Inici Informació Oficial Contractació Pública Resum dels contractes majors

Resum dels contractes majors


Si voleu consultar el detall de cadascun dels contractes majors, podeu fer-ho al  Perfil del Contractant.

Núm. Exp. Nom expedient Data adjudicació Data contracte Data inici Data acabament
2018-001-SU Subministrament equips reprografia (obert) 26/11/2019 (Ple) 06/06/2019 01/07/2019 30/06/2024
2018-002-SE Servei neteja platja Eucaliptus (simplificat) 11/06/2018 (JGL) 15/06/2018 15/06/2018 14/06/2023
2018-003-SU Subministrament menús La Sequieta (simplificat) 16/07/2018 (JGL) 28/08/2018 12/09/2018 30/06/2022
2018-004-OB Obra Sindicat (obert) 16/07/2018 (JGL) 06/08/2018 28/09/2018 27/09/2019
2018-005-OB Borsa clavegueram 2018 (simplificat) 01/10/2018 (JGL) 04/10/2018 02/11/2018 01/11/2019
2018-006-OB Borsa camins 2018 (simplificat) 09/07/2018 (JGL) 10/07/2018 16/01/2019 12/07/2019
2018-007-SU Subministrament leds - complementari 2017 (simplificat- lots)2018-008-SE Direcció obra Sindicat (simplificat - lots)
Lot 1. Serveis de direcció de l’obra (Jaume Sagarra Sanz) 08/08/2018(JGL) 21/08/2018 28/09/2018 27/09/2019

Lot 2. Serveis de direcció d’execució d’obres (Marc Pons espinach) 08/08/2018(JGL) 21/08/2018 28/09/2018 27/09/2019

Lot 3. Serveis de direcció d’execució d’instal·lacions (Xavier Fornés Bort) 08/08/2018(JGL) 21/08/2018 28/09/2018 27/09/2019

Lot 4. Coordinació de seguretat i salut (Jaume Sagarra Sanz) 08/08/2018(JGL) 21/08/2018 28/09/2018 27/09/2019
2018-009-OB Obra regeneració façana fluvial (simplificat) 16/07/2018 (JGL) 31/07/2018

2018-010-OB Projecte i obra centre gent gran (obert) 10/09/2018 (JGL) 05/10/2018 24/04/2019 23/02/2020
2018-011-SE Servei d’ambulàncies (preventius) (simplificat) 08/08/2018 (JGL) 24/08/2018 01/10/2018 31/12/2019
2018-012-OB Reforma de coberta i paviment pavelló poliesportiu (simplificat) 12/11/2018 (JGL) 31/12/2018 16/05/2019 16/09/2019
2018-013-SE Direcció obra Centre cívic gent gran (simplificat - lots)
Lot 1. Serveis de direcció de l’obra (Jaume Sagarra Sanz) 17/09/2018 (JGL) 01/10/2018 24/04/2019 23/06/2020

Lot 2. Serveis de direcció d’execució d’obres (Marc Pons Espinach) 17/09/2018 (JGL) 01/10/2018 24/04/2019 24/06/2020

Lot 3. Serveis de direcció d’execució d’instal·lacions (Xavier Fornés Bort) 17/09/2018 (JGL) 01/10/2018 24/04/2019 25/06/2020

Lot 4. Coordinació de seguretat i salut (Marc Pons Espinach) 15/10/2018 (JGL) 23/10/2018 24/04/2019 26/06/2020
2018-014-SE Racionalització procediments (simplificat) 10/09/2018 (JGL) 19/09/2018 01/10/2018 30/09/2020
2018-015-SE Neteja viària i jardineria (obert – harmonitzat)
Lot 1. Serveis de neteja viària i manteniment d’espais verds 29/10/2018 (Ple) 18/06/2019 01/08/2019 31/07/2024

Lot 2. Serveis manteniment Parc Xiribecs i Camí de Sirga 29/10/2018 (Ple) 14/01/2019 01/02/2019 31/01/2024
2018-016-SU Subministrament gestió cues (obert simplificat) 08/10/2018 (JGL) 16/10/2018

2018-017-SU Subministrament sistema video-actes (adhesió ACM) 08/08/2018 (JGL)


2018-018-OB Borsa asfalt 2018 (simplificat) 24/12/2018 (JGL) 14/01/2019 14/02/2019 13/02/2020
2018-019-OB Adequació espais verds (simplificat) 26/11/2018 (JGL) 31/12/2018 31/01/2019 20/09/2019
2018-020-SE Sis (obert) 03/12/2018 (JGL) 27/12/2018 01/01/2019 31/12/2019
2018-021-SU Renovació llicències informàtiques (simplificat)
Lot 1. Oracle Database Standard Edition 2 (1 processor perpetual). 10/12/2018 (JGL) 28/12/2018 28/12/2018 27/12/2020

Lot 2. Veeam Backup Essentials Enterprise for VMware (6 sockets). (Informàtica i comunicacions Tarragona SA) 17/12/2018 (JGL) 24/12/2018 22/12/2018 21/12/2020

Lot 3. Autocad Map 3D (1 llicència). NKE CAD SYSTEMS, SL 10/12/2018 (JGL) 28/12/2018 06/12/2018 05/12/2020

Lot 4. Controlador i punts d’accés Ruckus. (Telefónica soluciones de informática y comunicaciones de España SAU ) 10/12/2018 (JGL) 14/01/2019 14/01/2019 13/01/2021
2018-022-SE Manteniment programari TAO (negociat sense publicitat) 17/12/2018 (JGL) 02/01/2019 01/01/2019 31/12/2019
2018-023-SE Manteniment programa Deporwin (negociat sense publicitat) 17/12/2018 (JGL) 02/01/2019 01/01/2019 31/12/2019
2018-024-SE Manteniment programa Amposta Ràdio (negociat sense publicitat) 17/12/2018 (JGL) 02/01/2019 01/01/2019 31/12/2019
2018-025-SE Manteniment programa Policia local (negociat sense publicitat) 17/12/2018 (JGL) 02/01/2019 01/01/2019 31/12/2019
2018-26-OB Ampliació fibra òptica (obert simplificat – lots)
Lot 1. Estesa de fibra òptica (Obremo SL) 11/01/2019(JGL) 28/12/2018 11/02/2019 10/04/2019

Lot 2. Electrònica de xarxa DESERT


2018-27-SU Subministrament 2 estacions recàrrega vehicles elèctrics (adhesió ACM)2018-28-SU Subministrament elèctric 2019 (adhesió ACM) 03/12/2018 (JGL)
01/01/2019 31/12/2019
2018-29-PR Assegurances responsabilitat civil, protecció jurídica i responsabilitat càrrecs electes i personal 2019 (adhesió ACM) 24/12/2018 (JGL)
01/01/2019 31/12/2019
2018-30-PR Assegurança danys edificis 2019 (simplificat sumari) 24/12/2018 (JGL)
01/01/2019 31/12/2019
2018-31-PR Assegurança col·lectiva accidents 2019 (simplificat sumari) 24/12/2018 (JGL)
01/01/2019 31/12/2019
2018-32-PR Assegurança flota vehicles i protecció jurídica flota vehicles 2019 (simplificat sumari) 28/12/2018 (JGL)
01/01/2019 31/12/2019
2018-33-OB Millora de l’accessibilitat als recursos turístics (simplificat sumari) 04/02/2019 (JGL)
19/02/2019 02/08/2019
2018-34-OB Millora de la mobilitat a l’àmbit de l’encanyissada (simplificat sumari) 04/02/2019 (JGL)
14/02/2019 01/04/2019
2018-35-OB Construcció PAV2 (obert) 20/03/2019 (Ple) 08/04/2019 30/04/2019 31/12/2019Subministrament de combustible per als vehicles i maquinària del Parc Mòbil 22/01/2018 (JGL)
01/01/2018 30/12/2021
Núm. Exp. Nom expedient Data adjudicació Data contracte Pròrrogues Adjudicatari Import licitació (IVA exclòs) Import adjudicació (IVA exclòs)
2019-01-SE Serveis grua (obert) 30/05/2019 (JGL) 17/06/2019 2 Servigrues Tomàs SL 136.363,64 € 136.363,64 €
2019-02-SE Impuls-lab (obert) 25/03/2019 (JGL) 23/04/2019 no LabCoop SCCL 28.000,00 € 26.100,00 €
2019-03-PR Actuació Melendi (negociat sense publicitat) 10/06/2019 (JGL) 17/06/2019 no Abril Producciones SL 25.000,00 € 25.000,00 €
2019-04-SE Gestió cementiri
2019-05-OB Foment turisme (obert simplificat) 30/5/2019 (JGL) 03/06/2019 no Contregisa 464.069,96 € 406.520,94 €
2019-06-SE Anglès llars infants (obert) 19/08/2019 (JGL) 22/08/2019 3 Ester Escrihuela Simó 15.210,00 € 12.600,00 €
2019-07-OB Borsa asfalt 2019 (simplificat)

2019-08-SE Recuperació i posada en valor de la Celòquia del Castell dels Cavallers de l’ordre de Sant Joan d’Amposta (Montsià) 05/08/2019 (JGL) 07/08/2019 no Brull i Alfonso arquitectura i patrimoni SLP 52.200,00 € 41.760,00 €
2019-09-PR Serveis bancaris (obert) 04/11/19 DESERT


8.052,96€
2019-10-SE Muntatge fires (obert) 11/11/2019 (JGL) 15/11/2019 3 Servelec PSF 38.016,53 € 34.219,01 €
2019-11-OB Edifici carrer Sant Roc (obert) 03/02/2020 (JGL) 20/02/2020 no Adolfo Constructors del Montsià SL 631.995,64 € 611.898,20 €
2019-12-OB Església Poble Nou (simplificat) 11/11/2019 (JGL) 15/11/2019 8 mesos Adolfo Constructors del Montsià SL 195.383,70 € 189.522,19 €
2019-13-SU Energia elèctrica 2020 30/9/2019 (JGL) 30/09/2019 9 mesos Endesa Energia SAU

2019-14-OB Celòquia Castell 23/03/2020 (JGL) 06/04/2020
Adolfo Constructors del Montsià SL 495.867,77 € 431.281,00 €
2019-15-OB Substitució enllumenat zona centre del nucli urbà


Lot 1 Subministrament de lluminàries vials 02/03/2020 (JGL) 21/03/2020
C&G Carandini SA 94.407,46 € 54.285,00 €

Lot 2 Subministrament de lluminàries decoratives 02/03/2020 (JGL) 21/03/2020
C&G Carandini SA 22.619,52 € 13.908,34 €

Lot 3 Instal·lació elèctrica, quadres de comandament i telegestió 16/03/2020 (JGL) 24/03/2020
SECE SA 218.749,69 € 175.642,54 €

Lot 4 Obra civil83.882,99 €
2019-16-SE Direcció Festa mercat a la plaça (obert) desestiment 18/11
2019-17-PR Assegurança danys edificis 2019 (simplificat sumari) desert (JGL 18/11/19)
2019-18-PR Assegurança col·lectiva accidents 2019 (simplificat sumari) 2/12/19 (JGL) 02/12/2019 no Caser Seguros SA 10.000,00 € 6.802,10 €
2019-19-PR Assegurança flota vehicles i protecció jurídica flota vehicles 2019 (simplificat lots) (Lot 1) 09/12/2019 (JGL) 09/12/2019 no Axa Seguros Generales SA 19.000,00 € 15.294,61 €

Lot 2 (protecció jurídica) 09/12/2019 (JGL) 09/12/2019 no Maria Cinta Morales Burjales 3.000,00 € 1.813,09 €
2019-20-SE Preventius - ambulàncies (obert simplificat) 23/12/2019 (JGL) 31/12/2019 3 Ivemon Ambulancias Egara SL 31.120,00 € 31.120,00 €
2019-21-SE Revista Amposta (obert) 23/12/2019 (JGL) 31/12/2019 1 Producciones Mic SL 17.000,00 € 11.990,00 €
2019-22-SU Productes químics piscines (obert) 23/12/2019 (JGL) 13/01/2020 1 Apliclor Water Solutions SAU 26.371,77 € 26.371,77 €
2019-23-SE Direcció Festa mercat a la plaça (obert) 2 23/12/2019 (JGL) 02/01/2020 3 Jordi Príncep Cabrera 10.022,73 € 10.022,73 €
2019-024-PR Assegurança danys edificis 2019 (simplificat sumari) 2 9/12/2019 (JGL) 09/12/2019 no Maria Cinta Morales Burjales 17.400,00 € 15.795,00 €
Núm. Exp. Nom expedient Procediment Data adjudicació Data contracte Adjudicatari Import licitació (IVA exclòs) Import adjudicació (IVA exclòs)
2020-001-PA Concessió de subsòl del PMU-1 per destinar-lo a aparcament concessió adm. desert2020-002-SU Subministrament d’estació de recàrrega per vehicles elèctrics
10/02/2020 24/02/2020 Etecnic movilidad eléctica SRL
30873,15 € (IVA inclòs)
2020-003-SE Servei d’organització del Triatló Amposta negociat sp 24/08/2020 01/11/2020 EMP Sports Events SLU 10500 10.500,00 €
2020-004-OB Lot 4 Execució del Projecte “Substitució d’enllumenat Zona centre del nucli urbà delimitada entre l’Av. Sta. Bàrbara, C/Barcelona i Av. Catalunya” obert 24/08/2020 17/11/2020 Adolfo constructors del Montsià SL
81.265,29 €
2020-005-OB Borsa de clavegueram 2020 obert simplificat 05/06/2020 30/06/2020 Construccions 3G SA 82.644,63 € 82.644,63 €
2020-006-SE Manteniment ascensors obert 16/11/2020 19/11/2020 Thyssenkrupp elevadores SLU 18.000,00 € 18.000,00 €
2020-007-PR Contracte de serveis artistics per a la redacció d’un projecte de recerca i creació artística en relació als espais naturals protegits de Girona
2020-008-SU Contracte de subministrament de llicències i maquinari per a l’actualització dels servidors de telefonia IP de l’Ajuntament d’Ampostaa a la darrera versió disponible del fabricant. obert simplificat 21/09/2020 08/10/2020 Aplicaciones Eléctricas ENE SA 20.661,16 € 17.328,00 €
2020-009-SU Contracte de subministrament de llicències informàtiques obert
Lot 1. oracles Database Standrad Edition 2
26/10/2020 28/12/2020 Oracle Ibérica SRL 3.388,00 € 2.730,00 €

Lot 2. Veeam Backup Essentials Enterprise for VMWare
26/10/2020 22/12/2020 Servicios Microinformática SA 1.512,50 € 1.140,09 €

Lot 3. Autocad Map 3D
26/10/2020 06/11/2020 NKE Cad Systems SL 1.028,50 € 800,00 €

Lot 4. Controlador i punts d’accés Ruckus
26/10/2020 14/01/2021 E-Ports Ample de Banda i Internet SL 847,00 € 598,31 €

Lot 5. Zimbra Collaboration Suite
DESERT2020-010-PA Concessió ús terrenys per instal·lació dipòsit per distribució gas a Poble Nou del Delta.
16/11/20202020-011-ES Transferència de residus
17/11/20

18.340,00€
2020-012-SE Manteniment programari TAO (negociat sense publicitat) negociat sp 09/12/2020 23/12/2020 T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU
21.300,00 €
2020-013-SE Manteniment programa Deporwin (negociat sense publicitat) negociat sp 09/12/2020 13/01/2021 TINNOVA INGENIERIA APLICADA SA
1.075,00 €
2020-014-SE Manteniment programa Amposta Ràdio (negociat sense publicitat) negociat sp 09/12/2021 16/12/2020 Agrupación de servicios y productos de audio SLU
23.138,05
2020-015-OB Substitució d’enllumenat a Zona Xiribecs i Av. Catalunya – Carrer Sebastià Joan Arbó - Balada i Urbanització Favaret (Desestiment) desestiment 21/12/20202020-016-SE Serveis de missatgeria obert simplificat
01/07/2021 Emis Manteniments i Serveis SLU

2020-017-PA Concessió ús terrenys per instal·lació dipòsit per distribució gas a Poble Nou del Delta. concessió adm. 21/12/2020 05/01/2021 Iberpropano SA 1.800,00 € 1.800,00 €
2020-018-SU Subministrament de material per Amposta Ràdio negociat sp 15/03/2021 18/03/2021 Agrupación de servicios y productos de audio SLU 23.138,05 € 23.138,05 €
2020-018-OB Borsa clavegueram 2021 obert simplificat 04/01/2021 07/01/2021 Construccions 3G SA 165.289,26 € 165.289,26 €
2020-019-OB Substitució d’enllumenat a Zona Xiribecs i Av. Catalunya – Carrer Sebastià Joan Arbó - Balada i Urbanització Favaret obert

Lot 1. Lluminàries vials
08/03/2021 09/03/2021 C&G Carandini SA 166.145,42 € 157.838,15 €

Lot 2. Lluminàries decoratives
08/03/2021 09/03/2021 C&G Carandini SA 73.745,49 € 70.058,22 €

Lot 3. Instal·lació elèctrica, obra civil i quadres de comandament
08/03/2021 09/03/2021 S. Española de Construcciones Electricas SA (SECE), 185.918,90 € 131.096,43 €
Núm. Exp. Nom expedient Procediment Data adjudicació Data contracte Adjudicatari Import licitació (IVA exclòs) Import adjudicació (IVA exclòs)
2021-01-OB Acabament FabLab obert simplificat

Sercodelta Empresa Constructora SL 93.479,98 € 89.587,78 €
2021-02-OB Substitució enllumenat 2021


Lot 1 obert 25/08/2021 01/10/2021 C&G Carandini SAU 366.510,48 € 355.766,40 €

Lot 2 obert 09/08/2021 25/08/2021 CM Salvi SL 91.538,37 € 91.080,68 €

Lot 3 obert 09/08/2021 13/08/2021 SECE SA 320.212,01 € 319.636,16 €
2021-03-SE Publicitat mitjans comunicació


Lot 1. Gestió de la publicitat de Ràdio Amposta obert simplificat 26/04/2021 01/07/2021 JP Pro Barcelona SL 12.900,00 €

Lot 2. Gestió de la publicitat de la Revista Amposta obert simplificat desert2021-04-OB Recuperació antigues ruïnes de Santa Susanna no licitat
2021-08-SU Mobles sindicat obert simplificat sumari desisitit2021-09-MI Sistema gestió integral harmonitzat
2021-10-SE Grup escultòric negociat sense publicitat
2021-11-ES Transferència de residus obert
2021-012-SU Fresadores FabLab obert simplificat sumari 10/08/21
Elias Jadraque SA 28.248,88 € 28.240,00 €
2021-13-SU Mobiliari FabLab obert simplificat sumari en licitació2021-014-SU Mobles sindicat obert simplificat sumari 09/08/21
M&C Systemebre SL 17.541,97 € 12.113,03 €
2021-015-OB Arranjament camins 2021 obert simplificat 06/09/2021 15/09/2021 Contregisa 82.644,63 € 82.644,63 €
2021-016-OB Camí Sant Carles obert simplificat 27/09/2021 29/09/2021 Contregisa 92.336,78 € 92.097,26 €
2021-017-OB Borsa asfalt 2021-2022 obert simplificat 13/09/2021 15/09/2021 Becsa SA 99.173,55 € 99.173,55 €
2021-018-OB Borsa claveguera 2021 obert simplificat 13/09/2021 15/09/2021 Contregisa 165.289,26 € 165.289,26 €
2021-019-OB Borsa paviments 2021 obert simplificat 27/09/2021 29/09/2021 Contregisa 82.644,63 € 82.644,63 €
2021-020-SU Equipament informàtic FabLab acord marc
2021-021-OB Urbanització Av. Generalitat obert 04//10/2021
Transmaber SL 330.574,79 € 297.583,43 €
2021-022-SU Subministrament productes piscina obert en licitació2021-023-OB Coberta pistes futbol sala obert simplificat en licitació

87.201,03 €
2021-024-OB Arranjament camins aiguats 2020 obert simplificat en licitació

343.147,16 €
2021-025-OB Ampliació pati escola Consol Ferré. Pista i passatge obert simplificat
2021-026-SU Subministrament combustible parc mòbil obert simplificat
2021-027-PR Assegurança col·lectiva d’accidents simplificat sumari 27/12/21
Markel Insurance SE 20.000,00 € 6.064,97 €
2021-028-PR Assegurança danys immobles simplificat sumari 27/12/21
Cinta Morales Brujalés 36.000,00 € 17.977,01 €
2021-029-PR Contracte privat assegurança dels danys dels vehicles i de la protecció jurídica dels vehicles del parc mòbil de l’Ajuntament d’amposta - anys 2022-2023 simplificat sumari


44.000,00 €

Lot 1 obert 27/12/21
Seguros Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros
12.375,00 €

Lot 2 obert 27/12/21
Cintta Morales Burjalés
1.239,96 €
2021-030-SU Subministrament cuina Centre Cívic obert simplificat 07/02/22
Accensi Instal·lacions SL 53.492,50 € 31.714,02 €
2021-031-SU Subministrament mobiliari per a l’edifici del Sindicat obert simplificat 12/27/21
M&C Systembre SL 25.251,54 € 19.098,73 €
2021-032-SU Subministrament pantalla LO PATI simplificat sumari
2021-033-OB Arranjament de diversos camins 2021-2022 obert simplificat
2021-034-SE Edició i impressió de la Revista Amposta simplificat sumari 27/12/21
Sistemes de Comunicació Gràfica SA 12.809,92 € 9.988,94 €
2021-035-SE Servei d’inspecció, neteja i desembossament de la xarxa de clavegueram

2021-036-SE Manteniment xarxa corporativa Obert simplificat
2021-037-SE Servei de manteniment en matèria de protecció contra incendis

2021-038-OB Ampliació i rehabilitació Biblioteca Sebastià Juan Arbó obert simplificat
Núm. Exp. Nom expedient Procediment Data adjudicació Data contracte Adjudicatari Import licitació (IVA exclòs) Import adjudicació (IVA exclòs)
2022-001-SE Serveis publicitat institucional en els mitjans de comunicació Obert 05/09/22 13/09/22 Medialog Comunicació SL 71.100,00 71.100,00
2022-002-SU Subministrament paper Compra agregada 31/01/20212022-003-OB Bossa serveis Obert simplificat 30/08/2022 05/09/2022 CONSTRUCCIONS 3G, SA
IMPORT MÀXIM: 200.000,00
2022-004-PA Arrendament caselles del mercat 4, 5 i 6 carrer Primer de Maig Subhasta 04/04/22 12/09/2022 Sergio Ramon Galiana Matamoros
Cànon mensual: 1.205,00
2022-005-PA Alienació de béns mobles maquinària i altres materials de l’antic escorxadador Subhasta Desert2022-006-OB Reurbanització del carrer França i entorn del pavelló de tecnificació Obert simplificat 12/07/2022 13/07/2022 CONSTRUCCIONS 3G, SA
183.848,67
2022-007-OB Urbanització del Passeig canal i infraestructura ciclista_Eix 2 Obert simplificat 18/07/22 22/07/22 Servidel SLU 230.754,99 202.982,35
2022-007-PA Concessió l’explotació dels serveis de temporada que s’estableixin a les platges del terme municipal d’Amposta Obert 04/07/22 11/07/22 Diversos

2022-008-SU Subministrament jocs infantils parc Agustí Barberà Obert supersimplificat 04/07/22
Juegos Kompan SA 18.181,82 15.599,00
2022-009-SU Subministrament de menús per a la llar d’infants la Sequieta Obert simplificat 05/09/2022 05/09/2022 CUINA GESTIÓ SL 14.000,00 (amb IVA) PREU PER MENÚ 4,5€
2022-010-PA Alienació venda parcel·la Oriola Subhasta 18/07/22
Montsià Solucions OT SL 42.975,20 42.975,20
2022-011-PA Alienació de béns mobles maquinària i altres materials de l’antic escorxadador Subhasta 01/01/22 26/08/22 Conten.Baix-Mont SL 6.037,49 6.101,00
2022-012-PA Concessió del bar de la piscina municipal d’Amposta Obert 25/07/22 27/07/22 Pablo Alcides Herrera Villacres 6.300,00 7.200,00
2022-013-PA Concessió del bar de l’estadi municipal de futbol d’Amposta Obert 25/07/22 27/07/22 Pablo Alcides Herrera Villacres 4.200,00 10.800,00
2022-014-PA Autorització demanial instal·lació i explotació zona jove i barra de la zona del ball popular i concerts FMA 2022-2026 Obert 03/08/22 05/08/22 Promoc.Oci La Cala SL 1.142,32 3.000,00
2022-015-OB Bossa asfalt 2022 Obert simplificat 24/10/22 14/11/22 Becsa SA 330.578,51 330.578,51
2022-016-SU Subministrament paper Compra agregada
2022-017-SU Subministrament i instal·lació gespa artificial camp entrenament Obert simplificat Desert2022-018-PA Concessió l’explotació dels serveis de temporada que s’estableixin a les platges del terme municipal d’Amposta 2 Obert supersimplificat 05/09/22 08/11/22 Restaurant l’Estany SL 300,00 400,00
2022-019-SU Deixalleria mòbil Obert simplificat
2022-020-SU Arrendament vehicles policia Local. ACM Compra agregada 21/11/22
Alphabet España Fleet
49196,08 ANUAL 22-26
2022-021-SE Planet Youth Negociat sense publicitat 28/11/2022 30/11/2022 PLANET YOUTH
6.500,00
2022-022-MI Contracte mitxt subministrament i servei de carpes Fira Amposta i Expo Click Obert simplificat 10/10/22 11/10/22 Fatsini SL 52.470,00 51.150,00
2022-023-PA Venda de dues parcel·les al Polígon de l’Oriola – Lot 1 (C/ RIN, 4A) Subhasta 31/10/22
Probodelt SL 63.223,14 63.223,14

Venda de dues parcel·les al Polígon de l’Oriola – Lot 1 (C/ Po, 15A) Subhasta 31/10/22
Comercial Arques SCCL 44.156,61 44.500,00
2022-024-SU Subministrament de gas per edificis municipals. ACM Compra agregada
27/08/2022 Endesa Energia S.A.U.

2022-025-SU Subministrament i instal·lació gespa artificial camp entrenament 2 Obert simplificat 21/11/22
Fieldturf Poligras SA 82.485,00 82.468,44
2022-026-SE Concurs redacció de projecte per la Rehabilitació sostenible de les Cases del Castell

2022-027-SE Muntatge i desmuntatge modular d’estands per a la Fira de Mostres d’Amposta Obert simplificat 21/11/22
Octasystem SL 31.404,96 31.140,00
2022-028-SU Subministrament d’embarcació ecològica obert harmonitzat
2022-029-SE Servei de creació d’una plataforma digital de reserves per al vaixell i altres 20 empreses Obert simplificat 28/12/2022 09/01/2023 People Centered Solutions SL 30000 (amb IVA) 18000 (amb IVA)
2022-030-SU Subministrment d’un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics Compra agregada 10/10/22 11/11/22 Etecnic Movilidad Electrica SRL
22.935,00
2022-031-SE Servei de grua per retirada de vehicles de la vía pública Obert 28/12/22 28/12/22 Servigrues Tomàs SL 37.250,08 37.250,08
2022-032-PA Concessió del bar del Parc de Xiribecs

2022-033-SU Subministrament d’equips informàtics Compra agregada
2022-034-SU Subministrament punts de recàrrega a l’Embarcador (Next Generation) Compra agregada 24/10/22 11/11/22 Etecnic Movilidad Electrica SRL
47.550,00
2022-035-SE Servei Programa TAO Negociat sense publicitat 30/01/23 09/02/23 T-Systems ITC Iberia SAU 21.500,00 21.500,00
2022-036-SE Servei Programa Deporwin Negociat sense publicitat 30/01/23 09/02/23 T-Innova Ingenieria Aplicada 1.275,00 1.271,17
2022-037-SE Servei Programa Ràdio Negociat sense publicitat 06/02/23
Agrupación de Servicios Audio 3.400,00 3.396,37
2022-038-SU Subministrament llicències informàtiques


Lot 1. Veeam Backup Essentials Enterpise for Vmvare Obert simplificat 11/01/23 1101/23 Infordisa 2.0 SL 1.450,00 1.418,71

Lot 2. Autocad Map 3D Obert simplificat 11/01/23 1101/23 Seidor Tech SAU 910,00 910,00

Lot 3. Controlador i punts d’accés Ruckus Obert simplificat 11/01/23 1101/23 E-Ports Ample de Banda 2.000,00 1.785,85
2022-039-SU Subministrament del mobiliari per al Centre Civic

2022-042-SU Subministrament d’equip de desinfecció d’ultraviolat per a la piscina municipal d’amposta Obert supersimplificat 28/12/2022 12/01/23 Actualia Natura SL 30.330,60 25.291,16
2022-043-SE Servei de manteniment i allotjament al núvol dels videoactes Compra agregada 21/11/22
Servicios Microinformatica SA
4.464,00
2022-045-SE Serveis de col·laboració amb la Intervenció municipal en la realització d’auditories públiques financeres Obert simplificat
2022-046-OB Rehabilitació, reforma i renovació de l’edifici Museu Terres de l’Ebre Obert simplificat
Núm. Exp. Nom expedient Procediment Data adjudicació Pròrrogues Adjudicatari NIF adjudicatari Import licitació (IVA exclòs)
2023-001-SE Servei de transport adaptat del centre APASA Obert 27/03/2023 SI (3 ANUALS) APASA G43039346 Despesa màx. 24.640,00
2023-002-SE Servei de gestió del cementiri
2023-003-SU Subministrament en règim de lloguer d’equips tècnics de so, llum i audiovisuals, així com la prestació de servei de personal tècnic especialitzat per als diferents esdeveniments i activitats de la ciutat d’Amposta

2023-004-SE Serveis postals DESISTIT
2023-005-SE Serveis d’assessorament jurídic i els serveis d’assistència, representació i defensa jurídica de l’Ajuntament d’Amposta i les seves entitats dependents Acord marc
2023-006-SU Subministrament uniformitat Policia Local. Acord Marc ACM Acord marc
2023-007-SE Serveis de manteniment i suport anual del “Geoportal Urbanístic” Negociat sense publicitat 24/05/2023 SI (1 ANUAL) NEXUS GEOGRAPHICS SL B17525429 2.895
2023-008-SE Serveis d’oficina tècnica per al seguiment i la implementació del projecte "Amposta, a la vora" (FNG) Obert simplificat 31/07/2023 NO F. INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I SLU B65100612 41.322,31
2023-009-SE Serveis postals Obert

Lot 1. Correu ordinari i notificació administrativa Obert 03/05/2023 SI (3 ANUALS) SOC.ESTATAL CORREOS A82052407 Despesa màx. 36,300 (IVA inclòs)

Lot 2. Repartiment publicitari, bustiada i correu comercial Obert 24/04/2023 SI (3 ANUALS) J. C. F. D. XXXX826XX Despesa màx. 21,780,00 (IVA Inclòs)

Lot 3. Paqueteria Obert 24/04/2023 SI (3 ANUALS) SOC.ESTATAL CORREOS A82052407 Despesa màx. 3,630 (IVA inclòs)
2023-010-SE Servei de confecció i manteniment d’un cens gènetic de gossos del municipi
09/10/2023 NO CAN-IDENTIFICATION B67606491
2023-011-SE Servei de prevenció de riscos laborals Obert simplificat 21/06/2023 SI (2 ANUALS) PREVENACTIVA S.L.U. B43887629
2023-012-SE Concurs d’idees Les Monges Obert harmonitzat
2023-013-OB Projecte d’implantació de tres punts de recàrrega ràpida (FNG) Obert simplificat 14/08/2023
CONTREGISA A43025766
2023-014-SE Anglès llar d’infants Obert simplificat DESERT2023-015-OB Renovació serveis mínims barri del Grau Obert simplificat

Lot 1. CARRERS VILLA-REAL I SANT VICENT
06/07/2023
CONTREGISA A43025766 187.719,21

Lot 2. CARRERS VERGE DEL CARME I ELISA
06/07/2023
CONTREGISA A43025767 206.873,11

Lot 3. CARRERS SANT TOMÀS I NAVARRA
06/07/2023
CONTREGISA A43025768 204.298,33
2023-016-SE Observatori de recollida de dades turístiques

2023-017-PA Concessió l’explotació dels serveis de temporada que s’estableixin a les platges del terme municipal d’Amposta Obert
2023-018-OB Obres per la Rehabilitació de les Cases del Castell

2023-019-PA Concessió AGROBOTIGA

2023-020-SE Productes de RA (realitat augmentada)

2023-021-SE Serveis d’inspecció, neteja i dessembossament de la xarxa de clavegueram DESISTIT
2023-022-SE Servei de Direcció de la Festa del Mercat a la plaça

2023-023-SE Maquetació i impressió de la Revista Amposta Supersimplificat
2023-024-SU Llums de nadal (en règim de lloguer) Supersimplificat 15/11/2023 NO SECE A08001182 59.000,00
2023-025-SE Ambulàncies

2023-026-SU Subministrament mobiliari Biblioteca DESISTIT
2023-027-SE Servei de teleassistència

2023-028-MI Contracte mitxt subministrament i servei de carpes Obert simplificat
2023-030-PR Assegurança col·lectiva accidents Supersimplificat
2023-031-PR Assegurança danys immobles Supersimplificat2023-032-PR Assegurança flota vehicles Supersimplificat
2023-033-SU Subministrament productes químics Piscina municipal obert

LOT 1.


LOT 2.


LOT 3. Resta de productes
27/12/2023
QUÍMICA DEL CENTRO, S.A.U A19002039 4.748,45
2023-034-PR Assegurança responsabilitat civil i patrimonial Acord marc

Zurich Insurance PLC
41.130,69
2023-035-SE Servei d’Organització de l’activitat esportiva
denominada: « TRIATLÓ D’AMPOSTA»
Negociat sense publicitat
2023-036-SE Manteniment sistema de videoacta Acord marc
2023-037-SE Manteniment de la xarxa Obert simplificat 22/01/2024 NO Netics Communication S.L.U B55603674 65000
2023-038-SU Subministrament equips informàtics Acord marc
2023-039-SE Serveis d’inspecció, neteja i dessembossament de la xarxa de clavegueram Obert simplificat
2023-040-SE Subministrament mobiliari Biblioteca Obert
2023-041-OB Construcció de les instal·lacions de dstribució de gas natural al Polígon de l’Oriola Negociat sense publicitat
2023-042-OB Habitatge Altaüf Obert simplificat abreujat 28/12/2023
Enco construccions i rehabilitacions SL B55595086 75.840,47
2023-043-MI Contracte mitxt subministrament i servei de carpes

2023-046-SE Servei de manteniment i reparació alarmes equipaments municipals

2023-047-SU Subministrament de gas natural Acord marc


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies