Inici L’Ajuntament Pla d’Acció Municipal (PAM)

Pla d’Acció Municipal (PAM)

L’equip de govern d’Esquerra d’Amposta - Esquerra Republicana ha elaborat el Pla d’Acció Municipal (PAM) per al mandat 2019-2023, un document que inclou 150 mesures, irrenunciables, que l’Ajuntament vol cumplir durant aquests quatre anys. Es tracta d’un full de ruta que marcarà l’actuació de l’equip de govern per transformar Amposta en els quatre grans eixos. 

El PAM es va aprovar en la sessió plenària del 31 de juliol de 2023. 

El PAM està estructurat en els quatre eixos de transformació en què també s’han organitzat les comissions informatives de l’Ajuntament:

  • Transformació Verda.
  • Transformació Socioeconòmica.
  • Transformació Democràtica.
  • Transformació Comunitària. 
Transformació verda
2023 2024 2025 2026 2027
1. Tutelarem la construcció de la depuradora de Poble Nou de la qual s’està redactant el projecte.   2023  2024  2025  2026  2027
2. Seguirem l’execució del projecte d’ampliació de la depuradora dels Muntells-Eucaliptus per donar sortida a les necessitats de la urbanització.  2023 2024 2025 2026 2027
3. Executarem el canvi de clavegueram del Poble Nou del Delta d’acord amb el compromís de construcció de la nova depuradora amb l’ACA.  2023 2024 2025 2026 2027
4. Canviarem la canonada d’abastament d’aigua a Eucaliptus i Poble Nou per millorar-ne el rendiment i l’eficiència.  2023 2024 2025 2026 2027
5. Implementarem la telelectura als comptadors d’aigua.  2023 2024 2025 2026 2027
6. Crearem un ens municipal de gestió de l’aigua per tal de remunicipalitzar el servei d’aigua, d’acord amb la nostra proposta del 2004 quan CIU el va privatitzar.  2023 2024 2025 2026 2027
7. Seguirem treballant per la millora de la gestió del cicle integral de l’aigua, especialment pel que fa al rendiment, amb la substitució del clavegueram, el desplegament de la xarxa de pluvials i la millora de la xarxa d’aigua potable.  2023 2024 2025 2026 2027
8. Executarem el projecte del dipòsit d’aigua d’Eucaliptus d’acord amb allò que ja contemplava el projecte d’urbanització. 2023 2024 2025 2026 2027
9. Executarem els projectes dels sostres solars dels edificis municipals i seguirem apostant per implementar sistemes d’energia sostenible als edificis i instal·lacions municipals. 2023 2024 2025 2026 2027
10. Impulsarem la creació de comunitats energètiques, com la de la Cambra de Comerç.  2023 2024 2025 2026 2027
11. Seguirem amb la renovació i canvi de l’enllumenat per tecnologia LED, tant en la via pública com en els edificis municipals.  2023 2024 2025 2026 2027
12. Executarem el projecte de caldera de biomassa per cobrir les necessitats energètiques de la zona esportiva.  2023 2024 2025 2026 2027
13. Finalitzarem l’inventari de camins rurals i redactarem una ordenança que en garanteixi el bon ús.  2023 2024 2025 2026 2027
14. Seguirem impulsant el manteniment de camins rurals al costat de les entitats del sector primari.  2023 2024 2025 2026 2027
15. Executarem l’arranjament i transformació de la carretera d’Amposta a Poble Nou del Delta, la TV-2041, convertint-la en una via compartida per a vehicles i bicicletes.  2023 2024 2025 2026 2027
16. Avançarem en el procediment administratiu per tal de fer  l’obertura del c/ Goya fins al c/ Amèrica.  2023 2024 2025 2026 2027
17. Reurbanitzarem la plaça Lluís Companys establint un acord amb el Consell Comarcal del Montsià. 2023 2024 2025 2026 2027
18. Desenvoluparem la nova plaça dels Junior’s al carrer Miralles.  2023 2024 2025 2026 2027
19. Executarem el projecte de millora de la façana exterior i les reixes del Museu de les Terres de l’Ebre.  2023 2024 2025 2026 2027
20. Executarem el projecte redactat aquest mandat 2019-2023 de passarel·la accessible sobre de l’avinguda Santa Bàrbara a la prolongació de l’Avinguda Catalunya.  2023 2024 2025 2026 2027
21. Projectarem una nova passarel·la entre el Pla d’Empúries i el barri del Grau. 2023 2024 2025 2026 2027
22. Redactarem el projecte de rehabilitació de l’antic Molí de Miralles, adquirit recentment.  2023 2024 2025 2026 2027
23. Millorarem el nucli antic i els barris del Grau i Quintanes enderrocant habitatges degradats i convertint-los en nous espais comunitaris.  2023 2024 2025 2026 2027
24. Finalitzarem la urbanització del c/ Corsini i la plaça i del solar del c/ Sant Roc, al barri de la Vila. 2023 2024 2025 2026 2027
25. Redactarem el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Amposta de la mà de l’Associació de Municipis pel Transport Urbà, acompanyat d’una ordenança municipal de mobilitat sostenible que defineixi com han de conviure els diversos models de mobilitat a la ciutat.  2023 2024 2025 2026 2027
26. Instal·larem aparcaments de bicicletes propers als edificis i equipaments municipals i de la Generalitat i aparcaments segurs al costat de l’estació d’autobusos.   2023 2024 2025 2026 2027
27. Impulsarem la nova licitació de l’autobús urbà i implementarem mesures que fomentin el transport públic i el compatibilitzin amb altres mitjans de mobilitat sostenibles, definint xarxes de carril bici que connectin amb les principals zones de treball.  2023 2024 2025 2026 2027
28. Tramitarem l’adhesió a l’estudi de factibilitat del tren-tramvia de les Terres de l’Ebre. 2023 2024 2025 2026 2027
29. Iniciarem la redacció del projecte de Zona de Baixes Emissions per millorar la qualitat ambiental i combatre el canvi climàtic. 2023 2024 2025 2026 2027
30. Donarem continuïtat a l’avinguda Josep Tarradellas fins a l’avinguda Santa Bàrbara per solucionar els embossos viaris de la plaça de la Castellania.  2023 2024 2025 2026 2027
31. Renovarem i actualitzarem la senyalització viària per adaptar-la a la normativa vigent sobre velocitat i definir les prioritats en zones de vianants i prioritat invertida.  2023 2024 2025 2026 2027
32. Incrementarem el control del compliment de les normes de circulació.  2023 2024 2025 2026 2027
33. Renovarem el parc mòbil de la brigada de serveis municipals substituint els vehicles més antics per vehicles menys contaminants.  2023 2024 2025 2026 2027
34. Impulsarem la pacificació dels entorns escolars per convertir-los en espais més segurs, amb menys contaminació i més espais de joc, i finalitzarem la xarxa de carrils bici que connecti els centres escolars pendents d’unir.  2023 2024 2025 2026 2027
35. Projectarem una zona verda i un parc infantil davant del col·legi del Sagrat Cor. 2023 2024 2025 2026 2027
36. Executarem el nou projecte de remodelació del Parc Municipal. 2023 2024 2025 2026 2027
37. Redissenyarem la plaça Ramon Berenguer IV incorporant una zona de jocs infantils, millorant la vegetació, creant zones d’ombra i instal·lant aparcaments de bicicletes per fomentar-ne l’ús.  2023 2024 2025 2026 2027
38. Al costat de l’autora Sara Domenech, repensarem l’obra artística “Un riu de música” de la plaça Ramon Berenguer IV per renovar-la i millorar-ne l’estat.  2023  2024 2025 2026 2027
39. Iniciarem la redacció del projecte de renovació del parc infantil de la plaça dels Sequers de Carvallo, al barri del Grau. 2023 2024 2025 2026 2027
40. Potenciarem l’arbrat com a part d’un ecosistema amb flora i fauna autòctona planificant la renovació de l’arbrat i seleccionar les espècies arbòries amb visió de futur tenint en compte la resistència al medi urbà, el port i la floració.  2023 2024 2025 2026 2027
41. Renovarem el mobiliari urbà i les zones infantils en mal estat tenint en compte la sostenibilitat i l’accessibilitat.  2023 2024 2025 2026 2027
42. Impulsarem la millora de la plaça Helena de Troya, al barri del Pla d’Empúries, i restaurarem la plaça de l’Abeurador, entre el c/ Parra i el c/ Abeurador.  2023 2024 2025 2026  2027
43. Projectarem la millora integral del passeig del Canal, des del carrer Buenos Aires fins al Pont de pedra, incorporant espais verds i millorant el paviment i l’accessibilitat. 2023 2024 2025 2026 2027
44. Implementarem el sistema de recollida porta a porta per als grans productors d’Eucaliptus i Poble Nou i continuarem treballant per ampliar el sistema al nucli d’Amposta per millorar la taxa de recollida selectiva.  2023 2024 2025 2026 2027
45. Iniciarem el projecte per a la implementació de sistemes intel·ligents de tancament de contenidors que permeti aplicar una taxa justa d’escombraries a la ciutadania que més recicli.  2023 2024 2025 2026 2027
46. Implementarem un sistema de recollida selectiva per a les parades del mercat ambulant exterior, de la mateixa manera que hem fet amb el Mercat Municipal, per millorar la taxa de recollida selectiva a la ciutat. 2023 2024 2025 2026 2027
47. Continuarem implementant mesures que fomentin la reducció de la generació de residus impulsant l’ús d’estris reutilitzables i disminuint els estris d’un sol ús.  2023 2024 2025 2026 2027
48. Impulsarem la modernització de la gossera municipal de la mà de l’entitat Engrescades per a la protecció i el benestar animal. 2023 2024 2025 2026 2027
49. Treballarem per gestionar adequadament el manteniment de les colònies de gats existents, utilitzant el mètode CER (captura, esterilització i retorn) per al control poblacional. 2023 2024 2025 2026 2027
50. Continuarem treballant al costat de les entitats i administracions per defensar el riu Ebre i el Delta de l’Ebre.  2023 2024 2025 2026 2027
Transformació socioeconòmica
2023 2024 2025 2026 2027
51. Executarem el projecte de climatització de la piscina exterior per habilitar el seu ús durant tot l’any. 2023 2024 2025 2026 2027
52. Executarem el projecte del mòdul cobert d’atletisme i el nou rocòdrom. 2023 2024 2025 2026 2027
53. Executarem la segona fase de la residència d’esportistes del Centre de Tecnificació Esportiva per tal d’acollir més estades internacionals. 2023 2024 2025 2026 2027
54. Habilitarem les pistes exteriors de la zona esportiva per optimitzar l’ús que en fan les entitats esportives. 2023 2024 2025 2026 2027
55. Executarem el projecte de reg del camp de motocròs. 2023 2024 2025 2026 2027
56. Seguirem impulsant el segell de Destinació de Turisme Esportiu fomentant la desestacionalització. 2023 2024 2025 2026 2027
57. Redactarem el projecte executiu de l’ampliació del Club Nàutic Amposta. 2023 2024 2025 2026 2027
58. Executarem el projecte de cal·listènia al parc dels Xiribecs. 2023 2024 2025 2026 2027
59. Adequarem les instal·lacions esportives per treure’n el màxim rendiment possible, dotant-les d’equips d’imatge i so en els casos necessaris. 2023 2024 2025 2026 2027
60. Projectarem un parc amb nou skatepark i pump track davant de l’escola Soriano-Montagut. 2023 2024 2025 2026 2027
61. Seguirem promocionant l’esport i l’activitat física entre tots els sectors de la població i de manera inclusiva. 2023 2024 2025 2026 2027
62. Treballarem al costat de les entitats esportives per garantir l’accés universal a l’esport com a element de cohesió i inclusió social. 2023 2024 2025 2026 2027
63. Impulsarem la creació del Consell de Joventut per fomentar la participació activa del jovent i elaborarem un nou Pla Local Participatiu de Joventut 2025-2028. 2023 2024 2025 2026 2027
64. Seguirem transformant el Casal municipal en un espai jove per tal que el jovent pugui desenvolupar-hi activitats. 2023 2024 2025 2026 2027
65. Iniciarem el programa Experiències per posar en contacte persones jubilades amb joves que s’iniciïn en el món laboral per compartir experiències. 2023 2024 2025 2026 2027
66. Recepcionarem la casa del capellà de Poble Nou del Delta i la convertirem en un Casal Cívic. 2023 2024 2025 2026 2027
67. Executarem el nou gimnàs de l’escola Soriano-Montagut d’acord amb el conveni entre l’Ajuntament d’Amposta i Departament d’Educació de la Generalitat. 2023 2024 2025 2026 2027
68. Seguirem desenvolupant el projecte de la nova Escola d’Art i Disseny d’Amposta a l’antic col·legi de les Monges i impulsarem la urbanització del seu entorn. 2023 2024 2025 2026 2027
69. Continuarem impulsant i invertint en mesures que ajudin a mantenir els índexs de segregació escolar en la franja baixa. 2023 2024 2025 2026 2027
70. Continuarem treballant per ampliar l’oferta educativa universitària a la ciutat, vinculada a la realitat socioeconòmica d’Amposta. 2023 2024 2025 2026 2027
71. Impulsarem la creació de la comissió d’absentisme de ciutat per treballar de manera conjunta l’absentisme i la prevenció de l’abandonament escolar prematur 2023 2024 2025 2026 2027
72. Reformarem els lavabos exteriors de l’escola Miquel Granell. 2023 2024 2025 2026 2027
73. Convertirem l’antic habitatge del “casero” de l’Agustí Barberà en la sala de professorat per dotar de més espais el centre convertit en Institut-Escola. 2023 2024 2025 2026 2027
74. Renovarem la pista poliesportiva de l’IE Agustí Barberà. 2023 2024 2025 2026 2027
75. Seguirem desplegant el model d’Educació 360 treballant per la igualtat d’oportunitats educatives per a tothom dins i fora de l’escola, fent incís en les polítiques de Ciutat Educadora. 2023 2024 2025 2026 2027
76. Executarem la nova llar d’infants municipal pròxima als barris del Grau i de les Quintanes vinculada a la subvenció de Fons Next Generation 2023 2024 2025 2026 2027
77. Treballarem amb APASA per tal d’impulsar de forma conjunta en diferents administracions la nova escola d’educació especial que doni sortida a les necessitats del territori. 2023 2024 2025 2026 2027
78. Donarem més visibilització a l’Oficina Municipal d’Escolarització per millorar el servei d’acompanyament a famílies en tot el procés d’escolarització i consolidarem el servei d’orientació educativa per a adolescents, joves i famílies. 2023 2024 2025 2026 2027
79. Consolidarem les activitats educatives al FabLab per disminuir la bretxa tecnològica i promoure les tecnologies STEAM per a tothom. 2023 2024 2025 2026 2027
80. Iniciarem un catàleg d’activitats extraescolars municipals tecnològiques i artístiques al FabLab i a Esardi. 2023 2024 2025 2026 2027
81. Executarem el projecte de comerç dels Fons Next Generation d’Europa i finalitzarem la reforma integral del Mercat Municipal. 2023 2024 2025 2026 2027
82. Ampliarem l’espai de treball de la taula de comerç al màxim nombre de sectors possible vinculats als actors econòmics de proximitat. 2023 2024 2025 2026 2027
83. Redactarem un nou reglament del Mercat Municipal en què es defineixi clarament el marc de relació entre paradistes, administració i usuaris per millorar el seu funcionament. 2023 2024 2025 2026 2027
84. Implementarem el projecte de Turisme Sostenible dels Fons Next Generation de navegació fluvial, licitant la gestió del vaixell elèctric i creant una ruta pel riu Ebre que posi en relleu el patrimoni arquitectònic i històric de la façana fluvial 2023 2024 2025 2026 2027
85. Implementarem el projecte EuroVelo8 reurbanitzant l’avinguda Santa Bàrbara, convertint-la en una via arbrada i ciclista, i transformarem l’antiga carretera de Freginals en una via ciclista. 2023 2024 2025 2026 2027
86. Continuarem apostant per un model de turisme sostenible i respectuós amb l’entorn, amb el desenvolupament del traçat complet de la Val de Zafan per unir Amposta amb les poblacions de la Ràpita i Tortosa per via ciclista. 2023 2024 2025 2026 2027
87. Treballarem per impulsar un acord de Custòdia del territori amb la propietat de les turbines de l’antiga fàbrica de paper del canal de navegació Carles III per convertir-lo en un atractiu turístic vinculat a la recuperació de la Val de Zafan. 2023 2024 2025 2026 2027
88. Impulsarem el turisme gastronòmic executant el projecte de renovació de les cases del Castell per transformar-les en un restaurant amb vistes al riu. 2023 2024 2025 2026 2027
89. Potenciarem el segell de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, vinculat a activitats gastronòmiques i culturals: gastrocinema, vi i història, mostres de productes de proximitat a l’espai Km 0, entre altres. 2023 2024 2025 2026 2027
90. Continuarem promocionant el turisme familiar amb la finalització de l’àrea d’autocaravanes iniciada a l’espai 1 d’Octubre. 2023 2024 2025 2026 2027
91. Continuarem treballant amb la Càmara Arrossera i el sector productiu de l’arròs per posar l’arròs al centre de la promoció turística, gastronòmica i històrica d’Amposta, amb especial èmfasi en la producció ecològica. 2023 2024 2025 2026 2027
92. Executarem el projecte de recuperació de la capella de Santa Susanna, vinculada a la recuperació de la façana fluvial. 2023 2024 2025 2026 2027
93. Impulsarem la creació d’un obrador comunitari a l’Espai Km 0 per potenciar la producció de productes de proximitat de manera compartida. 2023 2024 2025 2026 2027
94. Continuarem treballant al costat de les iniciatives que ajudin a la implementació i diversificació de l’oci nocturn a la ciutat perquè tothom pugui gaudir-ne. 2023 2024 2025 2026 2027
95. Treballarem amb el govern de la Generalitat per tal de resoldre definitivament la ubicació de les delegacions territorials amb seu a Amposta. 2023 2024 2025 2026 2027
96. Finalitzarem la darrera fase d’urbanització del polígon industrial de l’Oriola i iniciarem la tramitació urbanística per poder fer-ne l’ampliació, tenint en compte les activitats existents. 2023 2024 2025 2026 2027
97. Desplegarem el gas al polígon de l’Oriola per fer-lo més competitiu i com a compromís a la implantació de la multinacional Premier Tech. 2023 2024 2025 2026 2027
98. Desplegarem el projecte de millora de la xarxa d’aigua del polígon de Tosses per millorar-ne la competitivitat i seguretat. 2023 2024 2025 2026 2027
99. Crearem la taula d’entitats culturals del municipi. 2023 2024 2025 2026 2027
100. Seguirem apostant pel cicle d’Arts Escèniques a Amposta amb la voluntat d’incorporar oferta internacional al programa. 2023 2024 2025 2026 2027
101. Impulsarem programes de dinamització cultural comunitària amb centres educatius, el Casal Cívic de Gent Gran i amb altres centres socials i sociosanitaris. 2023 2024 2025 2026 2027
102. Incentivarem programes de cultura popular i d’arts escèniques als centres educatius. 2023 2024 2025 2026 2027
103. Redactarem el pla d’equipaments socioculturals. 2023 2024 2025 2026 2027
104. Executarem el projecte del Centre d’interpretació de la festa i la cultura dels bous. 2023 2024 2025 2026 2027
Transformació Democràtica
2023 2024 2025 2026 2027
105. Redactarem i iniciarem el projecte de la nova comissaria de la Policia Local als terrenys de la zona del Calvari. 2023 2024 2025 2026 2027
106. Crearem un espai específic per a Protecció Civil dins la comissaria de la Policia Local. 2023 2024 2025 2026 2027
107. Seguirem renovant els vehicles de la Policia Local i Protecció Civil, així com dotant-los del material necessari per poder fer dignament la seva tasca. 2023 2024 2025 2026 2027
108. Regularem l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) coneguts com a patinets elèctrics. 2023 2024 2025 2026 2027
109. Continuarem promovent programes d’educació per a la mobilitat segura a les escoles, amb la implicació de la policia local i altres agents de la comunitat. 2023 2024 2025 2026 2027
110. Continuarem treballant per una política de tolerància zero amb el tràfic d’estupefaents a la ciutat. 2023 2024 2025 2026 2027
111. Donarem especial suport a la gent gran en les seves necessitats d’accés als serveis digitals i tràmits amb l’administració digital. 2023 2024 2025 2026 2027
112. Finalitzarem la implementació del sistema documental digital que ens permetrà optimitzar els recursos municipals i millorar l’eficiència de l’administració. 2023 2024 2025 2026 2027
113. Treballarem per obtenir cada any el segell Infoparticipa de qualitat en la informació a través de la web amb més d’un 90% de compliment. 2023 2024 2025 2026 2027
114. Redactarem un Pla d’Acció Municipal (PAM) que fixi les actuacions que realitzarà el govern municipal durant el mandat i donarem balanç del compliment de manera anual. 2023 2024 2025 2026 2027
115. Elaborarem un Reglament de Participació Ciutadana i modificarem el Reglament Orgànic Municipal per adequar-lo als nous mecanismes de participació i poder desplegar òrgans i estructures estables de participació. 2023 2024 2025 2026 2027
116. Continuarem fent les millores i l’arranjament dels edificis municipals més degradats, com l’edifici principal de l’Ajuntament. 2023 2024 2025 2026 2027
117. Crearem el consell d’infants i adolescents com a mecanisme d’implicació de les generacions més joves per tal d’apropar-les a la política municipal. 2023 2024 2025 2026 2027
118. Municipalitzarem el servei de neteja i jardineria de la ciutat i impulsarem campanyes comunicatives per afavorir el civisme i la convivència. 2023 2024 2025 2026 2027
119. Elaborarem un pla de comunicació institucional de legislatura, que defineixi el paper dels diversos canals de comunicació (web, xarxes socials) i les estratègies per apropar el govern local a la ciutadania. 2023 2024 2025 2026 2027
120. Potenciarem el butlletí municipal electrònic diari o setmanal com a eina d’informació a la ciutadania, perquè sigui un referent informatiu de la comunitat. 2023 2024 2025 2026 2027
121. Potenciarem el voluntariat i l’associacionisme, com una de les millors formes de participació social i exercici de civisme. 2023 2024 2025 2026 2027
122. Continuarem treballant al costat de les entitats per cobrir les seves necessitats: finalitzarem l’ampliació de l’hotel d’entitats i optimitzarem els espais municipals perquè puguin donar resposta al seu dia a dia. 2023 2024 2025 2026 2027
123. Redactarem el projecte de construcció del Casal de la Cultura popular perquè les entitats culturals gaudeixin del seu espai. 2023 2024 2025 2026 2027
124. Dotarem la colla de diables Lo Minotaure d’un remolc per garantir la seguretat en els seus desplaçaments. 2023 2024 2025 2026 2027
125. Finalitzarem el trasllat de la Creu Roja a l’espai municipal cedit de l’antiga llar dels jubilats. 2023 2024 2025 2026 2027
Transformació Comunitària
2023 2024 2025 2026 2027
126. Impulsarem la construcció d’habitatges tutelats per a la gent gran als solars lliures que hi ha al costat de la Residència de Gent Gran. 2023 2024 2025 2026 2027
127. Seguirem incrementant el nombre d’habitatges públics ja sigui arribant a acords amb particulars, entitats, empreses i la Generalitat o bé impulsant-ne de propietat. 2023 2024 2025 2026 2027
128. Treballarem perquè l’Ajuntament d’Amposta sigui acreditat com a Oficina Local d’Habitatge per l’Agència Catalana de l’Habitatge. 2023 2024 2025 2026 2027
129. Incrementarem la inversió en supressió de barreres arquitectòniques i seguirem fent d’Amposta una ciutat accessible per a tothom, treballant al costat de les entitats. 2023 2024 2025 2026 2027
130. Reformarem el servei d’urgències de l’Hospital Comarcal i finalitzarem la seva ampliació traslladant les oficines a la 5a planta i els serveis per a treballadors a la 4a, per seguir creixent en activitat i en millora del servei. 2023 2024 2025 2026 2027
131. Continuarem desplegant mesures contra la solitud no volguda, especialment entre el col·lectiu de gent gran. 2023 2024 2025 2026 2027
132. Impulsarem el model d’atenció integrada en coordinació amb Generalitat per garantir la qualitat de vida en l’última etapa de la vida de les persones. 2023 2024 2025 2026 2027
133. Desplegarem el servei d’orientació i assessorament a les famílies (SOAF) universal. 2023 2024 2025 2026 2027
134. Treballarem amb tots els agents educatius i socials per disminuir els factors de risc de cara al consum de tòxics entre el jovent. 2023 2024 2025 2026 2027
135. Impulsarem la implementació de la teleassistència i assistència avançada per a persones que viuen soles o persones amb dependència. 2023 2024 2025 2026 2027
136. Incrementarem el nombre de places del centre de dia a la Residència de Gent Gran. 2023 2024 2025 2026 2027
137. Incorporarem al consell d’administració de l’HCA i al patronat de la Fussmont la figura de conseller assessor expert en atenció a les persones per acompanyar la presa de decisions en l’àmbit sociosanitari. 2023 2024 2025 2026 2027
138. Ampliarem el servei d’assessorament per a la gent gran i persones en mobilitat reduïda en matèria d’ajuts per a la remodelació d’habitatges. 2023 2024 2025 2026 2027
139. Desplegarem la nova unitat polivalent de medicina de l’esport, que centrarà el servei a les persones amb la prescripció d’activitat física com a eina per millorar la qualitat de vida i comptarà amb un nou servei de recerca vinculat a l’escola universitària d’EUSES i el Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre. 2023 2024 2025 2026 2027
140. Treballarem al costat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per fer polítiques de concertació sanitària que optimitzin els professionals sanitaris al territori. 2023 2024 2025 2026 2027
141. Impulsarem mesures per treballar les problemàtiques de salut mental entre el jovent, de manera coordinada amb els centres educatius, els serveis de salut i les entitats del tercer sector. 2023 2024 2025 2026 2027
142. Impulsarem la modificació urbanística de la zona de Natzaret per tal de possibilitar l’ampliació del centre d’acollida de menors de les Terres de l’Ebre amb Suara Cooperativa. 2023 2024 2025 2026 2027
143. Desenvoluparem el projecte d’Amposta Ciutat Jugable, amb espais de joc lliure segurs que garanteixin el dret al joc dels infants i adherint-nos a la xarxa de Ciutats dels Infants del pedagog Francesco Tonucci. 2023 2024 2025 2026 2027
144. Consolidarem el servei de canguratge municipal i continuarem desplegant mesures de conciliació familiar dins del programa Temps per cures del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat. 2023 2024 2025 2026 2027
145. Substituirem l’actual furgoneta per a entitats per una de més sostenible i amb millors condicions. 2023 2024 2025 2026 2027
146. Continuarem col·laborant amb les entitats religioses per garantir la llibertat de culte per a tothom. 2023 2024 2025 2026 2027
147. Continuarem gestionant al costat de les famílies la millora dels nínxols degradats del cementiri municipal. 2023 2024 2025 2026 2027
148. Seguirem impulsant la construcció de nous nínxols tenint en compte la diversitat religiosa de la ciutat. 2023 2024 2025 2026 2027
149. Impulsarem la redacció del projecte executiu d’ampliació i remodelació integral del cementiri. 2023 2024 2025 2026 2027
150. Executarem l’espai de dol perinatal, gestacional i neonatal dissenyat per l’alumnat d’Esardi i de l’escola Agrària, al costat de l’entitat Libèl·lules dels estels. 2023 2024 2025 2026 2027

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies