Pla de Mobilitat d'Amposta
  < Pla de mobilitat
  < Regidoria de Governació
ESTRATÈGIES EN EL TRANSPORT

Ronda av. Aragonesa

El segon eix intern de connexió el constitueix l’av. Aragonesa que completa el perímetre de la xarxa interna.

El seu caràcter de “ronda” no ha fet però que en el seu tractament urbanístic s’hagin deixat de tenir en conte criteris de sostenibilitat pel que fa a crear espais urbans ambientalment agradables.


plànol Ronda Av. Aragonesa (clic per ampliar)
plànol Ronda Av. Aragonesa (clic per ampliar)
Ronda Av. Aragonesa (rotonda) (clic per ampliar)
Ronda Av. Aragonesa (rotonda) (clic per ampliar)
Rotonda de la ronda Aragonesa (després de l'actuació)
Rotonda de la ronda Aragonesa (després de l'actuació)
Rotonda de la ronda Aragonesa (després de l'actuació)
Rotonda de la ronda Aragonesa (després de l'actuació)