• Webs Municipals  

Propostes


El període de votació de les propostes ja ha finalitzat.

Infrastructures i Equipaments Urbans

1. Implementar energies renovables als equipaments públics

Implementar fonts d’energia renovable per alguna instal·lació de caire públic com podria ser la instal·lació de panells solars a l’Ajuntament o centres mèdics. Per ajudar a revertir el canvi climàtic de forma local. 150.000€


2. Ampliació del carril bici

Ampliació del carril bici connectant amb el centre de la ciutat ja que estaria bé poder arribar a les escoles amb bicicleta. A les hores punta d’entrada i sortida de les escoles, donat el volum de cotxes que circulen, fa una mica de por anar amb els xiquets i xiquetes pel trànsit. 150.000€


3. Millora del clavegueram de la ciutat

Com tots sabeu no cal que plogui en excés per a que els carrers de la ciutat es neguin. És necessari que s’adeqüin correctament. 150.000€


4. Substitució de la retolació antiga de carrers

Existeixen nombroses plaques de pedra per tot el nucli urbà amb els noms en castellà de les vies que haurien de ser substituïdes per plaques noves en català i la denominació d’acord amb la normalització del nomenclàtor aprovada l’any 2017. 130.000€


5. Arreglar el paviment dels carrers

Hi ha molts carrers al poble on és necessari repassar el paviment, ja que hi ha molts forats. 150.000€


6. Arreglar el camí del Montsià

Arreglar el camí del Montsià que va des de la base de l’helicòpter fins al final. 50.000€


7. Arreglar les voreres

Arreglar la majoria de voreres per evitar caigudes.150.000€


8. Asfaltar l’antic camí de Freginals

Asfaltar l’antic Camí dels Freginals, actual carretera de Freginals.150.000€


9. Fer accessibles universalment diferents espais de la ciutat

Fer accessible universalment, sobretot a nivell cognitiu (amb l’ús de pictogrames i indicacions visuals per a afavorir l’orientació i reconeixement de determinats espais) i en qüestió de mobilitat (adaptant i fent accessibles carreres i avingudes).150.000€


10. Col·locar més contenidors de brossa

Col·locar més contenidors a certes parts del poble o augmentar la freqüència de recollida, perquè solen estar sempre plens, en brossa per fora, per l’excés de volum de gent a la mateixa zona dels contenidors. Si no es detecta necessitat d’ampliar el servei, es destinarà la partida a la neteja i manteniment de l’exterior de les illes per evitar les bosses de brossa. 20.000€


11. Subvenció per rehabilitar edificis antics

Crear una subvenció per tal que les persones propietàries dels immobles en mal estat de conservació puguin rehabilitar-los. L’objectiu d’aquest proposta és revitalitzar l’espai urbà, per tal que els comerços puguin tornar a instal·lar-s’hi i els immobles rehabilitats entrin a formar part del parc d’habitatges de la ciutat. 150.000€


Entorn Natural

12. Millora del Parc dels Xiribecs

Millorar l’estat del Parc dels Xiribecs transformant-lo en una zona verda, en flors i sense terra seca, amb zones per menjar (pícnic) i gaudir de l’entorn. En espai de joc infantil lliure, amb sorrals, tirolina, troncs, nius d’animals, cases de fusta i espais per conviure-hi tots. 150.000€


13. Disposar d’un espai per a l’activitat d’aprenentatge sobre la serra del Montsià

Revaloritzar la Serra del Montsià com a entorn d’aprenentatge i esbarjo a través de projectes d’oci actiu i familiar a la natura, serveis a la comunitat educativa, voluntariat, accions de preservació de la natura, projectes d’educació en el lleure i una escola bosc. 150.000€


14. Fer de la via de Val de Zafán una via verda

Netejar i habilitar la via Val de Zafán per ser utilitzada per la ciutadania com una Via Verda, des del Pla d’Empúries i fins l’altura de la Torre de la Carrova. 150.000€


15. Recuperar el barranc de la Mina, el jardí del Bou i el roquer d’Amposta com a zones de passeig/parc urbà

Recuperar les zones del barranc de la Mina, jardí del Bou i roquer d’Amposta d’un gran valor natural especialment per les seves surgències d’aigua. Fer una zona de passeig interpretatiu circular i parc urbà, entre l’entrada del jardí del Bou fins arribar al nucli urbà. 150.000€


16. Crear més zones i espais verds

Reforestació i plantada d’arbres. No només voreres, marges de camins, sinó parcs i altres espais urbans que es troben pràcticament sense arbres ni ombra on refugiar-se del sol amb l’objectiu de: mitigar el canvi climàtic, millorar de la qualitat de l’aire, millora la salut, fer un paisatge urbà més agradable, contribuir al benestar físic i emocional, fer més espais de trobada, regular les temperatures i fer més zones d’ombra. 150.000€


17. Creació d’un hort urbà

Hort urbà verd on els joves tinguin un paper de manteniment, que sigui autosostenible i on també hi hagi: planters, dipòsit d’aigua de pluja, espai de trobada, espai de mini deixalleria, espai per als residus orgànics (compost). Tot plegat per donar-li un altre ús a una zona amb mirada de futur i ecològica. 80.000€


Espai de convivència

18. Zona de pícnic i barbacoes

Un pícnic o zona d’esbarjo amb zona de barbacoes, arbres, taules, punt d’aigua en un lloc accessible. 85.000€


19. Instal·lar estructures funcionals "street workout"

Estructura per a la pràctica d’entrenaments funcionals, que permeten fer diferents exercicis. Crec que aniria molt bé que una petita part d’aquest pressupost anés destinat en aquesta inversió, donaria una bona imatge a la nostra ciutat.25.000€


20. Fer un parc infantil participatiu davant de l’Institut Escola Agustí Barberà

Un parc que sigui accessible per a totes i tots, amb àrees d’equilibri, destresa, escalada i gronxadors, àrea de moviment, una tirolina, una caseta tipus ludoteca per als infants més petits, un àrea solar on poder explorar jocs sobre un rellotge de sorra o una bola del món, un sorral... 100.000€


21. Casal de joves

Casal jove per als nois i noies a partir de 12 anys amb un espai d’oci i esbarjo, zona de bar o restaurant on poder menjar i passar-hi l’estona. 150.000€


22. Renovar les instal·lacions de l’auditori municipal

Reformar l’Auditori municipal a nivell d’il·luminació, so, climatització, una cambra fosca i un accés propi i separat d’EUSES, amb l’objectiu de poder realitzar, a més a més de les activitats actuals, concerts de música, obres teatrals, dansa... 150.000€


23. Millorar el gimnàs municipal

Millorar les instal·lacions de la piscina municipal, concretament les del gimnàs municipal per renovar el material i la infraestructura què disposa, comprar màquines noves i més completes. 60.000€


24. Millores a la pista d’atletisme

Reformar la pista d’atletisme amb les següents intervencions: pavimentar accessos, vestidors i magatzem amb l’objectiu de millorar les instal·lacions per poder donar resposta a tots els usuaris i poder organitzar competicions d’un nivell superior. 8.500€


25. Reparar la infraestructura malmesa dels col·legis públics

Proposta d’ajut als col·legis públics per adequar-se a la nova normalitat. Reparació d’infraestructura malmesa pel deteriorament. 120.000€


Promoció de la ciutat

26. Crear una àrea de pernoctació per autocaravanes

Àrea de pernoctació amb servei de buidatge d’aigües residuals i recàrrega d’aigua. 30.000€


27. Millora senyalització turística de camins i corriols

Itineraris saludables i esportius, des de l’ entorn urbà fins a l’entorn natural més proper i catalogació i millora de la senyalització de rutes i camins ja existents a la serra del Montsià. 30.000€


28. Catalogació del patrimoni arquitectònic d’Amposta i bases de subvenció per a la seva rehabilitació

Fer un catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat incloent-hi les façanes històriques d’especial interès, elements patrimonials, etc. per a tenir-ne un registre. A partir d’aquest catàleg crear una figura administrativa per tal de protegir aquest elements a fi d’evitar el seu enderroc i d’aquesta manera protegir el patrimoni arquitectònic. En segon lloc, creació d’ajuts econòmics per tal de restaurar aquestes façanes, subvencionant un percentatge del seu cost. 150.000€


29. Crear un concurs d’Art Efímer

Crear un concurs d’art efímer a la nostra ciutat, d’àmbit nacional i si el pressupost ho permet, internacional. Concurs similar al de Girona amb Temps de Flors, però en un format més reduït. 100.000€


30. Crear una bèstia de foc

Realització d’una bèstia d’imatgeria popular municipal que representi la ciutat d’Amposta arreu en concursos i trobades, de la qual en podran fer ús les entitats municipals. 10.000€


Benestar i progrés social

31. Ajuts a la independització de joves

Ajudes a l’emancipació de les persones joves a l’hora de trobar un habitatge. 100.000€


32. Campanya de sensibilització i conscienciació del maltractament a la gent gran

Campanya de sensibilització i conscienciació del maltractament a la gent gran. Consistent en espais amb professionals i gent gran, treball amb els instituts, sensibilització sobre el maltractament i ajuda psicològica i emocional. 10.000€


33. Crear un espai snoezelen municipal

Creació d’un espai Snoezelen municipal per tal de proporcionar a tota la població indistintament de les seves capacitats, necessitats i condicions, una millor qualitat de vida, atenent al benestar integral de tota la ciutadania. 50.000€


34. Facilitar monitors/res de NEE als col·legis públics

Proposta d’ajut als col·legis públics per adequar-se a la nova normalitat i poder comptar amb més personal qualificat per al menjador escolar en haver de respectar i limitar l’aforament i vetlladora per nens amb Necessitats Educatives Especials. 30.000€


Vota!

Informe de validació


Descarregar informe de validació (PDF 496KB)

Objectius

L’objectiu principal d’aquesta fase és la de fomentar una reflexió que permeti a tota la ciutadania en general, així com a les entitats del municipi, elaborar propostes d’actuacions que permetin afrontar el futur del municipi, tenint presents les necessitats recurrents o noves que es podran tenir en aquest futur.

Criteris a seguir per les propostes

Les propostes hauran de seguir una sèrie de criteris per poder incloure’s en el procés. Alguns d’aquests criteris poden ser fàcilment identificables per les persones o entitats proposants, mentre que d’altres, haurà de ser necessàriament la comissió tècnica de validació la que determini si es compleixen.

 • Les propostes han d’incloure’s en els següents capítols del pressupost municipal:
  • Capítol 2 – despeses corrents en bens i serveis, on es poden incloure propostes referents a serveis o treballs... Per exemple, l’impuls del FestiCam o la creació de l’aula d’estudi als baixos de la biblioteca, totes dues, despeses previstes pel PAM.
  • Capítol 4 – transferències corrents, podent-se incloure propostes d’ajuts o subvencions a particulars o entitats amb una descripció el més concreta possible de l’objectiu pel qual es plantegen.
  • Capítol 6 – inversions reals, on es poden incloure propostes referents a inversions com pot ser la renovació de les installacions del gimnàs municipal o la creació d’una zona d’autocaravanes i esbarjo prop del nucli urbà, totes dues mesures previstes al PAM.
  • Per a més informació sobre com s’organitza un pressupost municipal podeu consultar el document Coneguem millor el pressupost municipal.
 • Ajustar-se a la partida econòmica del procés, 150.000€.
 • Viables legal i tècnicament i, per tant, el més concretes possibles per poder analitzar de la forma més ajustada possible la seva viabilitat.
 • De competència municipal
 • D’interès general
 • Inclusives i respectuoses amb els drets humans
 • No estar previstes en el pressupost municipal referent al 2021 de l’Ajuntament.
 • Ser sostenibles en el temps, fet que comporta que l’Ajuntament tingui la capacitat de mantenir-les, si és el cas, al llarg dels anys.
 • Anar acompanyades de les dades de contacte de les persones o entitats proposants.

Desenvolupament

L’elaboració i presentació de propostes es desenvoluparà entre l’1 de juny i el 31 de juliol.

La metodologia general proposada per aquesta fase es centra en la presentació de propostes mitjançant canals virtuals, tot i motivant i formant entorn una elaboració el màxim compartida possible de les mateixes, a través de la facilitació de dinàmiques participatives a seguir per tothom que hi estigui interessat.

Les propostes es podran presentar a títol individual, a títol familiar o a títol d’entitat.

Propostes individuals

Com presentar propostes a títol individual?

Es podran presentar a través del formulari virtual que estarà disponible al web del procés: tufas.amposta.cat, durant el període establert de presentació de propostes.

Podran presentar propostes totes les persones residents o amb una vinculació motivada amb Amposta. Cada persona podrà presentar 1 proposta.

Es posarà a disposició de tota la ciutadania un servei de suport telefònic per ajudar a elaborar i presentar propostes a aquelles persones que ho necessitin.

Per presentar una proposta individual, heu d’emplenar el següent formulari:

Propostes famílies

Com presentar propostes a títol familiar?

Totes les llars d’Amposta tenen la possibilitat també de presentar propostes elaborades conjuntament entre tots els membres de la llar, podent presentar com a màxim 1 proposta familiar per llar, fet que no va en detriment que cada membre pugui també presentar propostes a títol individual.

Per fer les vostres propostes familiars us proposem la següent dinàmica a seguir. Només cal que seguiu els passos que us indiquem a la guia i en acabar, presentar la proposta seleccionada a través d’aquest formulari:

Propostes entitats

Com presentar propostes a títol d’entitat?

S’informarà a totes les entitats del municipi de la possibilitat de presentar propostes a nivell d’entitat, facilitant-los-hi una guia a seguir per a l’elaboració i priorització de les mateixes de forma col·laborativa entre la junta de les entitats i les seves persones associades.
Cada entitat podrà presentar un màxim de 3 propostes.

Per fer les propostes de la vostra entitat, us proposem que seguiu la guia que us ajudarà en l’elaboració de les propostes. Un cop hagueu revisat la guia podeu presentar les propostes a través del formulari:

Les entitats rebran el suport de la comissió de coordinació per desenvolupar aquesta fase del procés.


Icones per Yu Luck de The Noun Project

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament