Inici L’Ajuntament Empleats públics Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics a partir de 2022

Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics a partir de 2022

Categoria Nivells retributius Paga extra Ret. complementàries Retribucions totals 2023
Sou Base Salari base CD Compl. destinació Compl. especif.

Funcionaris
A1 30 A1.1.0 Cossos Nacionals dedicació especial 15.610,56 1.605,52 2.272,66 13.635,96 52.477,85 85.602,55
A1 30 A1.1.1 Cossos Nacionals 15.610,56 1.605,52 2.272,66 13.635,96 50.926,89 84.051,59
A1 30 A1.1.2 Tresorer/a 15.610,56 1.605,52 2.272,66 13.635,96 19.386,38 52.511,08
A1 25 A1.2.1 Tècnic Superior de Gestió 15.610,56 1.605,52 1.453,24 8.719,44 19.158,83 46.547,59
A1 24 A1.2.0 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 15.610,56 1.605,52 1.367,50 8.205,00 31.475,15 58.263,73
A1 24 A1.3.0 Llic.Treb.Administratius 15.610,56 1.605,52 1.367,50 8.205,00 25.946,69 52.735,27
A1 24 A1.3.2 Tresorer no habilitat 15.610,56 1.605,52 1.367,50 8.205,00 21.269,75 48.058,33
A1 24 A1.3.1 T.A.E 15.610,56 1.605,52 1.367,50 8.205,00 19.158,83 45.947,41
A1 24 A1.3.3 Caps Unitat 15.610,56 1.605,52 1.367,50 8.205,00 15.132,12 41.920,70
A1 23 A1.4.0 Llic. Resta de serveis. Directors 15.610,56 1.605,52 1.281,88 7.691,28 10.319,37 36.508,61
A1 23 A1.5.0 Llic. Amb responsabilitats 15.610,56 1.605,52 1.281,88 7.691,28 9.464,31 35.653,55
A1 23 A1.6.0 LLicenc.reste Serveis 15.610,56 1.605,52 1.281,88 7.691,28 7.686,77 33.876,01
A2 24 A2.5.0 Inspector Policia Local 13.498,20 1.640,74 1.367,50 8.205,00 41.514,94 66.226,38
A2 24 A2.5.1 Tèc. Mitjans cap Àrea 13.498,20 1.640,74 1.367,50 8.205,00 22.658,65 47.370,09
A2 21 A2.1.0 Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials 13.498,20 1.640,74 1.110,50 6.663,00 19.775,99 42.688,43
A2 21 A2.2.1 Tec.Mitjans Treb.Admin. Llic.Obres 13.498,20 1.640,74 1.110,50 6.663,00 16.264,66 39.177,10
A2 21 A2.2.0 Tec.Mitjans Treb.Admin 13.498,20 1.640,74 1.110,50 6.663,00 12.684,54 35.596,98
A2 20 A2.3.1 Tec.Mitjans amb resp. Proj.Obres 13.498,20 1.640,74 1.031,54 6.189,24 11.345,88 33.705,60
A2 20 A2.3.0 Tec.Mitjans amb resp. 13.498,20 1.640,74 1.031,54 6.189,24 8.869,62 31.229,34
A2 19 A2.4.1 Tec.Mitjans reste Serveis. Topogr. 13.498,20 1.640,74 978,90 5.873,40 11.330,92 33.322,16
A2 19 A2.4.0 Tec.Mitjans reste Serveis 13.498,20 1.640,74 978,90 5.873,40 6.818,69 28.809,93
B 22 B.1.0 Tècnic/a Superior o Especialista (FP). 11.799,24 1.699,68 1.196,08 7.176,48 8.679,07 30.550,55
B 22 B.1.1 Tècnic Gestor de Projectes 11.799,24 1.699,68 1.196,08 7.176,48 14.119,50 35.990,98
C1 18 C1.1.0 Administ.Cap Departament 10.134,84 1.459,92 926,22 5.557,32 25.232,36 43.310,66
C1 17 C1.7.1 Administ. De Gestió Econòmica 10.134,84 1.459,92 873,52 5.241,12 13.708,49 31.417,89
C1 16 C1.3.2 Administ.de Gestió 10.134,84 1.459,92 820,96 4.925,76 12.873,30 30.214,78
C1 16 C1.3.0 Administ.Tècnic Biblioteca 10.134,84 1.459,92 820,96 4.925,76 14.072,25 31.413,73
C1 16 C1.3.1 Administ.Tècnic Àrea de Territori 10.134,84 1.459,92 820,96 4.925,76 12.873,28 30.214,76
C1 15 C1.2.1 Administratius. Cadastre 10.134,84 1.459,92 768,20 4.609,20 12.469,93 29.442,09
C1 15 C1.2.0 Administratius 10.134,84 1.459,92 768,20 4.609,20 11.746,68 28.718,84
C1 15 C1.4.0 Educadores Llar d’Infants 10.134,84 1.459,92 768,20 4.609,20 7.977,19 24.949,35
C1 18 C1.5.1 Sots- inspector Policia 10.134,84 1.459,92 926,22 5.557,32 37.276,58 55.354,88
C1 16 C1.5.2 Sergent Policia Local 10.134,84 1.459,92 820,96 4.925,76 36.011,68 53.353,16
C1 15 C1.5.3 Caporals Policia Local 10.134,84 1.459,92 768,20 4.609,20 28.799,89 45.772,05
C1 15 C1.5.7 Caporals Guia Caní Policia Local 10.134,84 1.459,92 768,20 4.609,20 32.435,02 49.407,18
C1 14 C1.5.4 Agents Policia Local 10.134,84 1.459,92 715,62 4.293,72 24.561,54 41.165,64
C1 14 C1.5.6 Agents Policia Local Funcionari interí 10.134,84 1.459,92 715,62 4.293,72 16.843,89 33.447,99
C1 14 C1.5.5 Agents Pol.Loc. 2ona ocup Aux.Adm 10.134,84 1.459,92 715,62 4.293,72 9.375,72 25.979,82
C2 18 C2.2.0 Aux.Resta Caps de Departament 8.435,04 1.393,02 926,22 5.557,32 25.105,15 41.416,75
C2 14 C2.3.1 Auxiliar Administratiu oficines 8.435,04 1.393,02 715,62 4.293,72 11.142,63 25.980,03
C2 14 C2.3.2 Aux. administratiu altres serveis 8.435,04 1.393,02 715,62 4.293,72 7.848,99 22.686,39
C2 13 C2.4.0 Encarregat de la Brigada obres i serveis 8.435,04 1.393,02 662,88 3.977,28 16.116,86 30.585,08
C2 13 C2.4.3 Resp. Servei Elèctric 8.435,04 1.393,02 662,88 3.977,28 12.210,71 26.678,93
C2 13 C2.4.1 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 8.435,04 1.393,02 662,88 3.977,28 11.511,81 25.980,03
C2 13 C2.4.2 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis 8.435,04 1.393,02 662,88 3.977,28 8.172,78 22.641,00
C2 13 C2.5.1 Oficials segona Serveis Generals 8.435,04 1.393,02 662,88 3.977,28 8.400,71 22.868,93
C2 13 C2.5.2 Oficials segona altres serveis 8.435,04 1.393,02 662,88 3.977,28 6.804,95 21.273,17
C2 13 C2.5.3 Auxiliars Llars d’Infants 8.435,04 1.393,02 662,88 3.977,28 9.522,20 23.990,42
C2 15 C2.6.1 Caporals Policia Local 8.435,04 1.393,02 768,20 4.609,20 26.901,06 42.106,52
C2 14 C2.6.2 Agents Policia Local 8.435,04 1.393,02 715,62 4.293,72 22.976,46 37.813,86
Ag.P 12 AgP.1 Educadores Llar d’Infants 7.720,32 1.286,72 610,18 3.661,08 11.989,26 25.267,56
Ag.P 12 AgP.2 Auxiliars Llars d’Infants 7.720,32 1.286,72 610,18 3.661,08 10.706,66 23.984,96
Ag.P 12 AgP.3 Algutzir i treb.auxiliars 7.720,32 1.286,72 610,18 3.661,08 10.018,23 23.296,53
Ag.P 11 AgP.4 Peons Especialitzats i monitors esportius 7.720,32 1.286,72 557,48 3.344,88 7.982,71 20.892,11
Ag.P 8 AgP.5 Peons Brigada obres i Serveis 7.720,32 1.286,72 452,18 2.713,08 7.325,60 19.497,90
Ag.P 7 AgP.6 Socorristes i altres treballs auxiliars 7.720,32 1.286,72 425,86 2.555,16 5.483,89 17.471,95
Personal laboral
A1 24 A1.2.0 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 15.529,67 2.588,28 1.367,58 8.205,51 31.475,15 59.166,19
A1 24 A1.3.0 Llic.Treb.Administratius 15.529,67 2.588,28 1.367,58 8.205,51 25.946,69 53.637,73
A1 23 A1.4.1 Llic. Resta de serveis. Directors CTTE 15.529,67 2.588,28 1.281,94 7.691,63 14.578,91 41.670,42
A1 23 A1.4.0 Llic. Resta de serveis. Directors 15.529,67 2.588,28 1.281,94 7.691,63 10.319,37 37.410,89
A1 23 A1.5.0 Llic. Amb responsabilitats 15.529,67 2.588,28 1.281,94 7.691,63 9.464,31 36.555,82
A1 23 A1.6.0 LLicenc.reste Serveis 15.529,67 2.588,28 1.281,94 7.691,63 7.686,77 34.778,29
A2 21 A2.1.0 Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials 13.179,96 2.196,66 1.110,55 6.663,32 19.775,99 42.926,48
A2 21 A2.5.0 Inspector Policia Local 13.179,96 2.196,66 1.110,55 6.663,32 29.772,80 52.923,29
A2 21 A2.2.0 Tec.Mitjans Treb.Admin 13.179,96 2.196,66 1.110,55 6.663,32 12.684,54 35.835,03
A2 20 A2.3.0 Tec.Mitjans amb resp. 13.179,96 2.196,66 1.031,60 6.189,60 8.869,62 31.467,43
A2 19 A2.4.2 Tec.Mitjans reste Serveis.Ded.esp.Esardi 13.179,96 2.196,66 978,93 5.873,60 7.447,63 29.676,78
A2 19 A2.4.0 Tec.Mitjans reste Serveis 13.179,96 2.196,66 978,93 5.873,60 6.818,69 29.047,84
A2 18 A2.4.1 Tècnics mitjans de suport 13.179,96 2.196,66 978,93 5.873,60 2.587,50 24.816,65
B 22 B.1.0 Tècnic/a Superior o Especialista (FP). 11.438,57 1.906,43 1.196,13 7.176,78 8.679,07 30.396,98
C1 18 C1.1.0 Administ.Cap Departament 9.825,03 1.637,50 926,22 5.557,32 25.232,36 43.178,43
C1 16 C1.3.0 Administ.Tècnic Biblioteca 9.825,03 1.637,50 820,98 4.925,87 14.072,25 31.281,63
C1 15 C1.2.0 Administratius 9.825,03 1.637,50 768,22 4.609,32 11.746,68 28.586,75
C1 15 C1.4.0 Educadores Llar d’Infants 9.825,03 1.637,50 768,22 4.609,32 7.977,19 24.817,26
C1 15 C1.4.1 Administratius suport – tasques auxiliars 9.825,03 1.637,50 768,22 4.609,32 6.913,80  
C1 18 C1.5.1 Sots- inspector Policia 9.825,03 1.637,50 926,22 5.557,32 34.977,12 52.923,19
C1 16 C1.5.2 Sergent Policia Local 9.825,03 1.637,50 820,98 4.925,87 29.344,28 46.553,66
C2 18 C2.2.0 Aux.Resta Caps de Departament 8.033,62 1.338,94 926,22 5.557,32 25.105,15 40.961,25
C2 14 C2.3.4 Resp. Emissora de Ràdio 8.033,62 1.338,94 715,62 4.293,73 13.194,98 27.576,90
C2 14 C2.3.3 Auxiliar Activ. Esportives 8.033,62 1.338,94 715,62 4.293,73 12.887,76 27.269,68
C2 14 C2.3.1 Auxiliar Administratiu oficines 8.033,62 1.338,94 715,62 4.293,73 11.142,63 25.524,55
C2 14 C2.3.2 Aux. administratiu altres serveis 8.033,62 1.338,94 715,62 4.293,73 7.848,99 22.230,91
C2 13 C2.4.0 Encarregat de la Brigada obres i serveis 8.033,62 1.338,94 662,86 3.977,18 16.116,86 30.129,47
C2 13 C2.4.4 Ofic.1ª responsables edif.esportius 8.033,62 1.338,94 662,86 3.977,18 12.028,36 26.040,97
C2 13 C2.4.1 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 8.033,62 1.338,94 662,86 3.977,18 11.511,81 25.524,42
C2 13 C2.4.2 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis 8.033,62 1.338,94 662,86 3.977,18 8.172,78 22.185,39
C2 13 C2.5.1 Oficials segona Serveis Generals 8.033,62 1.338,94 662,86 3.977,18 8.400,71 22.413,32
C2 13 C2.5.2 Oficials segona altres serveis 8.033,62 1.338,94 662,86 3.977,18 6.804,95 20.817,55
C2 13 C2.5.3 Auxiliars Llars d’Infants 8.033,62 1.338,94 662,86 3.977,18 9.522,20 23.534,81
C2 15 C2.6.1 Caporals Policia Local 8.033,62 1.338,94 768,22 4.609,32 26.901,06 41.651,16
C2 14 C2.6.2 Agents Policia Local 8.033,62 1.338,94 715,62 4.293,73 22.976,46 37.358,37
Ag.P 12 AgP.1 Educadores Llar d’Infants 7.334,50 1.222,42 610,17 3.661,04 11.989,26 24.817,40
Ag.P 12 AgP.2 Auxiliars Llars d’Infants 7.334,50 1.222,42 610,17 3.661,04 10.706,66 23.534,80
Ag.P 12 AgP.3 Algutzir i treb.auxiliars 7.334,50 1.222,42 610,17 3.661,04 10.018,23 22.846,37
Ag.P 11 AgP.4 Peons Especialitzats i monitors esportius 7.334,50 1.222,42 557,48 3.344,91 7.982,71 20.442,02
Ag.P 8 AgP.5 Peons Brigada obres i Serveis 7.334,50 1.222,42 452,13 2.712,77 7.325,60 19.047,42
Ag.P 8 AgP.8 Treball i formació – Suport general 7.334,50 1.222,42 452,13 2.712,77 6.727,50 18.449,32
Ag.P 7 AgP.6 Socorristes i altres treballs auxiliars 7.334,50 1.222,42 425,84 2.555,05 5.483,89 17.021,70
Ag.P 11 AgP.7 Plans d’ocupació – Salari Social de ciutat 7.334,50 1.222,42 557,48 3.344,91 3.416,69 15.876,00
Categoria Nivells retributius Paga extra Ret. complementàries Retribucions totals 2023
Sou Base Salari base CD Compl. destinació Compl. especif.
Funcionaris
A1 30 A1.1.0 Cossos Nacionals dedicació especial 15.459,72 1.590,00 2.250,70 13.504,20 51.970,82 84.775,44
A1 30 A1.1.1 Cossos Nacionals 15.459,72 1.590,00 2.250,70 13.504,20 50.434,84 83.239,46
A1 30 A1.1.2 Tresorer/a  15.459,72 1.590,00 2.250,70 13.504,20 19.199,07 52.003,69
A1 25 A1.2.1 Tècnic Superior de Gestió 15.459,72 1.590,00 1.439,20 8.635,20 18.973,72 46.097,84
A1 24 A1.2.0 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 15.459,72 1.590,00 1.354,30 8.125,80 31.171,04 57.700,86
A1 24 A1.3.0 Llic.Treb.Administratius 15.459,72 1.590,00 1.354,30 8.125,80 25.696,00 52.225,82
A1 24 A1.3.2 Tresorer no habilitat 15.459,72 1.590,00 1.354,30 8.125,80 21.064,24 47.594,06
A1 24 A1.3.1 T.A.E 15.459,72 1.590,00 1.354,30 8.125,80 18.973,72 45.503,54
A1 24 A1.3.3 Caps Unitat 15.459,72 1.590,00 1.354,30 8.125,80 14.985,92 41.515,74
A1 23 A1.4.0 Llic. Resta de serveis. Directors 15.459,72 1.590,00 1.269,50 7.617,00 10.219,67 36.155,89
A1 23 A1.5.0 Llic. Amb responsabilitats 15.459,72 1.590,00 1.269,50 7.617,00 9.372,87 35.309,09
A1 23 A1.6.0 LLicenc.reste Serveis  15.459,72 1.590,00 1.269,50 7.617,00 7.612,51 33.548,73
A2 24 A2.5.0 Inspector Policia Local 13.367,76 1.624,90 1.354,30 8.125,80 41.113,83 65.586,59
A2 24 A2.5.1 Tèc. Mitjans cap Àrea 13.367,76 1.624,90 1.354,30 8.125,80 22.439,73 46.912,49
A2 21 A2.1.0 Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials 13.367,76 1.624,90 1.099,76 6.598,56 19.584,92 42.275,90
A2 21 A2.2.1 Tec.Mitjans Treb.Admin. Llic.Obres 13.367,76 1.624,90 1.099,76 6.598,56 16.107,52 38.798,50
A2 21 A2.2.0 Tec.Mitjans Treb.Admin 13.367,76 1.624,90 1.099,76 6.598,56 12.561,98 35.252,96
A2 20 A2.3.1 Tec.Mitjans amb resp. Proj.Obres 13.367,76 1.624,90 1.021,58 6.129,48 11.236,26 33.379,98
A2 20 A2.3.0 Tec.Mitjans amb resp. 13.367,76 1.624,90 1.021,58 6.129,48 8.783,92 30.927,64
A2 19 A2.4.1 Tec.Mitjans reste Serveis. Topogr. 13.367,76 1.624,90 969,44 5.816,64 11.221,44 33.000,18
A2 19 A2.4.0 Tec.Mitjans reste Serveis 13.367,76 1.624,90 969,44 5.816,64 6.752,81 28.531,55
B 22 B.1.0 Tècnic/a Superior o Especialista (FP). 11.685,24 1.683,26 1.184,54 7.107,24 8.595,21 30.255,49
B 22 B.1.1 Tècnic Gestor de Projectes 11.685,24 1.683,26 1.184,54 7.107,24 13.983,08 35.643,36
C1 18 C1.1.0 Administ.Cap Departament  10.036,92 1.445,82 917,28 5.503,68 24.988,57 42.892,27
C1 17 C1.7.1 Administ. De Gestió Econòmica 10.036,92 1.445,82 865,08 5.190,48 13.576,04 31.114,34
C1 16 C1.3.2 Administ.de Gestió 10.036,92 1.445,82 813,04 4.878,24 12.748,92 29.922,94
C1 16 C1.3.0 Administ.Tècnic Biblioteca 10.036,92 1.445,82 813,04 4.878,24 13.936,29 31.110,31
C1 16 C1.3.1 Administ.Tècnic Àrea de Territori 10.036,92 1.445,82 813,04 4.878,24 12.748,90 29.922,92
C1 15 C1.2.1 Administratius. Cadastre 10.036,92 1.445,82 760,78 4.564,68 12.349,45 29.157,65
C1 15 C1.2.0 Administratius 10.036,92 1.445,82 760,78 4.564,68 11.633,19 28.441,39
C1 15 C1.4.0 Educadores Llar d’Infants 10.036,92 1.445,82 760,78 4.564,68 7.900,12 24.708,32
C1 18 C1.5.1 Sots- inspector Policia 10.036,92 1.445,82 917,28 5.503,68 36.916,42 54.820,12
C1 16 C1.5.2 Sergent Policia Local 10.036,92 1.445,82 813,04 4.878,24 35.663,74 52.837,76
C1 15 C1.5.3 Caporals Policia Local 10.036,92 1.445,82 760,78 4.564,68 28.521,63 45.329,83
C1 15 C1.5.7 Caporals Guia Caní Policia Local 10.036,92 1.445,82 760,78 4.564,68 31.798,27 48.606,47
C1 14 C1.5.4 Agents Policia Local 10.036,92 1.445,82 708,70 4.252,20 24.324,23 40.767,87
C1 14 C1.5.6 Agents Policia Local Funcionari interí 10.036,92 1.445,82 708,70 4.252,20 16.681,15 33.124,79
C1 14 C1.5.5 Agents Pol.Loc. 2ona ocup Aux.Adm 10.036,92 1.445,82 708,70 4.252,20 9.285,13 25.728,77
C2 18 C2.2.0 Aux.Resta Caps de Departament 8.353,56 1.379,56 917,28 5.503,68 24.862,59 41.016,67
C2 14 C2.3.1 Auxiliar Administratiu oficines 8.353,56 1.379,56 708,70 4.252,20 11.034,97 25.728,99
C2 14 C2.3.2 Aux. administratiu altres serveis 8.353,56 1.379,56 708,70 4.252,20 7.773,16 22.467,18
C2 13 C2.4.0 Encarregat de la Brigada obres i serveis 8.353,56 1.379,56 656,48 3.938,88 15.961,14 30.289,62
C2 13 C2.4.3 Resp. Servei Elèctric 8.353,56 1.379,56 656,48 3.938,88 12.092,73 26.421,21
C2 13 C2.4.1 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 8.353,56 1.379,56 656,48 3.938,88 11.400,58 25.729,06
C2 13 C2.4.2 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis 8.353,56 1.379,56 656,48 3.938,88 8.093,82 22.422,30
C2 13 C2.5.1 Oficials segona Serveis Generals 8.353,56 1.379,56 656,48 3.938,88 8.319,54 22.648,02
C2 13 C2.5.2 Oficials segona altres serveis 8.353,56 1.379,56 656,48 3.938,88 6.739,20 21.067,68
C2 13 C2.5.3 Auxiliars Llars d’Infants 8.353,56 1.379,56 656,48 3.938,88 9.430,20 23.758,68
C2 15 C2.6.1 Caporals Policia Local 8.353,56 1.379,56 760,78 4.564,68 26.641,14 41.699,72
C2 14 C2.6.2 Agents Policia Local 8.353,56 1.379,56 708,70 4.252,20 22.754,46 37.448,48
Ag.P 12 AgP.1 Educadores Llar d’Infants 7.645,68 1.274,28 604,28 3.625,68 11.873,42 25.023,34
Ag.P 12 AgP.2 Auxiliars Llars d’Infants 7.645,68 1.274,28 604,28 3.625,68 10.603,22 23.753,14
Ag.P 12 AgP.3 Algutzir i treb.auxiliars 7.645,68 1.274,28 604,28 3.625,68 9.921,44 23.071,36
Ag.P 11 AgP.4 Peons Especialitzats i monitors esportius 7.645,68 1.274,28 552,08 3.312,48 7.905,58 20.690,10
Ag.P 8 AgP.5 Peons Brigada obres i Serveis 7.645,68 1.274,28 447,80 2.686,80 7.254,82 19.309,38
Ag.P 7 AgP.6 Socorristes i altres treballs auxiliars 7.645,68 1.274,28 421,74 2.530,44 5.430,91 17.303,05
Personal laboral
A1 24 A1.2.0 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 15.379,62 2.563,27 1.354,37 8.126,23 31.171,04 58.594,54
A1 24 A1.3.0 Llic.Treb.Administratius 15.379,62 2.563,27 1.354,37 8.126,23 25.696,00 53.119,49
A1 23 A1.4.1 Llic. Resta de serveis. Directors CTTE 15.379,62 2.563,27 1.269,55 7.617,31 14.438,05 41.267,81
A1 23 A1.4.0 Llic. Resta de serveis. Directors 15.379,62 2.563,27 1.269,55 7.617,31 10.219,67 37.049,43
A1 23 A1.5.0 Llic. Amb responsabilitats 15.379,62 2.563,27 1.269,55 7.617,31 9.372,87 36.202,63
A1 23 A1.6.0 LLicenc.reste Serveis  15.379,62 2.563,27 1.269,55 7.617,31 7.612,51 34.442,27
A2 21 A2.1.0 Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials 13.052,62 2.175,44 1.099,82 6.598,94 19.584,92 42.511,73
A2 21 A2.5.0 Inspector Policia Local 13.052,62 2.175,44 1.099,82 6.598,94 29.485,14 52.411,95
A2 21 A2.2.0 Tec.Mitjans Treb.Admin 13.052,62 2.175,44 1.099,82 6.598,94 12.561,98 35.488,79
A2 20 A2.3.0 Tec.Mitjans amb resp. 13.052,62 2.175,44 1.021,63 6.129,79 8.783,92 31.163,40
A2 19 A2.4.2 Tec.Mitjans reste Serveis.Ded.esp.Esardi 13.052,62 2.175,44 969,47 5.816,85 7.375,67 29.390,05
A2 19 A2.4.0 Tec.Mitjans reste Serveis 13.052,62 2.175,44 969,47 5.816,85 6.752,81 28.767,18
A2 18 A2.4.1 Tècnics mitjans de suport 13.052,62 2.175,44 917,27 5.503,63 2.500,00 24.148,95
B 22 B.1.0 Tècnic/a Superior o Especialista (FP). 11.328,05 1.888,01 1.184,57 7.107,44 8.595,21 30.103,29
C1 18 C1.1.0 Administ.Cap Departament  9.730,10 1.621,68 917,27 5.503,63 24.988,57 42.761,25
C1 16 C1.3.0 Administ.Tècnic Biblioteca 9.730,10 1.621,68 813,05 4.878,28 13.936,29 30.979,39
C1 15 C1.2.0 Administratius 9.730,10 1.621,68 760,80 4.564,79 11.633,19 28.310,55
C1 15 C1.4.0 Educadores Llar d’Infants 9.730,10 1.621,68 760,80 4.564,79 7.900,12 24.577,48
C1 15 C1.4.1 Administratius suport – tasques auxiliars 9.730,10 1.621,68 760,80 4.564,79 6.680,00 23.357,36
C1 18 C1.5.1 Sots- inspector Policia 9.730,10 1.621,68 917,27 5.503,63 34.639,18 52.411,86
C1 16 C1.5.2 Sergent Policia Local 9.730,10 1.621,68 813,05 4.878,28 29.060,76 46.103,87
C2 18 C2.2.0 Aux.Resta Caps de Departament 7.956,01 1.326,00 917,27 5.503,63 24.862,59 40.565,49
C2 14 C2.3.4 Resp. Emissora de Ràdio 7.956,01 1.326,00 708,71 4.252,25 13.067,49 27.310,45
C2 14 C2.3.3 Auxiliar Activ. Esportives 7.956,01 1.326,00 708,71 4.252,25 12.763,24 27.006,20
C2 14 C2.3.1 Auxiliar Administratiu oficines 7.956,01 1.326,00 708,71 4.252,25 11.034,97 25.277,94
C2 14 C2.3.2 Aux. administratiu altres serveis 7.956,01 1.326,00 708,71 4.252,25 7.773,16 22.016,12
C2 13 C2.4.0 Encarregat de la Brigada obres i serveis 7.956,01 1.326,00 656,46 3.938,76 15.961,14 29.838,36
C2 13 C2.4.4 Ofic.1ª responsables edif.esportius 7.956,01 1.326,00 656,46 3.938,76 11.912,15 25.789,37
C2 13 C2.4.1 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 7.956,01 1.326,00 656,46 3.938,76 11.400,58 25.277,80
C2 13 C2.4.2 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis 7.956,01 1.326,00 656,46 3.938,76 8.093,82 21.971,04
C2 13 C2.5.1 Oficials segona Serveis Generals 7.956,01 1.326,00 656,46 3.938,76 8.319,54 22.196,76
C2 13 C2.5.2 Oficials segona altres serveis 7.956,01 1.326,00 656,46 3.938,76 6.739,20 20.616,42
C2 13 C2.5.3 Auxiliars Llars d’Infants 7.956,01 1.326,00 656,46 3.938,76 9.430,20 23.307,42
C2 15 C2.6.1 Caporals Policia Local 7.956,01 1.326,00 760,80 4.564,79 26.641,14 41.248,73
C2 14 C2.6.2 Agents Policia Local 7.956,01 1.326,00 708,71 4.252,25 22.754,46 36.997,42
Ag.P 12 AgP.1 Educadores Llar d’Infants 7.263,64 1.210,61 604,28 3.625,67 11.873,42 24.577,62
Ag.P 12 AgP.2 Auxiliars Llars d’Infants 7.263,64 1.210,61 604,28 3.625,67 10.603,22 23.307,41
Ag.P 12 AgP.3 Algutzir i treb.auxiliars 7.263,64 1.210,61 604,28 3.625,67 9.921,44 22.625,63
Ag.P 11 AgP.4 Peons Especialitzats i monitors esportius 7.263,64 1.210,61 552,10 3.312,59 7.905,58 20.244,51
Ag.P 8 AgP.5 Peons Brigada obres i Serveis 7.263,64 1.210,61 447,76 2.686,56 7.254,82 18.863,39
Ag.P 8 AgP.8 Treball i formació – Suport general 7.263,64 1.210,61 447,76 2.686,56 6.500,00 18.108,56
Ag.P 7 AgP.6 Socorristes i altres treballs auxiliars 7.263,64 1.210,61 421,73 2.530,36 5.430,91 16.857,24
Ag.P 11 AgP.7 Plans d’ocupació – Salari Social de ciutat 7.263,64 1.210,61 552,10 3.312,59 2.513,32 14.852,25
Categoria Nivells retributius Paga extra Ret. complementàries Retribucions totals 2022
Sou Base Salari base CD Compl. destinació Compl. especif.
Funcionaris
A1 30 A1.1.0 Cossos Nacionals dedicació especial 15.082,68 1.551,22 2.195,80 13.174,80 50.703,24 82.707,74
A1 30 A1.1.1 Cossos Nacionals 15.082,68 1.551,22 2.195,80 13.174,80 49.204,72 81.209,22
A1 30 A1.1.2 Tresorer/a  15.082,68 1.551,22 2.195,80 13.174,80 18.730,80 50.735,30
A1 25 A1.2.1 Tècnic Superior de Gestió 15.082,68 1.551,22 1.404,10 8.424,60 18.510,95 44.973,54
A1 24 A1.2.0 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 15.082,68 1.551,22 1.321,26 7.927,56 30.410,77 56.293,49
A1 24 A1.3.0 Llic.Treb.Administratius 15.082,68 1.551,22 1.321,26 7.927,56 25.069,26 50.951,98
A1 24 A1.3.2 Tresorer no habilitat 15.082,68 1.551,22 1.321,26 7.927,56 20.550,48 46.433,20
A1 24 A1.3.1 T.A.E 15.082,68 1.551,22 1.321,26 7.927,56 18.510,95 44.393,66
A1 24 A1.3.3 Arquitecte/a. Director/a Urbanisme – Cap RH 15.082,68 1.551,22 1.321,26 7.927,56 14.620,41 40.503,13
A1 23 A1.4.0 Llic. Resta de serveis. Directors 15.082,68 1.551,22 1.238,54 7.431,24 9.970,41 35.274,09
A1 23 A1.5.0 Llic. Amb responsabilitats 15.082,68 1.551,22 1.238,54 7.431,24 9.144,26 34.447,94
A1 23 A1.6.0 LLicenc.reste Serveis  15.082,68 1.551,22 1.238,54 7.431,24 7.426,83 32.730,51
A2 24 A2.5.0 Inspector Policia Local 13.041,72 1.585,26 1.321,26 7.927,56 40.111,05 63.986,85
A2 24 A2.5.1 Tèc. Mitjans cap Àrea 13.041,72 1.585,26 1.321,26 7.927,56 21.892,42 45.768,22
A2 21 A2.1.0 Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials 13.041,72 1.585,26 1.072,94 6.437,64 19.107,24 41.244,80
A2 21 A2.2.1 Tec.Mitjans Treb.Admin. Llic.Obres 13.041,72 1.585,26 1.072,94 6.437,64 15.714,65 37.852,21
A2 21 A2.2.0 Tec.Mitjans Treb.Admin 13.041,72 1.585,26 1.072,94 6.437,64 12.255,59 34.393,15
A2 20 A2.3.1 Tec.Mitjans amb resp. Proj.Obres 13.041,72 1.585,26 996,66 5.979,96 10.962,20 32.565,80
A2 20 A2.3.0 Tec.Mitjans amb resp. 13.041,72 1.585,26 996,66 5.979,96 8.569,68 30.173,28
A2 19 A2.4.1 Tec.Mitjans reste Serveis. Topogr. 13.041,72 1.585,26 945,80 5.674,80 10.947,75 32.195,33
A2 19 A2.4.0 Tec.Mitjans reste Serveis 13.041,72 1.585,26 945,80 5.674,80 6.588,11 27.835,69
B 22 B.1.0 Tècnic/a Superior o Especialista (FP). 11.400,24 1.642,20 1.155,64 6.933,84 8.385,57 29.517,49
B 22 B.1.1 Tècnic Gestor de Projectes 11.400,24 1.642,20 1.155,64 6.933,84 13.642,03 34.773,95
C1 18 C1.1.0 Administ.Cap Departament  9.792,12 1.410,56 894,90 5.369,40 24.379,09 41.846,07
C1 17 C1.7.1 Administ. De Gestió Econòmica 9.792,12 1.410,56 843,98 5.063,88 13.244,91 30.355,45
C1 16 C1.3.2 Administ.de Gestió 9.792,12 1.410,56 793,20 4.759,20 12.437,97 29.193,05
C1 16 C1.3.0 Administ.Tècnic Biblioteca 9.792,12 1.410,56 793,20 4.759,20 13.596,38 30.351,46
C1 16 C1.3.1 Administ.Tècnic Àrea de Territori 9.792,12 1.410,56 793,20 4.759,20 12.437,95 29.193,03
C1 15 C1.2.1 Administratius. Cadastre 9.792,12 1.410,56 742,22 4.453,32 12.048,24 28.446,46
C1 15 C1.2.0 Administratius 9.792,12 1.410,56 742,22 4.453,32 11.349,45 27.747,67
C1 15 C1.4.0 Educadores Llar d’Infants 9.792,12 1.410,56 742,22 4.453,32 7.707,43 24.105,65
C1 18 C1.5.1 Sots- inspector Policia 9.792,12 1.410,56 894,90 5.369,40 36.016,02 53.483,00
C1 16 C1.5.2 Sergent Policia Local 9.792,12 1.410,56 793,20 4.759,20 34.793,90 51.548,98
C1 15 C1.5.3 Caporals Policia Local 9.792,12 1.410,56 742,22 4.453,32 27.825,98 44.224,20
C1 15 C1.5.7 Caporal Guia Caní Policia Local 9.792,12 1.410,56 742,22 4.453,32 31.022,70 47.420,92
C1 14 C1.5.4 Agents Policia Local 9.792,12 1.410,56 691,42 4.148,52 23.730,96 39.773,58
C1 14 C1.5.6 Agents Policia Local Funcionari interí 9.792,12 1.410,56 691,42 4.148,52 16.274,29 32.316,91
C1 14 C1.5.5 Agents Pol.Loc. 2ona ocup Aux.Adm 9.792,12 1.410,56 691,42 4.148,52 9.058,66 25.101,28
C2 18 C2.2.0 Aux.Resta Caps de Departament 8.149,80 1.345,92 894,90 5.369,40 24.256,18 40.016,20
C2 14 C2.3.1 Auxiliar Administratiu oficines 8.149,80 1.345,92 691,42 4.148,52 10.765,83 25.101,49
C2 14 C2.3.2 Aux. administratiu altres serveis 8.149,80 1.345,92 691,42 4.148,52 7.583,57 21.919,23
C2 13 C2.4.0 Encarregat de la Brigada obres i serveis 8.149,80 1.345,92 640,46 3.842,76 15.571,85 29.550,79
C2 13 C2.4.3 Resp. Servei Elèctric 8.149,80 1.345,92 640,46 3.842,76 11.797,78 25.776,72
C2 13 C2.4.1 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 8.149,80 1.345,92 640,46 3.842,76 11.122,52 25.101,46
C2 13 C2.4.2 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis 8.149,80 1.345,92 640,46 3.842,76 7.896,41 21.875,35
C2 13 C2.5.1 Oficials segona Serveis Generals 8.149,80 1.345,92 640,46 3.842,76 8.116,63 22.095,57
C2 13 C2.5.2 Oficials segona altres serveis 8.149,80 1.345,92 640,46 3.842,76 6.574,83 20.553,77
C2 13 C2.5.3 Auxiliars Llars d’Infants 8.149,80 1.345,92 640,46 3.842,76 9.200,20 23.179,14
C2 15 C2.6.1 Caporals Policia Local 8.149,76 1.345,92 742,22 4.453,32 25.991,36 40.682,57
C2 14 C2.6.2 Agents Policia Local 8.149,76 1.345,92 691,42 4.148,52 22.199,47 36.535,09
Ag.P 12 AgP.1 Educadores Llar d’Infants 7.459,20 1.243,20 589,54 3.537,24 11.583,83 24.413,01
Ag.P 12 AgP.2 Auxiliars Llars d’Infants 7.459,20 1.243,20 589,54 3.537,24 10.344,60 23.173,79
Ag.P 12 AgP.3 Algutzir i treb.auxiliars 7.459,20 1.243,20 589,54 3.537,24 9.679,45 22.508,63
Ag.P 11 AgP.4 Peons Especialitzats i monitors esportius 7.459,20 1.243,20 538,62 3.231,72 7.712,76 20.185,50
Ag.P 8 AgP.5 Peons Brigada obres i Serveis 7.459,20 1.243,20 436,88 2.621,28 7.077,88 18.838,44
Ag.P 7 AgP.6 Socorristes i altres treballs auxiliars 7.459,20 1.243,20 411,46 2.468,76 5.298,45 16.881,07
Personal laboral
A1 24 A1.2.0 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 15.004,51 2.500,75 1.321,34 7.928,03 30.410,77 57.165,40
A1 24 A1.3.0 Llic.Treb.Administratius 15.004,51 2.500,75 1.321,34 7.928,03 25.069,26 51.823,89
A1 23 A1.4.1 Llic. Resta de serveis. Directors CTTE 15.004,51 2.500,75 1.238,59 7.431,53 14.085,90 40.261,28
A1 23 A1.4.0 Llic. Resta de serveis. Directors 15.004,51 2.500,75 1.238,59 7.431,53 9.970,41 36.145,79
A1 23 A1.5.0 Llic. Amb responsabilitats 15.004,51 2.500,75 1.238,59 7.431,53 9.144,26 35.319,64
A1 23 A1.6.0 LLicenc.reste Serveis  15.004,51 2.500,75 1.238,59 7.431,53 7.426,83 33.602,21
A2 21 A2.1.0 Tec.Mitjans Cap Àrea Coord.Serv.Socials 12.734,26 2.122,38 1.073,00 6.437,99 19.107,24 41.474,86
A2 21 A2.5.0 Inspector Policia Local 12.734,26 2.122,38 1.073,00 6.437,99 28.765,99 51.133,61
A2 21 A2.2.0 Tec.Mitjans Treb.Admin 12.734,26 2.122,38 1.073,00 6.437,99 12.255,59 34.623,21
A2 20 A2.3.0 Tec.Mitjans amb resp. 12.734,26 2.122,38 996,71 5.980,29 8.569,68 30.403,32
A2 19 A2.4.2 Tec.Mitjans reste Serveis.Ded.esp.Esardi 12.734,26 2.122,38 945,83 5.674,97 7.195,78 28.673,22
A2 19 A2.4.0 Tec.Mitjans reste Serveis 12.734,26 2.122,38 945,83 5.674,97 6.588,11 28.065,55
B 22 B.1.0 Tècnic/a Superior o Especialista (FP). 11.051,76 1.841,96 1.155,68 6.934,09 8.385,57 29.369,07
C1 18 C1.1.0 Administ.Cap Departament  9.492,78 1.582,13 894,90 5.369,39 24.379,09 41.718,29
C1 16 C1.3.0 Administ.Tècnic Biblioteca 9.492,78 1.582,13 793,22 4.759,30 13.596,38 30.223,80
C1 15 C1.2.0 Administratius 9.492,78 1.582,13 742,24 4.453,45 11.349,45 27.620,05
C1 15 C1.4.0 Educadores Llar d’Infants 9.492,78 1.582,13 742,24 4.453,45 7.707,43 23.978,03
C1 18 C1.5.1 Sots- inspector Policia 9.492,78 1.582,13 894,90 5.369,39 33.794,32 51.133,52
C1 16 C1.5.2 Sergent Policia Local 9.492,78 1.582,13 793,22 4.759,30 28.351,96 44.979,39
C2 18 C2.2.0 Aux.Resta Caps de Departament 7.761,96 1.293,66 894,90 5.369,39 24.256,18 39.576,09
C2 14 C2.3.4 Resp. Emissora de Ràdio 7.761,96 1.293,66 691,42 4.148,54 12.748,77 26.644,35
C2 14 C2.3.3 Auxiliar Activ. Esportives 7.761,96 1.293,66 691,42 4.148,54 12.451,94 26.347,51
C2 14 C2.3.1 Auxiliar Administratiu oficines 7.761,96 1.293,66 691,42 4.148,54 10.765,83 24.661,40
C2 14 C2.3.2 Aux. administratiu altres serveis 7.761,96 1.293,66 691,42 4.148,54 7.583,57 21.479,14
C2 13 C2.4.0 Encarregat de la Brigada obres i serveis 7.761,96 1.293,66 640,45 3.842,69 15.571,85 29.110,60
C2 13 C2.4.4 Ofic.1ª responsables edif.esportius 7.761,96 1.293,66 640,45 3.842,69 11.621,61 25.160,36
C2 13 C2.4.1 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 7.761,96 1.293,66 640,45 3.842,69 11.122,52 24.661,27
C2 13 C2.4.2 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Altres serveis 7.761,96 1.293,66 640,45 3.842,69 7.896,41 21.435,16
C2 13 C2.5.1 Oficials segona Serveis Generals 7.761,96 1.293,66 640,45 3.842,69 8.116,63 21.655,38
C2 13 C2.5.2 Oficials segona altres serveis 7.761,96 1.293,66 640,45 3.842,69 6.574,83 20.113,58
C2 13 C2.5.3 Auxiliars Llars d’Infants 7.761,96 1.293,66 640,45 3.842,69 9.200,20 22.738,95
C2 15 C2.6.1 Caporals Policia Local 7.761,96 1.293,66 742,24 4.453,45 25.991,36 40.242,67
C2 14 C2.6.2 Agents Policia Local 7.761,96 1.293,66 691,42 4.148,54 22.199,47 36.095,05
Ag.P 12 AgP.1 Educadores Llar d’Infants 7.086,48 1.181,08 589,54 3.537,24 11.583,83 23.978,16
Ag.P 12 AgP.2 Auxiliars Llars d’Infants 7.086,48 1.181,08 589,54 3.537,24 10.344,60 22.738,94
Ag.P 12 AgP.3 Algutzir i treb.auxiliars 7.086,48 1.181,08 589,54 3.537,24 9.679,45 22.073,79
Ag.P 11 AgP.4 Peons Especialitzats i monitors esportius 7.086,48 1.181,08 538,63 3.231,79 7.712,76 19.750,74
Ag.P 8 AgP.5 Peons Brigada obres i Serveis 7.086,48 1.181,08 436,84 2.621,03 7.077,88 18.403,30
Ag.P 7 AgP.6 Socorristes i altres treballs auxiliars 7.086,48 1.181,08 411,44 2.468,64 5.298,45 16.446,08
Ag.P 11 AgP.7 Plans d’ocupació – Salari Social de ciutat 7.086,48 1.181,08 538,63 3.231,79 2.452,02 14.490,00
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies