• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics

NIVELLS RETRIBUTIUS/DENOMINACIÓ LLOC TREBALL NOMBRE DE LLOCS D’IDÈNTICA CLASSIFICACIÓ I RETRIBUCIÓ BÀSIQUES PAGA EXTRA RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES INC.PRODUC. RETRIBUCIONS
  SOU BASE Sou base C.D Total Compl. Destinació Compl. Especif. TOTAL COMPLEMENT. Inc.Product. Definitiu TOTALS 2017
A1 30 Cossos Nacionals 3 13.576,22 1.396,24 1.976,45 3.372,69 11.858,69 43.026,39 54.885,08 1.260,68 73.094,68 €
A1 24 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 1 13.576,22 1.396,24 1.189,28 2.585,52 7.135,65 26.258,53 33.394,18 1.112,92 50.668,83 €
A1 24 Llic.Treb.Administratius 2 13.576,22 1.396,24 1.189,28 2.585,52 7.135,65 21.554,85 28.690,50 1.008,92 45.861,16 €
A1 24 T.A.E 2 13.576,22 1.396,24 1.189,28 2.585,52 7.135,65 15.651,99 22.787,64 1.008,92 39.958,30 €
A1 23 LLicenc.reste Serveis 2 13.576,22 1.396,24 1.114,80 2.511,04 6.688,79 6.030,41 12.719,19 654,17 29.460,62 €
A1 24 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 1 13.504,92 2.250,82 1.189,28 3.440,10 7.135,65 26.258,53 33.394,18 1.112,92 51.452,11 €
A1 23 Llic. Resta de serveis. Directors CTTE 2 13.504,92 2.250,82 1.114,80 3.365,62 6.688,79 12.023,95 18.712,73 654,17 36.237,44 €
A1 23 Llic. Resta de serveis. Directors 1 13.504,92 2.250,82 1.114,80 3.365,62 6.688,79 8.319,77 15.008,56 654,17 32.533,26 €
A1 23 Llic. Amb responsabilitats 1 13.504,92 2.250,82 1.114,80 3.365,62 6.688,79 7.576,19 14.264,98 654,17 31.789,68 €
A1 23 LLicenc.reste Serveis 1 13.504,92 2.250,82 1.114,80 3.365,62 6.688,79 6.030,41 12.719,19 654,17 30.243,90 €
A2 24 Inspector Policia Local 1 11.739,07 1.426,89 1.189,28 2.616,16 7.135,65 25.891,04 33.026,69 0,00 47.381,92 €
A2 20 Tec.Mitjans amb resp. Proj.Obres 2 11.739,07 1.426,89 897,08 2.323,97 5.382,49 9.274,72 14.657,21 591,90 29.312,14 €
A2 20 Tec.Mitjans amb resp. 4 11.739,07 1.426,89 897,08 2.323,97 5.382,49 7.121,31 12.503,80 591,90 27.158,73 €
A2 19 Tec.Mitjans reste Serveis. Topogr. 1 11.739,07 1.426,89 851,29 2.278,18 5.107,73 9.348,69 14.456,42 504,91 28.978,58 €
A2 19 Tec.Mitjans reste Serveis 1 11.739,07 1.426,89 851,29 2.278,18 5.107,73 5.424,77 10.532,50 504,91 25.054,65 €
A2 20 Tec.Mitjans amb resp. 1 11.461,56 1.910,26 897,08 2.807,34 5.382,49 7.121,31 12.503,80 591,90 27.364,60 €
A2 19 Tec.Mitjans resta Serveis 3 11.461,56 1.910,26 851,29 2.761,55 5.107,73 5.971,71 11.079,44 504,91 25.807,46 €
A2 19 Tec.Mitjans Ensenyament, Cultura i Serv.Socials 28 11.461,56 1.910,26 851,29 2.761,55 5.107,73 5.424,77 10.532,50 504,91 25.260,52 €
C1 18 Administ.Cap Departament 1 8.814,03 1.269,63 805,45 2.075,09 4.832,73 21.133,94 25.966,67 808,64 37.664,43 €
C1 16 Administ.de Gestió 2 8.814,03 1.269,63 713,93 1.983,56 4.283,57 10.728,83 15.012,40 559,91 26.369,90 €
C1 15 Administratius. Cadastre 1 8.814,03 1.269,63 668,05 1.937,69 4.008,33 10.309,94 14.318,27 534,17 25.604,15 €
C1 15 Administratius 6 8.814,03 1.269,63 668,05 1.937,69 4.008,33 9.680,99 13.689,31 534,17 24.975,20 €
C1 15 Educadores Llar d’Infants 11 8.544,05 1.424,01 668,05 2.092,06 4.008,33 6.510,94 10.519,27 426,19 21.581,56 €
C1 18 Sots- inspector Policia 1 8.814,03 1.269,63 805,45 2.075,09 4.832,73 30.416,83 35.249,56 0,00 46.138,67 €
C1 16 Sergent Policia Local 1 8.814,03 1.269,63 713,93 1.983,56 4.283,57 25.518,39 29.801,97 0,00 40.599,55 €
C1 15 Caporals Policia Local 7 8.814,03 1.269,63 668,05 1.937,69 4.008,33 21.857,18 25.865,51   36.617,22 €
C1 14 Agents Policia Local 28 8.814,03 1.269,63 622,30 1.891,93 3.733,81 18.444,26 22.178,07   32.884,03 €
C1 14 Agents Pol.Loc. 2ona ocup Aux.Adm 2 8.814,03 1.269,63 622,30 1.891,93 3.733,81 7.676,75 11.410,56 476,57 22.593,08 €
C2 14 Resp. Emissora de Ràdio 2 6.986,21 1.164,37 622,30 1.786,67 3.733,81 10.998,06 14.731,87 476,56 23.981,31 €
C2 14 Auxiliar Activ. Esportives 1 6.986,21 1.164,37 622,30 1.786,67 3.733,81 10.730,90 14.464,70 476,56 23.714,14 €
C2 14 Auxiliar Administratiu oficines 1 6.986,21 1.164,37 622,30 1.786,67 3.733,81 9.213,30 12.947,11 476,56 22.196,55 €
C2 14 Aux. administratiu altres serveis 1 6.986,21 1.164,37 622,30 1.786,67 3.733,81 6.411,04 10.144,84 414,61 19.332,33 €
C2 13 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 19 6.986,21 1.164,37 576,43 1.740,79 3.458,56 9.534,34 12.992,90 476,57 22.196,47 €
C2 13 Oficials segona Serveis Generals 2 6.986,21 1.164,37 576,43 1.740,79 3.458,56 6.887,38 10.345,95 418,05 19.490,99 €
C2 13 Oficials segona altres serveis 1 6.986,21 1.164,37 576,43 1.740,79 3.458,56 5.529,69 8.988,26 388,03 18.103,29 €
C2 13 Auxiliars Llars d’Infants 7 6.986,21 1.164,37 576,43 1.740,79 3.458,56 7.854,51 11.313,08 426,19 20.466,27 €
C2 18 Aux.Resta Caps de Departament 3 7.335,63 1.211,45 805,45 2.016,91 4.832,73 21.065,02 25.897,75 766,93 36.017,22 €
C2 14 Auxiliar Administratiu oficines 13 7.335,63 1.211,45 622,30 1.833,76 3.733,81 9.213,30 12.947,11 476,56 22.593,06 €
C2 14 Aux. administratiu altres serveis 1 7.335,63 1.211,45 622,30 1.833,76 3.733,81 6.411,04 10.144,84 414,61 19.728,84 €
C2 13 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 3 7.335,63 1.211,45 576,43 1.787,88 3.458,56 9.534,34 12.992,90 476,57 22.592,98 €
Ag.P 11 Peons Especialitzats i monitors esportius 24 6.378,23 1.063,04 484,80 1.547,84 2.908,80 6.561,76 9.470,56 380,16 17.776,80 €
Ag.P 8 Peons Brigada obres i Serveis 12 6.378,23 1.063,04 393,17 1.456,21 2.359,04 6.028,73 8.387,76 341,77 16.563,98 €
Ag.P 7 Socorristes i altres treballs auxiliars 3 6.378,23 1.063,04 370,31 1.433,35 2.221,84 4.452,18 6.674,02 316,72 14.802,32 €
Ag.P 12 Algutzir i treb.auxiliars 2 6.714,00 1.119,00 530,61 1.649,61 3.183,68 8.285,87 11.469,55 426,19 20.259,35 €
NIVELLS RETRIBUTIUS/DENOMINACIÓ LLOC TREBALL NOMBRE DE LLOCS D’IDÈNTICA CLASSIFICACIÓ I RETRIBUCIÓ BÀSIQUES PAGA EXTRA RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES INC.PRODUC. RETRIBUCIONS
  SOU BASE Sou base C.D Total Compl. Destinació Compl. Especif. TOTAL COMPLEMENT. Inc.Product. Definitiu TOTALS 2017
A1 30 Cossos Nacionals 3 13.576,22 1.396,24 1.976,45 3.372,69 11.858,69 43.026,39 54.885,08 1.260,68 73.094,68 €
A1 24 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 1 13.576,22 1.396,24 1.189,28 2.585,52 7.135,65 26.258,53 33.394,18 1.112,92 50.668,83 €
A1 24 Llic.Treb.Administratius 2 13.576,22 1.396,24 1.189,28 2.585,52 7.135,65 21.554,85 28.690,50 1.008,92 45.861,16 €
A1 24 T.A.E 2 13.576,22 1.396,24 1.189,28 2.585,52 7.135,65 15.651,99 22.787,64 1.008,92 39.958,30 €
A1 23 LLicenc.reste Serveis 2 13.576,22 1.396,24 1.114,80 2.511,04 6.688,79 6.030,41 12.719,19 654,17 29.460,62 €
A1 24 LLicenc.Treballs Admin Cap Departament 1 13.504,92 2.250,82 1.189,28 3.440,10 7.135,65 26.258,53 33.394,18 1.112,92 51.452,11 €
A1 23 Llic. Resta de serveis. Directors CTTE 2 13.504,92 2.250,82 1.114,80 3.365,62 6.688,79 12.023,95 18.712,73 654,17 36.237,44 €
A1 23 Llic. Resta de serveis. Directors 1 13.504,92 2.250,82 1.114,80 3.365,62 6.688,79 8.319,77 15.008,56 654,17 32.533,26 €
A1 23 Llic. Amb responsabilitats 1 13.504,92 2.250,82 1.114,80 3.365,62 6.688,79 7.576,19 14.264,98 654,17 31.789,68 €
A1 23 LLicenc.reste Serveis 1 13.504,92 2.250,82 1.114,80 3.365,62 6.688,79 6.030,41 12.719,19 654,17 30.243,90 €
A2 24 Inspector Policia Local 1 11.739,07 1.426,89 1.189,28 2.616,16 7.135,65 25.891,04 33.026,69 0,00 47.381,92 €
A2 20 Tec.Mitjans amb resp. Proj.Obres 2 11.739,07 1.426,89 897,08 2.323,97 5.382,49 9.274,72 14.657,21 591,90 29.312,14 €
A2 20 Tec.Mitjans amb resp. 4 11.739,07 1.426,89 897,08 2.323,97 5.382,49 7.121,31 12.503,80 591,90 27.158,73 €
A2 19 Tec.Mitjans reste Serveis. Topogr. 1 11.739,07 1.426,89 851,29 2.278,18 5.107,73 9.348,69 14.456,42 504,91 28.978,58 €
A2 19 Tec.Mitjans reste Serveis 1 11.739,07 1.426,89 851,29 2.278,18 5.107,73 5.424,77 10.532,50 504,91 25.054,65 €
A2 20 Tec.Mitjans amb resp. 1 11.461,56 1.910,26 897,08 2.807,34 5.382,49 7.121,31 12.503,80 591,90 27.364,60 €
A2 19 Tec.Mitjans resta Serveis 3 11.461,56 1.910,26 851,29 2.761,55 5.107,73 5.971,71 11.079,44 504,91 25.807,46 €
A2 19 Tec.Mitjans Ensenyament, Cultura i Serv.Socials 28 11.461,56 1.910,26 851,29 2.761,55 5.107,73 5.424,77 10.532,50 504,91 25.260,52 €
C1 18 Administ.Cap Departament 1 8.814,03 1.269,63 805,45 2.075,09 4.832,73 21.133,94 25.966,67 808,64 37.664,43 €
C1 16 Administ.de Gestió 2 8.814,03 1.269,63 713,93 1.983,56 4.283,57 10.728,83 15.012,40 559,91 26.369,90 €
C1 15 Administratius. Cadastre 1 8.814,03 1.269,63 668,05 1.937,69 4.008,33 10.309,94 14.318,27 534,17 25.604,15 €
C1 15 Administratius 6 8.814,03 1.269,63 668,05 1.937,69 4.008,33 9.680,99 13.689,31 534,17 24.975,20 €
C1 15 Educadores Llar d’Infants 11 8.544,05 1.424,01 668,05 2.092,06 4.008,33 6.510,94 10.519,27 426,19 21.581,56 €
C1 18 Sots- inspector Policia 1 8.814,03 1.269,63 805,45 2.075,09 4.832,73 30.416,83 35.249,56 0,00 46.138,67 €
C1 16 Sergent Policia Local 1 8.814,03 1.269,63 713,93 1.983,56 4.283,57 25.518,39 29.801,97 0,00 40.599,55 €
C1 15 Caporals Policia Local 7 8.814,03 1.269,63 668,05 1.937,69 4.008,33 21.857,18 25.865,51   36.617,22 €
C1 14 Agents Policia Local 28 8.814,03 1.269,63 622,30 1.891,93 3.733,81 18.444,26 22.178,07   32.884,03 €
C1 14 Agents Pol.Loc. 2ona ocup Aux.Adm 2 8.814,03 1.269,63 622,30 1.891,93 3.733,81 7.676,75 11.410,56 476,57 22.593,08 €
C2 14 Resp. Emissora de Ràdio 2 6.986,21 1.164,37 622,30 1.786,67 3.733,81 10.998,06 14.731,87 476,56 23.981,31 €
C2 14 Auxiliar Activ. Esportives 1 6.986,21 1.164,37 622,30 1.786,67 3.733,81 10.730,90 14.464,70 476,56 23.714,14 €
C2 14 Auxiliar Administratiu oficines 1 6.986,21 1.164,37 622,30 1.786,67 3.733,81 9.213,30 12.947,11 476,56 22.196,55 €
C2 14 Aux. administratiu altres serveis 1 6.986,21 1.164,37 622,30 1.786,67 3.733,81 6.411,04 10.144,84 414,61 19.332,33 €
C2 13 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 19 6.986,21 1.164,37 576,43 1.740,79 3.458,56 9.534,34 12.992,90 476,57 22.196,47 €
C2 13 Oficials segona Serveis Generals 2 6.986,21 1.164,37 576,43 1.740,79 3.458,56 6.887,38 10.345,95 418,05 19.490,99 €
C2 13 Oficials segona altres serveis 1 6.986,21 1.164,37 576,43 1.740,79 3.458,56 5.529,69 8.988,26 388,03 18.103,29 €
C2 13 Auxiliars Llars d’Infants 7 6.986,21 1.164,37 576,43 1.740,79 3.458,56 7.854,51 11.313,08 426,19 20.466,27 €
C2 18 Aux.Resta Caps de Departament 3 7.335,63 1.211,45 805,45 2.016,91 4.832,73 21.065,02 25.897,75 766,93 36.017,22 €
C2 14 Auxiliar Administratiu oficines 13 7.335,63 1.211,45 622,30 1.833,76 3.733,81 9.213,30 12.947,11 476,56 22.593,06 €
C2 14 Aux. administratiu altres serveis 1 7.335,63 1.211,45 622,30 1.833,76 3.733,81 6.411,04 10.144,84 414,61 19.728,84 €
C2 13 Enc.Serveis,ofic.1ª i xof. Serveis Generals 3 7.335,63 1.211,45 576,43 1.787,88 3.458,56 9.534,34 12.992,90 476,57 22.592,98 €
Ag.P 11 Peons Especialitzats i monitors esportius 24 6.378,23 1.063,04 484,80 1.547,84 2.908,80 6.561,76 9.470,56 380,16 17.776,80 €
Ag.P 8 Peons Brigada obres i Serveis 12 6.378,23 1.063,04 393,17 1.456,21 2.359,04 6.028,73 8.387,76 341,77 16.563,98 €
Ag.P 7 Socorristes i altres treballs auxiliars 3 6.378,23 1.063,04 370,31 1.433,35 2.221,84 4.452,18 6.674,02 316,72 14.802,32 €
Ag.P 12 Algutzir i treb.auxiliars 2 6.714,00 1.119,00 530,61 1.649,61 3.183,68 8.285,87 11.469,55 426,19 20.259,35 €


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament