Ajuntament d´Amposta

 

agenda
Federació de Ràdios Locals de Catalunya
Revista Amposta
Ajuntament d´Amposta
La Xarxa, comunicació local

EL PSC D’AMPOSTA DEMANA A L’AJUNTAMENT QUE DONI SUPORT PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

publicat el 21/2/2018Segons ha explicat el portaveu socialista “Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions. Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les pensions, i per tant és condemna els pensionistes a un progressiu empobriment, incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les seves pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al sistema perquè dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i desesperança gairebé absoluta per part de la joventut en què algun dia puguin contribuir i ser protegits pel sistema.”

 

El PP està sometent  el Fons de Reserva de la Seguretat Social a un espoli permanent, fins al punt d’haver esgotat pràcticament tot el fons de reserva. L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en lloc  de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i al Diàleg Social, ha decidit seguir endeutant  la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros.

 

Així, segons explica el portaveu socialista, de seguir amb aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà totalment buida l'any 2018. Per això és imprescindible adoptar mesures destinades a garantir els sistema públic de pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou estatut dels treballadors que promogui drets laborals i ocupació de qualitat, incrementar els ingressos del sistema procedents d’impostos extraordinaris a la banca, i establint una font complementaria de finançament de les pensions a càrrec del PGE que donin estabilitat al sistema i no la solució del PP d’acollir-se a Plans de Pensions privats com a complement de la pensió, perquè entre altres coses els salaris baixos i la precarietat  laboral no ho permeten.

 

“Des del grup socialista demanem que es garanteixi el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes d'acord amb l'IPC. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP que reduirà les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de l’acord corresponent a partir de l'1 de genede 2019 ha argumentat Francesc Miró.

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL PSC D’AMPOSTA EN MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ,  DIA   INTERNACIONAL DE LA DONA

  

D’altra banda el grup socialista presentarà també una moció en motiu del Dia 8 de Març, Dia Internacional de la Dona. La regidora Anna Tomàs manifesta que “No  pot haver-hi una societat veritablement democràtica si no som capaços d'eliminar els comportaments i actituds masclistes que atempten contra les dones.  És per això que cal expressar d’una manera rotunda el compromís de tot el consistori amb les dones, amb la defensa dels seus  drets   i amb les polítiques d'igualtat com a instrument  per avançar cap a  una societat democràticament més justa i equilibrada en la presa de decisions  entre homes i dones”

Per això, amb motiu de la commemoració del 8 de Març, des del Grup Municipal Socialista  seguim reclamant  mesures i polítiques per a  un veritable canvi social que suposi una profunda transformació estructural  en la qual les dones  siguin protagonistes i copartícips

 

És per això que el PSC considera adequat que l’Ajuntament d’Amposta elabori i presenti per a la seva aprovació un Pla d'Igualtat específic per als treballadors i treballadores de l'Ajuntament i els altres Ens instrumentals que en depenen, en el qual figurin les diferents mesures a adoptar per eliminar qualsevol discriminació de gènere i contempli les mesures que es considerin a fi de facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

 

També volem sumar-nos a la iniciativa dels  Sindicats majoritaris (UGT i CC.OO) de convocatòria d'atur de 2 hores en el dia del 8 de març i animar també a les treballadores/dors a sumar-s’hi, com una mesura més de conscienciació i sensibilització sobre la situació de discriminació de les dones en l'àmbit laboral i en tots els àmbits de la societat.

 

També treballem pel reconeixement i drets de qui fan les tasques de cura no remunerades, en la gran majoria dones que cuiden persones dependents, per tal de que siguin reconegudes com a cuidadores no professionals amb cotització per assegurar la merescuda pensió i per les mestresses de casa que realitzen sense sou ni drets laborals un treball vital per a les famílies i la societat.   ha argumentat Anna Tomàs. Amposta Ràdio > Notícies > EL PSC  D’AMPOSTA   DEMANA  A   L’AJUNTAMENT QUE DONI  SUPORT PER   ESTABLIR UN  SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS    

Ajuntament d´Amposta (AMPOSTA RÀDIO) · Carrer Palau i Quer (caselles Mercat) · 43870 AMPOSTA · Tel. 977 70 21 44 · radio@amposta.cat
Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies