Pla de Mobilitat d'Amposta
  < Pla de mobilitat
  < Regidoria de Governació
ESTRATÈGIES EN EL TRANSPORT

Arranjament voreres Av. Alcalde Palau i C/ Sant Josep

Sols 1/3 dels desplaçaments urbans es realitzen en vehicle privat, la resta es fan principalment a peu o en transport públic.

Es per això que el tractament acurat de les voreres i el control de l'indisciplina de l'estacionament a sobra d'aquestes suposa un eix clau en la millora de la mobilitat.
Av. Alcalde Palau (abans de l'actuació)
Av. Alcalde Palau (abans de l'actuació)
Av. Alcalde Palau (abans de l'actuació)
Av. Alcalde Palau (abans de l'actuació)
Av. Alcalde Palau (abans de l'actuació)
Av. Alcalde Palau (abans de l'actuació)
El projecte i la seva concreció

plànol Av. Alcalde Palau (clic per ampliar)
plànol Av. Alcalde Palau (clic per ampliar)
plànol Av. Alcalde Palau (clic per ampliar)
plànol Av. Alcalde Palau (clic per ampliar)
plànol Av. Alcalde Palau (clic per ampliar)
plànol Av. Alcalde Palau (clic per ampliar)
Av. Alcalde Palau (després de l'actuació)
Av. Alcalde Palau (després de l'actuació)
Av. Alcalde Palau (després de l'actuació)
Av. Alcalde Palau (després de l'actuació)
Av. Alcalde Palau (després de l'actuació)
Av. Alcalde Palau (després de l'actuació)
Av. Alcalde Palau (després de l'actuació)
Av. Alcalde Palau (després de l'actuació)
C/ Sant Josep (abans de l'actuació)
C/ Sant Josep (abans de l'actuació)
C/ Sant Josep (després de l'actuació)
C/ Sant Josep (després de l'actuació)