• Webs Municipals  

Inici Participació Tu fas Amposta! Totes les propostes

Totes les propostes

Objectius

L’objectiu principal d’aquesta fase és la de fomentar una reflexió que permeti a tota la ciutadania en general, així com a les entitats del municipi, elaborar propostes d’actuacions que permetin afrontar el futur del municipi, tenint presents les necessitats recurrents o noves que es podran tenir en aquest futur.

Criteris a seguir per les propostes

Les propostes hauran de seguir una sèrie de criteris per poder incloure’s en el procés. Alguns d’aquests criteris poden ser fàcilment identificables per les persones o entitats proposants, mentre que d’altres, haurà de ser necessàriament la comissió tècnica de validació la que determini si es compleixen.

 • Les propostes han d’incloure’s en els següents capítols del pressupost municipal:
  • Capítol 2 – despeses corrents en bens i serveis, on es poden incloure propostes referents a serveis o treballs... Per exemple, l’impuls del FestiCam o la creació de l’aula d’estudi als baixos de la biblioteca, totes dues, despeses previstes pel PAM.
  • Capítol 4 – transferències corrents, podent-se incloure propostes d’ajuts o subvencions a particulars o entitats amb una descripció el més concreta possible de l’objectiu pel qual es plantegen.
  • Capítol 6 – inversions reals, on es poden incloure propostes referents a inversions com pot ser la renovació de les installacions del gimnàs municipal o la creació d’una zona d’autocaravanes i esbarjo prop del nucli urbà, totes dues mesures previstes al PAM.
  • Per a més informació sobre com s’organitza un pressupost municipal podeu consultar el document Coneguem millor el pressupost municipal.
 • Ajustar-se a la partida econòmica del procés, 150.000€.
 • Viables legal i tècnicament i, per tant, el més concretes possibles per poder analitzar de la forma més ajustada possible la seva viabilitat.
 • De competència municipal
 • D’interès general
 • Inclusives i respectuoses amb els drets humans
 • No estar previstes en el pressupost municipal referent al 2021 de l’Ajuntament.
 • Ser sostenibles en el temps, fet que comporta que l’Ajuntament tingui la capacitat de mantenir-les, si és el cas, al llarg dels anys.
 • Anar acompanyades de les dades de contacte de les persones o entitats proposants.

Desenvolupament

L’elaboració i presentació de propostes es desenvoluparà entre l’1 de juny i el 31 de juliol.

La metodologia general proposada per aquesta fase es centra en la presentació de propostes mitjançant canals virtuals, tot i motivant i formant entorn una elaboració el màxim compartida possible de les mateixes, a través de la facilitació de dinàmiques participatives a seguir per tothom que hi estigui interessat.

Les propostes es podran presentar a títol individual, a títol familiar o a títol d’entitat.

Com presentar propostes a títol individual?

Es podran presentar a través del formulari virtual que estarà disponible al web del procés: tufas.amposta.cat, durant el període establert de presentació de propostes.
Podran presentar propostes totes les persones residents o amb una vinculació motivada amb Amposta. Cada persona podrà presentar 1 proposta.
Es posarà a disposició de tota la ciutadania un servei de suport telefònic per ajudar a elaborar i presentar propostes a aquelles persones que ho necessitin.

Com presentar propostes a títol familiar?

Totes les llars d’Amposta tenen la possibilitat també de presentar propostes elaborades conjuntament entre tots els membres de la llar, podent presentar com a màxim 1 proposta familiar per llar, fet que no va en detriment que cada membre pugui també presentar propostes a títol individual.
Les propostes familiars es podran presentar a través del mateix formulari facilitat per a les propostes individuals, on s’especificarà una proposta de dinàmica a seguir per elaborar propostes conjuntes i prioritzar aquella que es vol presentar a nivell de família.

Com presentar propostes a títol d’entitat?

S’informarà a totes les entitats del municipi de la possibilitat de presentar propostes a nivell d’entitat, facilitant-los-hi una guia a seguir per a l’elaboració i priorització de les mateixes de forma col·laborativa entre la junta de les entitats i les seves persones associades.
Cada entitat podrà presentar un màxim de 3 propostes.
Les propostes elaborades i prioritzades a nivell d’entitats es podran presentar a través d’un formulari online específic que estarà disponible a la web del procés.
Les entitats rebran el suport de la comissió de coordinació per desenvolupar aquesta fase del procés.


Icones per Yu Luck de The Noun Project
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament