
03/04/2017 Neteja i trituració dels abocaments de restes vegetals situades al polígon 29 parcel·la 21 del terme d’Amposta (recintes 1, 5, 4 i 3) Virutas y derivados de la madera 2BS SL 19.787,90 € Serveis
03/04/2017 Publicitat al mitjà digital ebreexpres.com per a l’any 2017 Cep Anuncis - Ebreexpres 1.600,00 € Serveis
03/04/2017 Substitució de les 6 BIE existents a l’escola Soriano Montagut Contrafoc Protecció contra incendis SL 2.061,84 € Subministraments
03/04/2017 Sabates de seguretat S-3 transpirables per al personal dels serveis municipals per a l’estiu 2017 Fabricats i Manipulats Signo SL 1.607,00 € Subministraments
03/04/2017 Un Peugeot Partner Auto Work Amposta Automobils SL 7.800,00 € Subministraments
03/04/2017 Soldador de fil telwin mastermig 270/2 Herraiz Maquinaria SA 1.571,79 € Subministraments
03/04/2017 Un Peugeot Partner 1.6 HDI (75 CV) Automòbils Toldà SL 6.957,50 € Subministraments
Data aprovació JGL Objecte Adjudicatari Import Tipus de contractes menors
25/09/2017 Redacció del projecte d’activitat de canvi no substancial per canvi d’usos i projecte bàsic i executiu i direcció d’obra per la construcció d’escala interior i implantació d’ascensor al Museu de les Terres de l’Ebre Engitec Innovació SLP 9.250,45 € IVA inclòs Serveis
18/09/2017 Redacció del projecte bàsic i executiu d’un edifici d’habitatges amb equipament en planta baixa al carrer Sant Roc d’Amposta G.B.F. 17.862,02 € IVA inclòs Serveis
18/09/2017 Llicència perpètua per a ús del programari tècnic Smart Manager per a la gestió de punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics Etecnic Movilidad Eléctrica SRL 3.630,00 € Subministraments
18/09/2017 Vehicle tipus furgoneta Automòbils Toldà SL. 9.500,00 € Subministraments
13/09/2017 Lloguer d’escenari i passarel·la per a la desfilada del concurs de vestits de paper Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y Eventos SL 1.331,00 € Privat
13/09/2017 Lloguer de l’equip de so i llum i personal tècnic per a la desfilada del concurs de vestits de paper Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y Eventos SL 4.997,30 € Privat
13/09/2017 Enderroc d’edificacions en desús a l’escola Soriano Montagut Garcia Excavaciones y Movimientos SL 5.432,90 € Obres
13/09/2017 Substitució de paviment a la pista Agustí Barberà Adolfo Constructors del Montsià SL 25.468,37 € Obres
13/09/2017 Disseny i maquetació de l’exposició "Crònica de la Col·lectivitat General d’Amposta", i producció i instal·lació dels materials i cartells Grups ABS, Serveis de Comunicació, SL 3.120,85 € Serveis
13/09/2017 Revisió i reforma del projecte executiu de la Fase 2 de la Residència del Centre de Tecnificació per adaptar-lo a les normatives aplicables i a les característiques de la Fase 1, incloent estudi de seguretat i salut Àrea 55 Arquitectura, SLP 19.892,40 € Serveis
13/09/2017 Compra d’una cadira de socorrista de 3 esglaons per a vigilància a la piscina coberta Expert Pool Iberica SL 1.442,93 € Subministraments
13/09/2017 Compra d’un arc de meta poligonal 8x4 m personalitzat per a l’organització d’esdeveniments esportius Doublet Ibèrica SA 2.461,14 € Subministraments
13/09/2017 Manteniment anual de les llicències de Zimbra per al període del 21/09/2017 al 20/09/2018 ESSI Projects, SA 1.530,65 € Subministraments
13/09/2017 17 ordinadors per als departaments de Secretaria, Intervenció i Estadística M&C Systemebre, SL 17.351,00 € Subministraments
13/09/2017 Ampliació del nombre de llicències estàndard de Zimbra de 150 a 200 amb manteniment anual inclòs per al nombre de llicències ampliades ESSI Projects, SA 1.600,22 € Subministraments
04/09/2017 Serveis per cobrir les despeses de formació i docència del desenvolupador del programa de tecnificació d’esgrima M.F.D. 8.800,00 € Serveis
04/09/2017 Serveis per cobrir les despeses de formació i docència del tutor i orientador d’esportistes J.V.F. 1.820,00 € Serveis
04/09/2017 Serveis per cobrir les despeses de formació i docència del desenvolupador del programa de tecnificació de preparació física J.V.F. 4.560,00 € Serveis
04/09/2017 Serveis per cobrir les despeses de formació i docència del desenvolupador del programa de tecnificació de natació M.F.A. 7.200,00 € Serveis
04/09/2017 Serveis per cobrir les despeses de formació i docència del desenvolupador del programa de tecnificació de rem olímpic Club Nàutic Amposta 7.807,84 € Serveis
04/09/2017 Serveis per cobrir les despeses de formació i docència dels desenvolupadors del programa de tecnificació d’atletisme Unió Atlètica Montsià 3.360,00 € Serveis
04/09/2017 Serveis per cobrir les despeses de formació i docència del desenvolupador del programa de tecnificació d’handbol M.C.G. 3.780,00 € Serveis
23/08/2017 Realització del pressupost per al control de qualitat de l’obra de la coberta del mercat Cleviare, S.L. 4.212,49 € Serveis
23/08/2017 Tres ordinadors IMAC per a l’Escola d’Art M&C Systemebre S.L. 4.409,73 € Subministraments
23/08/2017 Motocicleta elèctrica marca VOLTA, model FOREST, amb cofre darrera + dues maletes laterals + kit policial (34 cv/25 kw bateria, 4 kw autonomia 100 km) per a la Policia Local J. Lazaro Taller Mecànic 14.020,27 € Subministraments
23/08/2017 Equipament per a despatxos de Serveis Socials Galeries Espanya Amposta S.L. 1.645,60 € Subministraments
07/08/2017 Lloguer d’inflables en el marc de les Festes Majors Som 2 Espectacles SL 2.662,00 € Privat
07/08/2017 Lloguer d’un autobús per a fer servei de bus durant les nits de ball a l’exterior del pavelló firal Autocars Seguí SL 1.650,00 € Privat
07/08/2017 Lloguer d’equip de so i llum per al concert de bandes durant les Festes Majors Musics&Classics Amposta SL 2.674,10 € Privat
07/08/2017 Lloguer de taules i cadires per al recinte del ball durant les Festes Majors Ferreres SCP 3.085,50 € Privat
07/08/2017 Lloguer de cadires per a tots els actes que tenen lloc a la plaça de l’Ajuntament durant les Festes Majors Ferreres SCP 2.000,00 € Privat
07/08/2017 Lloguer d’equip de so i llum per a la Festa de l’aigua en el marc de les Festes Majors M.S.Q. 1.452,00 € Privat
07/08/2017 Lloguer dels llums de Nadal Iluminaciones Just SL 4.549,60 € Privat
07/08/2017 Lloguer d’escenari per a les activitats que es realitzaran a la Plaça de l’Ajuntament en el marc de les Festes Majors Fatsini SL 2.250,00 € Privat
07/08/2017 Lloguer de so i llums per al concert de Botifarra i Guardet en el marc de les Festes Majors Musics&Classics Amposta SL 1.936,00 € Privat
07/08/2017 Actuació del quartet Almas Gemelas durant les Festes Majors d’Amposta C.C.S. 1.815,00 € Privat
07/08/2017 Actuació del quartet Lazaros durant les Festes Majors d’Amposta J.R.L.V. 1.452,00 € Privat
07/08/2017 Serveis veterinaris per als actes taurins durant les Festes Majors d’Amposta 2017 A.G.L. 4.673,02 € Serveis
07/08/2017 Serveis veterinaris per als actes taurins durant les Festes Majors d’Amposta 2017 J.R.M.B. 2.263,91 € Serveis
07/08/2017 Càtering per al sopar popular de Festes Majors d’Amposta Restamposta SL 11.440,00 € Subministraments
31/07/2017 Lloguer de tres carretons elevadors per a transportar les gàbies i altres elements per als actes taurins d’Amposta durant les Festes Majors Tallers Germans Vidiella SCP 726,00 € Privat
31/07/2017 Lloguer de mòduls per ubicar al metge, Creu Roja i Protecció Civil a la plaça de bous d’Amposta durant les Festes Majors Construccions prefabricades del Montsià SL 774,40 € Privat
31/07/2017 Lloguer de cadires per al palco de l’Ajuntament i Creu Roja a la plaça de bous d’Amposta durant les Festes Majors Ferreres SCP 580,80 € Privat
31/07/2017 Lloguer dels lavabos per a la plaça de bous d’Amposta durant les Festes Majors Prontoservis SL 1.120,00 € més IVA Privat
31/07/2017 Lloguer, muntatge i desmuntatges d’andamis per a la plaça de bous d’Amposta durant les Festes Majors Revestiments Els Alfacs SL 532,40 € Privat
31/07/2017 Uniformes de gala de la plantilla de la Policia Local d’Amposta El Corte Ingles SA 6.505,95 € més IVA Subministraments
31/07/2017 Gelats per repartir el primer dia de festes durant l’arribada del bou Torrons i Gelats SL 4.121,30 € Subministraments
31/07/2017 Assessoria ambiental per tal que redactin un informe jurídic sobre la llicència d’activitats del Pub Queens Nadal Navarro & Associats 250,00 € Serveis
31/07/2017 Assegurança per suspensió d’espectacles durant les Festes Majors d’Amposta 2017 Mútua General de Seguros y Reaseguros SA 2.883,30 € Serveis
31/07/2017 Enderroc d’un conjunt d’edificacions als carrers Sant Roc i Sant Isidre Garcia Excavaciones y Movimientos SL 42.060,69 € Obres
24/07/2017 Senyalització per diversos carrers Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans SL 2.389,97 € Subministraments
24/07/2017 Senyalització amb bandes reductores de velocitat l’urbanització Eucaliptus Projectes i Instal·lacions d’Espais Urgans SL 4.304,38 € Subministraments
24/07/2017 Contractació de l’espectacle una nit amb el Mag Lari dins la temporada de teatre i dansa 2017 Serveis de l’Espectacle Focus SA 5.566,00 € Privat
24/07/2017 Assegurança d’accidents d’actes taurins de les Festes Majors d’Amposta 2017 Mútua General de Seguros 6.292,39 € Serveis
24/07/2017 Serveis mèdics durant els actes taurins de les Festes Majors d’Amposta 2017 O.S.L. 3.000,00 € Serveis
17/07/2017 Contractació de les obres "17_014_Urbanització de diversos camins 2017" Construccions 3G (CONTREGISA) Màxim 60.000,00 € Obres
17/07/2017 Actuació de los 80 principales en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2017 Beba33 SL 4.598,00 € Privat
17/07/2017 Lloguer d’una orquestra per al ball en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2017 Diamante Show Band SLU 10.285,00 € Privat
17/07/2017 Lloguer d’una orquestra per al ball en motiu de les Festes Majors d’Amposta 2017 Marquez Segarra SL (Orquestra Nova Saturno) 11.495,00 € Privat
17/07/2017 Lloguer d’equip de so i il·luminació per a l’actuació de los 80 principales Live Events 3.267,00 € Privat
17/07/2017 Lloguer de taules i cadires per a la presentació de les pubilles de Festes Majors Ferreres SCP 1.815,00 € Privat
17/07/2017 Lloguer d’una plaça de bous portàtil en motiu dels actes taurins durant les Festes Majors del Poble Nou del Delta Construcciones y servicios espectáculos agb SLU 4.840,00 € Privat
17/07/2017 Banderes de plàstic per repartir el primer dia de Festes Majors d’Amposta Pixpress 1.845,25 € Subministraments
17/07/2017 Panoli per repartir el primer dia de Festes Majors d’Amposta Associació d’empresaris Flequers d’Amposta 4.994,55 € Subministraments
17/07/2017 Coques per a la presentació de pubilles Adell Torres SL 1.445,40 € Subministraments
17/07/2017 96 caixes (480 paquets) de DINA4 DISCOVERY Lyreco España SA 1.167,40 € Subministraments
10/07/2017 Formació de gual de vehicles al polígon val de Zafan GPAEC Excan SL 5.945,60 € Obres
10/07/2017 Contractació de bous per a Festes Majors del Poble Nou del Delta 2017 P.F.A. 6.050,00 € Privat
10/07/2017 Contractació de bous per a Festes Majors d’Amposta 2017 Ganaderia La Paloma SL 1.815,00 € Privat
10/07/2017 Contractació del concurs de retalladors per a Festes Majors d’Amposta 2017 Gloxinea Europa SL 3.993,00 € Privat
10/07/2017 Contractació de bous per a Festes Majors d’Amposta 2017 P.F.A. 7.260,00 € Privat
10/07/2017 Contractació de bous per a Festes Majors d’Amposta 2017 F.M.B. 17.469,98 € Privat
10/07/2017 Contractació de bous per a Festes Majors d’Amposta 2017 F.M. 3.913,14 € Privat
10/07/2017 Contractació de bous per a Festes Majors d’Amposta 2017 G.V.S. 3.913,14 € Privat
10/07/2017 Contractació de bous per a Festes Majors d’Amposta 2017 V.B.P. 3.630,00 € Privat
10/07/2017 Actuació del grup les Kol·lontai en el marc de les Festes Majors d’Amposta 2017 Catalana de coordinacions, contractacions i produccions SL 3.025,00 € Privat
10/07/2017 Reparació de sostres de la zona de dutxes de la piscina municipal i compra del material necessari Sostre Estan SL 1.603,55 € Serveis
10/07/2017 Reportatge de fotos de la presentació de les Pubilles de les Festes Majors d’Amposta 2017 Maria Art Fotogràfic Amposta SL 1.815,00 € Serveis
10/07/2017 Reportatge de fotos de les Festes Majors d’Amposta 2017 Maria Art Fotogràfic Amposta SL 1.815,00 € Serveis
10/07/2017 Acumulador d’aigua sola per a la Piscina Municipal d’Amposta Instal·lacions i Manteniments Melich SL 6.987,75 € Subministraments
10/07/2017 Cortines per a la cuina de l’Espai Ebre km 0 C.M.S. 1.350,00 € Subministraments
10/07/2017 18000 fulls publicitaris dels cursets de natació de la temporada 2017-218 F.D.M. 1.597,96 € Subministraments
10/07/2017 Flors per als diferents actes de les Festes Majors d’Amposta 2017 M.A.S. 2.209,57 € Subministraments
10/07/2017 Perfils estructurals per als joves del mòdul de mecànica i soldadura del programa Joves per l’ocupació Eulunsa SL 4.246,86 € Subministraments
03/07/2017 Lloguer de l’escenari amb grades laterals, rampes, escales, faldons i cadires en funda per a la presentació de les pubilles de Festes Majors Fatsini SL 4.719,00 € Privat
03/07/2017 Bandes per a les pubilles de les Festes Majors d’Amposta 2017 Pirotècnia Tomàs SL 1.727,88 € Subministraments
03/07/2017 Senyalització de tràfic per al tram de l’antic camí de Masdenverge, entre la carretera T-344 i l’encreuament del camí de Tosses amb carrer Roma Projectes i instal·lacions d’Espais Urbans SL 334,61 € Subministraments
03/07/2017 Senyalització de tràfic per als carrers Rodes, Pireo i Esparta Projectes i instal·lacions d’Espais Urbans SL 383,82 € Subministraments
03/07/2017 Senyalització de tràfic per als trams de carrers Terol i França Projectes i instal·lacions d’Espais Urbans SL 1.098,70 € Subministraments
03/07/2017 Marquesina model iris, amb dos bancs i un lateral per a la urbanització Favaret d’Amposta Benito Urban SLU 5.291,33 € Subministraments
03/07/2017 Renovació anual de dominis i hostings 10Dencehispahard SL 617,95 € Serveis
03/07/2017 Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obres per al projecte "Rehabilitació de coberta principal i lluerna del Mercat Municipal" A.C.C. 2.178,00 € Serveis
03/07/2017 Redacció del projecte executiu de la rehabilitació de l’Església del Poble Nou del Delta i per la rehabilitació de la casa rectoral M6 Arquitectura 2003 SLP 12.160,50 € Serveis
03/07/2017 Assegurances legalment establertes per a la realització d’actes de caràcter taurí en les Festes Majors de Poble Nou del Delta per a l’any 2017 Mútua General de Seguros 485,20 € Serveis
03/07/2017 Assegurances legalment establertes per a la realització d’actes de caràcter taurí en les Festes del Barri del Grau 2017 Mútua General de Seguros 597,64 € Serveis
Data aprovació JGL Objecte Adjudicatari Import Tipus de contractes menors
27/12/2017 15 ordinadors per a la renovació dels existents a l’aula de formació CAD Microdelta sistemes informàtics, SL. 19.420,50 € Subministrament
27/12/2017 Obres d’enderroc dels immobles situats al carrer Sant Roc, 17 i 19 Garcia excavaciones y movimientos, SL. 27.360,04 € Obres
27/12/2017 Urbanització del carrer Lope de Vega Contregisa 59.990,00 € Obres
18/12/2017 Arranjament del pati de l’escola Miquel Granell - fase 1 Construccions Toni Navarro, obres i reformes en general 13.600,00 € Obres
18/12/2017 Substitució de paviment de cautxú de la terrasseta de la llar d’infants la Gruneta per paviment de gres d’exterior Construccions Lluis Aure Mascarell 1.004,30 € Obres
18/12/2017 Subministrament i instal·lació de bombes fecals al Poble Nou del Delta Instal·lacions i Manteniments Melich SL 14.970,73 € Subministrament
18/12/2017 Vestuari per als músics de la Cort Reial i per als Patges del Reis per a la Cavalcada de Reis 2018 A.M. 1.996,50 € Subministrament
18/12/2017 Material de perruqueria postissa per las Reis Mags de la Cavalcada d’Amposta Caracterizaciones Escénicas SL 568,70 € Subministrament
18/12/2017 Arranjament de 3 carrosses dels Reis Mags i les noves Carrosses per a la cavalcada del dia 5 de gener de 2018 J.M.G.R. 4.295,50 € Serveis
18/12/2017 Arranjament de la carrossa de la carta i decoració de l’escenari per a l’activitat del Carter Reial J.M.G.R. 1.754,50 € Serveis
18/12/2017 Activitat del Carter Reial Amics del Cavall d’Amposta 2.000,00 € Serveis
18/12/2017 Participació a la cavalcada dels Reis Mags amb tot el sèquit de genets i músics que acompanyen les carrosses dels Reis Mags Amics del Cavall d’Amposta 2.700,00 € Serveis
18/12/2017 Renovació del manteniment anual maquinari i programari emissió Amposta Ràdio corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018 Agrupación de servicios y productos de Audio SLU 1.246,37 € + IVA Serveis
18/12/2017 Retirada de palmeres mortes o en perill que siguin de titularitat municipal P.E.T. 3.593,70 € Serveis
13/12/2017 Renovació de la xarxa wifi municipal existent en diversos edificis municipals ePorts Ample de Banda i Internet SL 21.736,97 € Subministrament
13/12/2017 Compra de complements per al CPD consistent en 1 SAI amb tarja de gestió i 4 discos de 4TB Telefónica soluciones informática y comunicaciones SAU 5.347,79 € Subministrament
13/12/2017 Renovació del manteniment anual sistema gravació comunicacions de veu Policia Local corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018 Alava Ingenieros Telecom SLU 2.374,70 € Serveis
13/12/2017 Manteniment del sistema de telefonia IP de l’Ajuntament d’Amposta corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018 Aplicaciones Electricas ENE SA 8.339,44 € Serveis
13/12/2017 Manteniment de les antenes per a connectivitat Wimax de l’Ajuntament d’Amposta corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018 Aplicaciones Electricas ENE SA 1.416,11 € Serveis
13/12/2017 Renovació del manteniment anual del programari TAO T-Systems (POB Població, GIS, Conecta Nucli) corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018 T-Systems ITC Iberia SAU 15.664,17 € Serveis
13/12/2017 Renovació del manteniment anual del programari TAO T-Systems (Sicap, Inventari, Face, Sicap-Firma, GTWIN Voluntària, executiva) corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018 T-Systems ITC Iberia SAU 19.361,79 € Serveis
13/12/2017 Renovació del manteniment anual programari de gestió de la Piscina Municipal corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018 T-Innova Ingenieria Aplicada SA 1.131,77 € Serveis
13/12/2017 Manteniment anual del programari de gestió de la Policia Local (Eurocop) corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018 Eurocop Technologies SL 3.811,50 € Serveis
13/12/2017 Renovació del manteniment maquinari IBM (transferit a Lenovo) 24x7 corresponent al període 01/01/2018-31/12/2018 Informàtica i comunicacions Tarragona SA 3.940,67 € Serveis
04/12/2017 Contractació de l’actuació de Joan Rovira al concert solidari J.R.M. 1.815,00 € Privat
04/12/2017 Lloguer d’equip de so i llum per al concert solidari a favor d’APASA Bymedio Submarino International SL 1.545,00 € Privat
04/12/2017 Adquisició d’un equip multimèdia punt d’informació 24 hores per al Poble Nou del Delta Gresely i Farré SL 5.089,94 € Subministrament
04/12/2017 Aperitiu per realitzar després dels parlaments de la inauguració de la Fira per a unes 150 persones Fademur Mimna Som Cuina SCCL 1.099,90 € Subministrament
04/12/2017 Compra d’elevador d’accés a piscina per a persones amb mobilitat reduïda Expert Pool Iberica SL 5.473,60 € Subministrament
04/12/2017 Trasllat de la caseta de Nadal des del magatzem del carrer Barcelona fins a la Plaça del Mercat i muntatge així com el posterior desmuntatge i trasllat des de la plaça del mercat al carrer Barcelona F.F.P. 1.991,06 € Serveis
04/12/2017 Instal·lació de conductes de xapa galvanitzada per a muntants de conductes de retorn a la Piscina Municipal Climetair SLU 2.192,52 € Serveis
04/12/2017 Serveis de vigilància durant la Fira Amposta on hi ha articles de gran valor així com personal per estar a les 4 entrades de la Fira per controlar el pas de vianants O.R.M. 8.688,00 € Serveis
04/12/2017 Confeccionar cartells anunciadors, tanques publicitàries a diferents punts de la província de Tarragona, etc, en motiu de la Fira de Mostres Sofira Comunicació SL 5.550,00 € Serveis
04/12/2017 Organització dels actes per la secció de ramaderia i cavallar, distribuir els boxes, controlar cartilles vacunacionals, triatge, etc durant la Fira de Mostres Associació Cultural Eqüestre d’Amposta 2.525,00 € Serveis
04/12/2017 Elaboració de la diagnosi impuls Pla Local de polítiques públiques LGTBI i disseny pla de formació a professionals Ajuntament d’Amposta ACISI 3.500,00 € Serveis
04/12/2017 Esmena de deficiències en la Inspecció Periòdica Bianual de l’ascensor de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó Marvi Ascensores SL 409,90 € Serveis
04/12/2017 Esmena de deficiències en la Inspecció Periòdica Bianual de l’ascensor de la llar d’infants La Gruneta Marvi Ascensores SL 145,20 € Serveis
04/12/2017 Esmena de deficiències en la Inspecció Periòdica Bianual de l’ascensor de l’escola Soriano Montagut Thyssenkrupp elevadores SLU 530,95 € Serveis
27/11/2017 Obra civil canalitzacions connexió fira òptica, guàrdia urbana, la Sequieta, Poliesportiu i Nou Cap Amposta Pobe Canalitzacions i Instal·lacions SL 21.366,18 € Obres
27/11/2017 Lloguer de taules per al dia 9 de la inauguració de la Fira i la Trobada de Plaques, en motiu de Fira Amposta Fatsini SL 248,05 € Privat
27/11/2017 Lloguer de casetes prefabricades per a Creu Roja i Protecció Civil i els Amics de Cavall durant els dies de Fira Amposta MJ Llombart y CIA SRC 1.222,10 € Privat
27/11/2017 Subscripció anual al diari El Punt - Avui corresponent al servei que es prestarà cada dia durant l’any 2018 Hermes Comunicacions SA 517,60 € Privat
27/11/2017 Dos unitats de desfibril·ladors model Samaritan Pad 350 P + Servei de Manteniment + Curs Suport Vital Bàsic DEA-RCP Imposita Serveis SL 3.943,08 € Subministrament
27/11/2017 96 caixes (480 paquets) de DINA4 DISCOVERY Lyreco España SA 1.167,40 € Subministrament
27/11/2017 Assegurança d’accidents per als participants en el marc del Programa 30 Plus 2017 Fiatc (Giné Assessors SL) 190,96 € Serveis
27/11/2017 Adornar tota l’escala de l’entrada, la sala de conferències de l’auditori, el vestíbul i l’entrada a la Fira en motiu de la Fira de Mostres 2017 Cinthia Jardineria i Manteniments SCP 1.434,28 € Serveis
27/11/2017 Eliminació i certificació d’ordres de pagament i d’ingrés entre els anys 2000 i 2004 DCD SA 1.209,50 € Serveis
27/11/2017 Desenvolupament de projectes de cohesió social en matèria d’immigració, dintre del Contracte Programa Treball/afers Socials i Ajuntament d’Amposta Cruz Roja Española Amposta 3.750,00 € Serveis
15/11/2017 Treballs auxiliars a l’escola Soriano Montagut Garcia Excavaciones y Movimientos SL 5.483,72 € Obres
15/11/2017 Renovació dels equips d’emissió i de gravació de Ràdio Amposta Agrupació de servicios y productos de Audio SLU 3.947,93 € Subministrament
15/11/2017 La retirada de línies de baixa tensió per l’enderroc de les cases del carrer Sant Roc, números 15, 17 i 19 Estudios y montajes eléctricos SL 12.042,45 € Serveis
15/11/2017 180 hores d’ajuda als electricistes de l’Ajuntament d’Amposta per al muntatge de les llums de Nadal M.F.P. 3.267,00 € Serveis
15/11/2017 Poda de moreres de titularitat municipal N.F.L. (Ecoplant) 14.474,63 € Serveis
06/11/2017 Lloguer de 12 ordinadors i una impressora per al programa Espai de recerca de feina entre els mesos de setembre i novembre de 2017 M&C Systemebre SL 4.082,88 € + IVA Privat
06/11/2017 Lloguer de mupis per publicitar la fira als altres pobles veïnals així com a la mateixa ciutat, durant un mes abans de la Fira de Mostres, concretament 4 a Tortosa, 1 a Amposta i 2 a Sant Carles de la Ràpita Doble Columna SL 2.348,61 € Privat
06/11/2017 Lloguer de 4 wc portàtils, així com la seva neteja i desinfecció diària els dies 6 a 10 de desembre de 2017, per als firants i els propietaris de les atraccions Prontoservis SL 598,95 € Privat
06/11/2017 Formació xerrada de màrqueting personal "Com treballar la imatge personal" que tindrà lloc el dia 6 de novembre de 2017 i que organitza Ampost@Empresa dins del Programa Catalunya emprèn PISPE 2017 M.P.S. 423,50 € Serveis
06/11/2017 Ampliació de la centraleta de telefonia IP mitjançant una placa per a primari de mòbils que permetrà la identificació mitjançant numeració extesa de les trucades a mòbils Aplicaciones Electricas ENE SA 1.597,20 € Subministrament
06/11/2017 Roba d’hivern per als operaris de neteja de dependències (15 bates, 15 pantalons i 15 sabates) Nus Tramat 1.189,43 € Subministrament
06/11/2017 Detall promocional a tots els expositors de la Fira de Mostres 2017 Publicenter Serigraf SL 617,10 € Subministrament
06/11/2017 Menjar per als animals de l’exposició de bestiar oví, cabrum i cavalls en motiu de la Fira de Mostres 2017 Subministres i Serveis Torta Ribas SL 610,00 € Subministrament
06/11/2017 Tres fonts Atlas per canviar la font del parc de darrera l’escola Miquel Granell i la dels gronxadors que estant davant l’escola Agustí Barberà i la del Passeig Canal davant la Fila Benito Urban SLU 1.070,12 € Subministrament
06/11/2017 Tres fonts d’acer amb dos aixetes, (una per a discapacitats) per a canviar les del canalet de la Ràpita Parques y jardines Fabregas SAU 1.898,85 € Subministrament
30/10/2017 Serveis publicitaris d’Ebredigital SL per al quart trimestre de 2017 Ebredigital SL 4.500,00 € + IVA Serveis
30/10/2017 Serveis publicitaris del Setmanari Ebre per al quart trimestre de 2017 Setmanari Ebre 3.000,00 € + IVA Serveis
30/10/2017 Serveis per a la redacció del Projecte Bàsic Regeneració Ambiental i posada en valor de la Façana Fluvial en el seu tram: Poador - Segon Fossat del Castell Amposta C.B.C. 4.840,00 € Serveis
30/10/2017 Matalassos protectors per a la zona d’escalada del pavelló municipal d’esports Toldos Serrano SL 1.808,80 € Subministrament
23/10/2017 Lloguer del recinte de la lira ubicat a l’Av. Santa Bàrbara, 35 La Lira Ampostina 3.872,00 € Privat
23/10/2017 Estudis a realitzar mitjançant entrevistes telefòniques Audimedia SL (Infortecnica) 774,40 € Serveis
23/10/2017 Tres càpsules de vídeo de 30-45 minuts en funció dels 3 vessants de la campanya, comerç, gastronomia i mercat S.V.C. 2.904,00 € Serveis
23/10/2017 Muntatge de l’exposició de Mari Chordà que tindrà lloc al Centre d’Art Lo Pati M.G.S. 1.800,00 € Serveis
23/10/2017 Muntatge de l’exposició de Mari Chordà que tindrà lloc al Centre d’Art Lo Pati T.S.J. 1.800,00 € Serveis
23/10/2017 16 ordinadors per a l’Oficina de Gestió Tributària, empresa, comerç i personal M&C Systembre SL 16.344,93 € Subministrament
23/10/2017 Aperitiu per als esportistes i acompanyants per a la nit de l’esport Restamposta SL 2.000,00 € Subministrament
16/10/2017 Servei de numeració 092 per a la Policia Local Telefónica de España SAU 11,04 € + IVA Serveis
16/10/2017 Serveis publicitaris d’Imagina Ràdio per al tercer quadrimestre de 2017 Imagina Ràdio 2.333,32 € + IVA Serveis
16/10/2017 Serveis publicitaris de Televisió Teveón Ebre SL per octubre i novembre 2017 Televisió Teveón Ebre SL 2.500,00 € + IVA Serveis
16/10/2017 Reparació del pou del Parc dels Xiribecs, desmuntatge de bomba, rebaix i neteja del pou i instal·lació de bomba Instal·lacions Montsià SL 10.230,55 € Serveis
16/10/2017 Adquisició d’una màquina tallagespa Honda HRD 536 TXE per a la realització del manteniment de les zones ajardinades de la zona esportiva Sanchez 2012 SLU 1.399,00 € Subministrament
16/10/2017 Adquisició d’un Fiat Citroen Berlingo 1.6 HDI per a la brigada municipal Auto Work Amposta Automòbils SL 9.489,15 € Subministrament
16/10/2017 Adquisició d’un equip multimèdia punt d’informació 24 hores per a l’àrea de turisme Gresely i Farré SL 12.633,61 € Subministrament
16/10/2017 Retirada de les soleres i fonaments de les edificacions enderrocades al carrer Sant Roc i Sant Isidre on paral·lelament s’han de dur a terme treballs arqueològics ja que es troben dins de l’àmbit del jaciment arqueològic JA-22-e. La Vila Garcia Excavaciones y Movimientos SL 4.808,54 € Obres
09/10/2017 Representació de l’espectacle "Sin remite " dins el programa d’actes del FesticAM2017 E.M.M. (Cia. Jean Philippe) 1.060,00 € Privat
09/10/2017 Representació de l’espectacle "Les TONYs" dins el programa d’actes del FesticAM2017 Compagnie Albedo 2.700,00 € Privat
09/10/2017 Representació de l’espectacle "CECI 3.0" dins el programa d’actes del FesticAM2017 Fadunito Produccions SL 1.149,50 € Privat
09/10/2017 Representació de l’espectacle "Naqba, l’últim vals" dins el programa d’actes del FesticAM2017 Mustramit SL 3.388,00 € Privat
09/10/2017 Representació de l’espectacle "Music on cycles" dins el programa d’actes del FesticAM2017 Articat SCCL 2.282,67 € Privat
09/10/2017 Representació de l’espectacle "Mare Coratge: deconstruint una guerra" dins el programa d’actes del FesticAM2017 Associació de Teatre i Circ Terres de l’Ebre 2.600,00 € Privat
09/10/2017 Representació de l’espectacle "Todo encaja" dins el programa d’actes del FesticAM2017 G.A.M.C. (UP Arte) 3.306,00 € Privat
09/10/2017 Representació de l’espectacle "El Laberint" dins el programa d’actes del FesticAM2017 F.H.F. (Itinerània) 1.378,00 € Privat
09/10/2017 Representació de l’espectacle "Xics del Xurrac" dins del programa d’actes del FesticAM2017 A.T.C. (Tombs Creatius) 954,00 € Privat
09/10/2017 Instal·lació de parallamps a la Torre de la Carrova amb Gavia Faraday, a la xemeneia de la zona de l’antic Castell així com d’un controlador de llamps a la xemeneia del Molí Adell Quibac SA 6.027,63 € Serveis
09/10/2017 Redacció del Pla director d’ordenació funcional de l’Ajuntament d’Amposta i dels seus edificis annexos M6 Arquitectura 2003 SLP 5.445,00 € Serveis
09/10/2017 Renovació subscripció manteniment anual Autodesk Map 3D per al període comprés del 06/12/2017 al 05/12/2018 NKE CAD Systems SL 914,76 € Serveis
09/10/2017 5 SAIs per a informàtica en renovació dels actuals que no funcionen correctament Microdelta Sistemes Informàtics SL 1.119,25 € Subministrament
09/10/2017 8 workstations per als departaments d’obres i urbanisme i informàtica M&C Systemebre SL 13.860,16 € Subministrament
09/10/2017 Martell elèctric Hitachi Mod. H65SB2, mini amoladora G12SN(S), Disc 115mm i amoladora G23SW2 W7 i Disc 230 mm (oferta especial) M.J. Llombart y CIA SRC 1.098,68 € Subministrament
09/10/2017 Martell elèctric Hitachi Mod. H65SB3 M.J. Llombart y CIA SRC 1.022,45 € Subministrament
09/10/2017 Grup electrogen portàtil trifàsic 400V Herraiz maquinaria SA 2.708,16 € Subministrament
04/10/2017 Mirall de tràfic per a l’encreuament de la C-12 amb el Carrer de la Mina Projectes i Instal·lacions d’espais urbans SL 151,25 € Subministrament
04/10/2017 Trofeus per a la Gala de l’Esport Metacrilatos Burgos SL 2.901,42 € Subministrament
04/10/2017 Alcoholímetre evidencial Alcostest 7510 amb impressora, maleta de transport, carregador individual, cable USB + 200 boquilles antiretorn 7510 evidencial Dextron Ingenieria de la Telecomunicación SA 6.617,50 € Subministrament
04/10/2017 Nova uniformitat de la Policia Local D.B.L. (Pro-Uniformes) 13.365,66 € Subministrament


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament