• Webs Municipals  

Totes les propostes

Objectius

L’objectiu principal d’aquesta fase és la de fomentar una reflexió que permeti a tota la ciutadania en general, així com a les entitats del municipi, elaborar propostes d’actuacions que permetin afrontar el futur del municipi, tenint presents les necessitats recurrents o noves que es podran tenir en aquest futur.

Criteris a seguir per les propostes

Les propostes hauran de seguir una sèrie de criteris per poder incloure’s en el procés. Alguns d’aquests criteris poden ser fàcilment identificables per les persones o entitats proposants, mentre que d’altres, haurà de ser necessàriament la comissió tècnica de validació la que determini si es compleixen.

 • Les propostes han d’incloure’s en els següents capítols del pressupost municipal:
  • Capítol 2 – despeses corrents en bens i serveis, on es poden incloure propostes referents a serveis o treballs... Per exemple, l’impuls del FestiCam o la creació de l’aula d’estudi als baixos de la biblioteca, totes dues, despeses previstes pel PAM.
  • Capítol 4 – transferències corrents, podent-se incloure propostes d’ajuts o subvencions a particulars o entitats amb una descripció el més concreta possible de l’objectiu pel qual es plantegen.
  • Capítol 6 – inversions reals, on es poden incloure propostes referents a inversions com pot ser la renovació de les installacions del gimnàs municipal o la creació d’una zona d’autocaravanes i esbarjo prop del nucli urbà, totes dues mesures previstes al PAM.
  • Per a més informació sobre com s’organitza un pressupost municipal podeu consultar el document Coneguem millor el pressupost municipal.
 • Ajustar-se a la partida econòmica del procés, 150.000€.
 • Viables legal i tècnicament i, per tant, el més concretes possibles per poder analitzar de la forma més ajustada possible la seva viabilitat.
 • De competència municipal
 • D’interès general
 • Inclusives i respectuoses amb els drets humans
 • No estar previstes en el pressupost municipal referent al 2021 de l’Ajuntament.
 • Ser sostenibles en el temps, fet que comporta que l’Ajuntament tingui la capacitat de mantenir-les, si és el cas, al llarg dels anys.
 • Anar acompanyades de les dades de contacte de les persones o entitats proposants.

Desenvolupament

L’elaboració i presentació de propostes es desenvoluparà entre l’1 de juny i el 31 de juliol.

La metodologia general proposada per aquesta fase es centra en la presentació de propostes mitjançant canals virtuals, tot i motivant i formant entorn una elaboració el màxim compartida possible de les mateixes, a través de la facilitació de dinàmiques participatives a seguir per tothom que hi estigui interessat.

Les propostes es podran presentar a títol individual, a títol familiar o a títol d’entitat.

Propostes individuals

Com presentar propostes a títol individual?

Es podran presentar a través del formulari virtual que estarà disponible al web del procés: tufas.amposta.cat, durant el període establert de presentació de propostes.

Podran presentar propostes totes les persones residents o amb una vinculació motivada amb Amposta. Cada persona podrà presentar 1 proposta.

Es posarà a disposició de tota la ciutadania un servei de suport telefònic per ajudar a elaborar i presentar propostes a aquelles persones que ho necessitin.

Per presentar una proposta individual, heu d’emplenar el següent formulari:

Propostes famílies

Com presentar propostes a títol familiar?

Totes les llars d’Amposta tenen la possibilitat també de presentar propostes elaborades conjuntament entre tots els membres de la llar, podent presentar com a màxim 1 proposta familiar per llar, fet que no va en detriment que cada membre pugui també presentar propostes a títol individual.

Per fer les vostres propostes familiars us proposem la següent dinàmica a seguir. Només cal que seguiu els passos que us indiquem a la guia i en acabar, presentar la proposta seleccionada a través d’aquest formulari:

Propostes entitats

Com presentar propostes a títol d’entitat?

S’informarà a totes les entitats del municipi de la possibilitat de presentar propostes a nivell d’entitat, facilitant-los-hi una guia a seguir per a l’elaboració i priorització de les mateixes de forma col·laborativa entre la junta de les entitats i les seves persones associades.
Cada entitat podrà presentar un màxim de 3 propostes.

Per fer les propostes de la vostra entitat, us proposem que seguiu la guia que us ajudarà en l’elaboració de les propostes. Un cop hagueu revisat la guia podeu presentar les propostes a través del formulari:

Les entitats rebran el suport de la comissió de coordinació per desenvolupar aquesta fase del procés.


Icones per Yu Luck de The Noun Project
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament