Ajuntament d´Amposta

 

agenda
escolta l´Agenda Cultural de la setmana
escolta el darrer butlletí informatiu
Federació de Ràdios Locals de Catalunya
Revista Amposta
Ajuntament d´Amposta
La Xarxa, comunicació local

Oberta la convocatòria d’ajuts a les rendes baixes

publicat el 28/8/2019

- L’Ajuntament d’Amposta ha obert ja la convocatòria per sol·licitar
els ajuts dirigits a les persones perceptores de prestacions baixes. Les poden sol·licitar
totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:
? Estar empadronades a Amposta per un mínim de tres anys
? Ser propietaris de l’habitatge habitual o titulars d’un contracte de lloguer o
d’usdefruit de l’habitatge habitual.
? Que bé percebin una pensió de qualsevol tipus (jubilació, invalidesa, viduïtat,
orfandat) o una prestació no contributiva (RAI, PIRMI, jubilació,...).
? No percebre cap ingrés provinent de rendiments de treball ni d’activitats
econòmiques.
? Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
? Presentar la sol·licitud dins de termini -de 15 de juliol fins el 30 de setembre-.
En cas de sol·licitar l’ajut a títol personal serà de:
? 140 euros per aquelles persones que tinguin ingressos inferiors o iguals 735,90 €.
? 120 euros pels que percebin entre 735,91 i 809,49 €.
? 100 euros per a aquelles que percebin entre 809,80 € i 956,67 €.
En cas que els sol·licitants siguin un matrimoni o dues persones que convisquin rebran:
? 140 euros aquells que perceben menys o igual a 1.471,80 €.
? 120 euros els que cobrin entre 1.471,81 i 1.618,98 €.
? 100 euros aquells que ingressin més de 1.618,98 € i menys de 1913,34 €.
Regidoria d’Atenció a la Ciutadania
Totes aquelles persones que vulguin tramitar aquesta ajuda i necessitin ajudar per ferho, poden dirigir-se a la regidora d’Atenció a la Ciutadania, Núria Pla, que els assessorarà
i acompanyarà durant tot el tràmit.
L’horari d’atenció és dilluns i dimecres, de 9.00 h. a 13.00 h., al despatx d’Atenció a la
Ciutadania als baixos de l’Ajuntament. Amposta Ràdio > NOTÍCIES > Oberta la convocatòria d’ajuts a les rendes baixes 

Ajuntament d´Amposta (AMPOSTA RÀDIO) · Carrer Palau i Quer (caslles Mercat) · 43870 AMPOSTA · Tel. 977 70 21 44 · radio@amposta.cat
Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies