Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Junta de Govern Local

Junta de Govern Local

Acords de la Junta de Govern Local

Aquesta informació està anonimitzada en vigor de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern


Estem acabant d’actualitzar aquesta informació. Disculpin les molèsties.

Competències

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc els dilluns de cada mes, a les 9:15 hores, amb l’ordre del dia fixat per aquesta Alcaldia. 

El ple extraordinari de l’11 de juliol va aprovar que la Junta de Govern Local té aprovades les següents competències:

La Junta de Govern Local, a més de les atribucions d’assessorament a l’Alcaldia i d’altres facultats que li atribueixen les Lleis i de les que pugui delegar-li el Ple dins de les seves competències, fent ús de les facultats previstes en els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 54.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ostentarà, per delegació d’aquesta Alcaldia, les competències que la legislació vigent m’atorga amb caràcter delegable i que a continuació es relacionen, les quals són:

A) En matèria d’Urbanisme:

B) En matèria de Personal:

C) En matèria de Contractació:

D) En matèria de Patrimoni:

E) En matèria de Gestió Econòmica:

F) En matèria de Subvencions:

G) En matèria de Gestió Tributària:

H) En matèria d’Intervenció en l’Activitat dels Particulars:

I) En matèria de Serveis Públics:

J) En matèria de Responsabilitat Patrimonial:

K) Altres Delegacions Genèriques:

Composició i horari 2023-2027

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc els dilluns de cada mes, a les 9:15 hores, amb l’ordre del dia fixat per aquesta Alcaldia.

Membres de la Junta de Govern Local:

 1. Adam Tomàs i Roiget
 2. Núria Marco i Selma
 3. Ramon Nadal i Fabra.
 4. Inés Teresa Martí i Herrero
 5. Miquel Subirats i Garriga
 6. Cristina Sales i Roig
 7. Marc Fornós i Monllau
 8. Núria Ferré i Cardona

A més, la resta dels regidors de govern també assisteixen a les Juntes de Govern Local per estar informats de tots els assumptes.

Composició i horari 2019-2023

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc els dilluns de cada mes, a les 8:15 hores, amb l’ordre del dia fixat per aquesta Alcaldia

Membres de la Junta de Govern Local:

 1. Miquel Subirats i Garriga
 2. Tomàs Bertomeu i Balart
 3. Núria Marco i Selma
 4. Marc Fornós i Monllau
 5. Carla Bonfill i Cerveró
 6. Pau Cid i Espelta
 7. Pep Simó i Parra

A més, la resta dels regidors de govern també assisteixen a les Juntes de Govern Local per estar informats de tots els assumptes.

Composició i horari 2015-2019

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc els dilluns de cada mes, a les 8:15 hores, amb l’ordre del dia fixat per aquesta Alcaldia.

La Junta de Govern Local està presidida per l’alcalde, Adam Tomàs, i integrada pels següents membres

 1. Miquel Subirats Garriga
 2. Susanna Sancho Maigí
 3. Tomàs Bertomeu Balart
 4. Ramon Bel Serrat
 5. Marc Fornós
 6. Joanna Isabel Estévez González
A més, la resta dels regidors de govern també assisteixen a les Juntes de Govern Local per estar informats de tots els assumptes.

Composició i horari 2011-2015

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc els divendres de cada mes, a les 9:00 hores, amb l’ordre del dia fixat per l’Alcaldia.

La Junta de Govern Local està presidida per l’alcalde, Manel Ferré, i integrada pels següents membres

 1. Maria Isabel Ferré Roca
 2. José Manuel Ferré Aixendri
 3. Francisco Paz Belmonte
 4. José Antonio José Nos
 5. José Antonio Obalat Martí
 6. Josep Garriga Reverté
 7. Laia Subirats López
A més, la resta dels regidors de govern també assisteixen a les Juntes de Govern Local per estar informats de tots els assumptes.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies