Inici Edifici Lo Sindicat Orientació laboral Programes de foment de l’ocupació

Programes de foment de l’ocupació

Treball i formació joves tutelats i ex-tutelats

Programa que facilita experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.

Objectiu:

Facilitar als/les joves de 17 a 21 anys tutelats o extutelats per la DGAIA la transició al mercat laboral, garantint una oportunitat d’ocupació

Persones destinatàries:

Joves entre 17 i 21 anys que tinguin la condició de tutelat o ex-tutelats per l’administració de la Generalitat de Catalunya

Requisits per participar:

 • Estar en situació de demandant d’ocupació no ocupat/da (DONO) de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral.
 • Acreditar la situació de tutela o d’ex-tutela de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • En el cas de joves derivats des de l’Àrea de Suport al Jove tutelat i ex-tutelat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, hauran de disposar d’un pla de treball individual (PTI)

Treball i formació

Programa on es combina la formació i la contractació per adquirir experiència en diferents àmbits.

Objectiu:

Facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació professionalitzadora

Requisits per participar:

Estar inscrit com a demandant d’ocupació (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Persones destinatàries:

 • Persones aturades de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts, preferentment més grans de 45 anys.
 • Persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
 • Dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere.
 • Les dones en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts, preferentment més grans de 52.

30 PLUS

Programa d’inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més. Se’ls hi proporciona recursos, formació i competències per tal de poder ocupar un lloc de treball determinat.

Objectiu:

Desenvolupar actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de 30 i més anys i proporcionar-los, entre d’altres recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Requisits per participar:

 • Tenir més de 30 anys
 • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupat/da (DONO)
 • Preferentment amb baixa qualificació professional
 • Si es disposa d’una qualificació professional més elevada, s’ha de tenir en compte si es compleix algun dels requisits següents: ser major de 45 anys, aturat de llarga durada, família nombrosa, estar en situació de risc, dones en situació de violència de gènere.
 • La persona participant no pot haver mantingut una relació contractual anterior amb l’empresa que el contractarà a través del 30 Plus.

Persones destinatàries:

Persones en situació d’atur de 30 anys i més. Es prioritzarà l’atenció dels col·lectius amb especials dificultats d’inserció social següents:

 • Persones en situació de risc d’exclusió social.
 • Persones amb baixa qualificació professional.
 • Persones treballadores en situació d’atur més grans de 45 anys.
 • Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
 • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

Requisits imprescindibles de les empreses:

 • No es considerarà com a persona candidata, i per tant no podrà entrar dins del procés de selecció, aquella persona que hagi estat proposada per l’entitat contractant.
 • Destinar a una persona referent d’entre els seus treballadors per fer les funcions de tutorització en el lloc de treball de la persona contractada i aquesta persona es coordinarà amb la tutora del programa.
 • No haver acomiadat a una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional que contractaran, qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, ni haver realitzat un acomiadament col·lectiu de persones treballadores en els tres mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.
 • La persona participant haurà de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos i fins a un màxim de 9 mesos, mitjançant qualsevol modalitat contractual. En cas d’un acomiadament improcedent, NO es rebria la subvenció. En cas d’un acomiadament procedent o baixa voluntària, SI es rebria la subvenció del període treballat.
 • La persona participant en aquest programa haurà de realitzar accions formatives, amb l’objectiu que la persona pugui desenvolupar les tasques corresponents al lloc de treball objecte de la contractació laboral. Aquesta formació consistirà en 20 hores mínim en adaptació al lloc de feina i 5 hores en competències transversals.
 • Disposar d’un certificat de solidesa per poder dur a terme la formació i la contractació laboral

Joves en pràctiques

Programa que pretén incentivar la contractació en pràctiques, durant 6 mesos, de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya amb titulació universitària o formació professional.

Objectiu:

Incentivar la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, i d’aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps

Persones destinatàries:

 • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

FPO Dual

Programa que facilita a les persones joves en situació d’atur, sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, la millora de la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual: un certificat de professionalitat i un contracte de formació i aprenentatge.

Objectiu:

Desenvolupar actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de 30 i més anys i proporcionar-los, entre d’altres recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball

Persones destinatàries:

Persones joves d’entre 16 i 29 anys que comptin amb els requisits per a seguir un certificat de professionalitat de nivell 1, 2 o 3, amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix.

Requisits per participar:

 • Estar en situació de demandant d’ocupació no ocupat/da (DONO) de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral.
 • Complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contacte de treball en el moment de la seva signatura.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies